Karl Hedin på väg in till rättegången vid tingsrätten i Västerås. Foto: Pia Nordlander

Hedinfallet – en rättsprocess utöver det vanliga

Nästan på dagen fyra år efter att industriledaren Karl Hedin greps och häktades kom Svea hovrätts friande dom. Under åren har det skrivits spaltkilometer om alla turer som omgärdat detta rättsfall. Nedan återfinns ett axplock av händelserna, i korthet.

När Polisens insatsstyrka för fyra år sedan slog till mot Karl Hedin mer flera, anade ingen vad som komma skulle.

Med stora mediers bilder på en handbojad Hedin i häktets gröna kläder dömdes han på förhand. Särskilt som miljöåklagaren Lars Magnusson upprepat hänvisade till sin ”trovärdiga källa”, vars berättelser utgjorde upprinnelsen till allt som senare inträffat i denna utredning.

I Västmanlands tingsrätt friades Karl Hedin och övriga misstänkta. Domstolen var tydlig i sitt utslag. Åklagarens bevisning var inte ens nära tillräcklig, och domstolen skrev att i Sverige döms inte människor för sina åsikters skull.

Karl Hedin friad även i hovrätten

Nu har också Svea hovrätt sagt sitt, och friat Karl Hedin samt hans anställde som var den enda av de medåtalade som ingick i åklagarens överklagan av Västmanlands tingsrätts friande dom.

 

Många artiklar

Hedinfallet har sedan den 26 oktober 2018 omgärdats av en mängd händelser – tillbakadragna vittnesmål, avslöjanden, felaktiga avskrifter, bevisplacering, ifrågasättanden, polisanmälningar, förundersökningar, utredningar – där den välkände industriledaren och vargdebattören Karl Hedin har stått i centrum.

Svensk Jakt har publicerat en lång rad artiklar om Västmanlandfallet.

 

Ett axplock

Att minnas allt som hänt är omöjligt. Därför har redaktionen gjort nedanstående sammanställning, med ett axplock av de artiklar som publicerats på Svenskjakt.se.

Följande datum är när Svenskjakt.se publicerade nyheterna. I enstaka fall kan det röra sig om en förskjutning på någon dag. Den som är intresserad av att själv botanisera bland artiklar publicerade på Svenskjakt.se kan använda taggen Hedinfallet.

 

26 oktober 2018. Fyra personer i Västmanland, bland dem Karl Hedin, anhålls på sannolika skäl misstänkta för att ha jagat varg, lodjur och kungsörn. Några dagar senare anhålls en femte man, vittnets make, när han kommer hem från en utlandsresa. Samtliga häktas vid Västmanlands tingsrätt. De som får sitta längst frisläpps efter fem veckor i häkte.

Fyra misstänkta för jaktbrott

Fyra av fem misstänkta i jakthärva häktade

2 november 2018. Bara några dagar efter att männen häktats börjar utredningsarbetet ifrågasättas då Karl Hedins advokat, Sven Severin, riktar mycket skarp kritik mot miljöåklagare Lars Magnusson, som han anser läcker detaljer från utredningen till media.

Skarp kritik mot läckta uppgifter i jakthärva

15 november 2018. Avslöjar Svensk Jakt att ett av de tyngsta bevisen som åklagaren hänvisade till när Karl Hedin häktades var ett avlyssnat samtal som han haft med sin syster. Orden gråben, att han var ute med ett gäng, har haft stor betydelse för tingsrättens beslut.

Telefonsamtal till syster bevis i jakthärva

3 december 2018. Karl Hedin går i ett Facebookinlägg till skarpt angrepp mot miljöåklagaren Lars Magnusson. Där ger han sin bild av åklagarens trovärdiga källa: ”Det visar sig vara 50 åringens fru som angett sin make. Det som nu rullas upp är en sol-och vår historia, regisserad av en kvinna som på ett raffinerat sätt lurat sin man att tro att hon älskar honom, vill flytta till Kanada och starta en ny tillvaro ihop.”

Avslöjande angrepp mot åklagare i jakthärva

21 december 2018. Miljöåklagare Lars Magnusson polisanmäls för tjänstefel. Enligt Karl Hedin och hans försvarare Sven Severin gjorde åklagaren fel när han vid tingsrätten begärde tillstånd att avlyssna Hedins telefon, eftersom straffvärdet för det misstänkta brottet inte var tillräckligt för en sådan integritetskränkande åtgärd. Riksåklagaren konstaterade senare att såväl åklagare som tingsrätt kan ha begått tjänstefel, men att det var så ringa att det inte är straffbart.

Miljöåklagare polisanmäld för tjänstefel

3 januari 2019. Utvecklingen i Västmanlandfallet tar en dramatisk ny riktning då åklagarens trovärdiga källa drar tillbaka sitt tidigare vittnesmål, och hoppar av utredningen. I brev till åklagaren uppger vittnet att hon ljugit med syftet att komma över sin mans tillgångar. Karl Hedin har hon nämnt för att öka polis och åklagares intresse för fallet.

Dramatisk utveckling i jakthärvan i Västmanland

28 juni 2019. Miljöåklagare Lars Magnusson har i egna hörlurar lyssnat på polisens inspelning av Karl Hedins samtal med sin syster. Efter det tror han inte längre att Hedin skjutit en varg, utan att han har tänkt göra det. Den utskrift av samtalet som låg till grund för att Hedin spärrades in i fem veckor visade sig alltså vara felaktig.

”Nya hisnande turer i Västmanlandsfallet”

10 juli 2019. I en exklusiv intervju i Svensk Jakt uttalar sig Karl Hedin för första gången efter gripandet i media: ”I dag har jag en bitter smak i munnen. Jag har levt ett hederligt liv, jobbat hårt och betalat skatt och jag är efter 50 vuxna år inte straffad. Jag har varit stolt över att leva i ett land med låg korruption och ett rättssystem som garanterade att du inte kastas i fängelse för något du inte har gjort.”

Karl Hedin i exklusiv intervju: ”De försökte knäcka mig”

23 augusti 2019. Allt mer framkommer om hur åklagarens trovärdiga källa agerat och agerar. I ytterligare ett brev till miljöåklagaren beskriver hon hur en anställd på makarnas företag mutats för att vittna falskt.

Trovärdiga källan: Jag mutade en anställd att vittna falskt mot Hedin

18 september 2019. Det trovärdiga vittnet misstänks också hon för någon form av grovt jaktbrott. På så sätt kan hon tvingas att vittna i en kommande rättegång, hävdar Hedins försvarare Sven Severin.

Tidigare vittne tvingas in i jaktbrottsutredning

20 januari 2020. Karl Hedin och hans advokat ger inte upp. I en ny anmälan till Särskilda utredningar pekar de på flera felaktigheter som miljöåklagare och polis begått under utredningen. Det handlar om tjänstefel, underlåtenhet att avvärja rättsfel, olaga frihetsberövande och bevisförvanskning. Inte heller denna gång föranleder det någon åtgärd från rättsvårdande myndigheter.

Karl Hedin ger inte upp – begär att polis och åklagare utreds

3 juli 2020. Åklagaren Lars Magnusson kräver företaget AB Karl Hedin på företagsbot på 2 miljoner kronor, då han anser att företagets ägare begått brotten inom näringsverksamheten. Det innebär att ytterligare en advokat, Klas Bjurmark, engageras i fallet. Försvaret konstaterar kort att vargjakt inte ingår i bolagets verksamhetsbeskrivning.

Åklagare kräver företagsbot för AB Karl Hedin

1 september 2020. Två poliser i Västmanlandfallet misstänks för tjänstefel. Den trovärdiga källan, som tagit med sig sin mans jaktkläder och annan utrustning där det kan finnas gift, till ett möte med polisen, uppmanas att lägga tillbaka det i bostaden så att det kan hittas där vid ytterligare en husrannsakan. En förundersökning genomförs, men något brott har inte begåtts, meddelar åklagaren på Särskilda utredningar.

Poliser misstänks för tjänstefel i Hedinfallet – förundersökning pågår

25 september 2020. Karl Hedin samt ytterligare tre personer, se ovan, åtalas för grovt jaktbrott. Miljöåklagare Lars Magnusson lutar sig i stämningsansökan mot en indiciekedja som ska bevisa de åtalades skuld. Samtidigt verkar han inte själv helt övertygad om att nå framgång, då han i ett pressmeddelande säger: ”Detta är ett ärende som engagerat många under lång tid. Det har varit många turer under resans gång men nu får tingsrätten värdera den bevisning som åberopas.”

Karl Hedin åtalas för grovt jaktbrott

15 februari 2021. Bara dagar innan rättegången ska inledas, just när man trodde att inte mer kan inträffa i det här fallet, avslöjas att åklagarens trovärdiga källa är föremål för en förundersökning där hon utreds för stämpling till mord på sin make.

Ny vändning i Västmanlandfallet: Huvudvittnet misstänkt för stämpling till mord

17 februari 2021. Efter att kvinnans försvarsadvokat Thomas Jönsson begärt att rättegången ska ställas in, med hänsyn taget till de senaste dagarnas händelseutveckling samt hans klients psykiska mående, får han stöd i sin begäran av övrigas försvarare. Åklagare Lars Magnusson anser emellertid att det inte föreligger något hinder mot att förhandlingen genomförs, vilket också blir tingsrättens beslut.

Rättegången mot Karl Hedin genomförs som planerat

22 februari 2021. Rättegången mot Karl Hedin och de övriga inleds vid Västmanlands tingsrätt. Domare är rådman David Viktorsson Harrby. Rättegången är planerad att ta sex dagar i anspråk med slutpläderingar den 5 mars. Svensk Jakt bevakar hela rättegången.

Rättegången mot Karl Hedin har startat

Hedinrättegången dag 2

Hedinrättegången dag 3

Hedinrättegången dag 4

Hedinrättegången dag 5

Hedinrättegången dag 6

Åklagare vill se Karl Hedin i fängelse

Försvarsadvokater slaktade åklagarens utredning

Ingen möda har sparats för att komma åt Karl Hedin

 

Karl Hedin under rättegångsdagarna i Västerås. Foto: Pia Nordlander

19 mars 2021. Västmanlands tingsrätt går inte på åklagarens linje. Karl Hedin frias från alla misstankar om illegal jakt på varg. Åklagarens bevisning är enligt tingsrätten så svag att man inte ens har behövt pröva de åtalades egen bevisning, för att komma fram till att de ska frias. Tingsrätten påtalar också att i Sverige döms ingen för brott på grund av sina åsikter.

Karl Hedin frias från misstankar om illegal jakt

Karl Hedin: ”En seger men nu vill jag ha tillbaka mitt liv”

9 april 2021. Karl Hedin friades från alla misstankar om att ha jagat varg av Västmanlands tingsrätt. Miljöåklagare Lars Magnusson väljer att överklaga den del som gäller att Hedin och en av hans anställda jagade varg den 26 oktober 2018. Den som trodde att Västmanlands tingsrätts mycket tydliga friande dom innebar slutet på lidandet för Karl Hedin hade fel.

Åklagaren överklagar friande domen mot Karl Hedin

14 april 2021. Ett av åklagaren Lars Magnussons bevis mot företagsledaren och vargdebattören Karl Hedin är en skrift som är hämtad ur hans dator, med vilken åklagaren vill visa att Hedin förespråkar illegal jakt på varg. Ett problem med beviset är att det inte författats av Karl Hedin, utan av en kamrat till honom.

Åklagarens bevis mot Karl Hedin felaktigt

26 juli 2021. Karl Hedins yttrande till Svea hovrätt angående det jaktbrott han varit misstänkt för sedan 26 oktober 2018 har nu lämnats in till rätten. Någon huvudförhandling blir det inte, utan ärendet kommer att avgöras på handlingarna som finns i målet.

Hedinfallet: Ingen huvudförhandling i hovrätten

7 oktober 2021. Allt sedan den friande domen i Västmanlands tingsrätt har Karl Hedin kämpat för att få tillbaka sina vapen. Efter många turer beslutar Förvaltningsrätten i Falun att vapnen ska återlämnas. Då har det gått tre år sedan han greps och häktades och han miste sina vapen.

Ny dom: Karl Hedin får tillbaka sina vapen

30 april 2022. Intresset för Hedinfallet är vitt spritt och når långt bortom jägarnas krets. Det visar om inte annat radiodokumentären Miljardären och varghärvan, en poddserie i tre delar.

 

Recension: ”Miljardären och varghärvan”

12 augusti 2022. Hedinfallet blir bok. Björn Törnvall som skrivit ett stort antal debattartiklar till Karl Hedins försvar, och som kanske är den som är mest insatt i alla turer som omger fallet, ger ut boken Jakten på Karl Hedin – ett totalhaveri för rättvisan.

Ny bok: Jakten på Karl Hedin – ett totalhaveri för rättvisan

19 september 2022. Svea hovrätt tar upp åklagarens överklagande av tingsrättens friande dom avseende Karl Hedin och en av hans anställda. Så när som på en månad har det nu gått fyra år sedan Polisens insatsstyrka slog till i Bergslagsskogarna, då åklagare och utredande poliser var övertygade om att Karl Hedin samma dag som han greps hade skjutit en varg. Hovrätten gör sin bedömning genom att läsa handlingar och titta på inspelningar från tingsrätten. Någon ny huvudförhandling hålls inte.

Fyra år senare – Hedinfallet tas upp i Svea hovrätt

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev