Miljöåklagare Lars Magnusson har polisanmälts för tjänstefel i samband med utredningen i den så kallade jakthärvan i Västmanland. Foto: Mostphotos

Miljöåklagare polisanmäld för tjänstefel

Åklagaren i den så kallade jakthärvan i Västmanland, Lars Magnusson, har polisanmälts för tjänstefel. Bakom anmälan står en av de misstänkta jägarna, 69-åringen, som under en längre tid telefonavlyssnades innan han greps.

Huvudsaken i polisanmälan gäller den hemliga elektroniska avlyssning som bedrivits mot 69-åringen samt ytterligare fyra misstänkta.

Enligt mannen bryter en sådan tvångsåtgärd mot lagstiftningen, med tanke på straffvärdet för det misstänkta brottet. Han menar att åklagaren begått tjänstefel när han begärt att domstolen ska godkänna detta tvångsmedel.

 

Särskilda skäl

69-åringens uppfattning delas av hans advokat Sven Severin som författat anmälan som lämnats till Särskilda Åklagarkammaren i Malmö samt till Polismyndigheten Särskilda utredningar.

Sven Severin.

– Vi vill få lagligheten i den hemliga telefonavlyssningen prövad, eftersom vår uppfattning är att misstanke om jaktbrott inte motiverar sådana tvångsåtgärder, säger Sven Severin till Svensk Jakt.

Att en åklagare polisanmäls för tjänstefel under pågående förundersökning är inte särskilt vanlig. Men enligt Sven Severin finns det särskilda skäl till att i det här fallet göra en anmälan.

– Åklagaren har helt klart klivit över gränsen. Enligt lagen ska en domstol inte ge tillstånd till elektronisk avlyssning i ett sådant här ärende. Då ska åklagaren heller inte begära det, säger Sven Severin.

Han menar att domstolarna som beviljat telefonavlyssningen har begått fel.

– Men åklagaren kan inte krypa undan sitt ansvar genom att hänvisa till domstolens beslut. En åklagare har tidigare dömts för tjänstefel för att ha begärt liknande tvångsmedel i strid med lagen. Vidare har JO klandrat åklagare för en sådan hantering, säger Sven Severin.

 

Hänvisar till Norrlandsfall

Polisanmälan mot Lars Magnusson är ett omfattande dokument som sträcker sig över nio sidor plus bilagor. I anmälan skriver 69-åringen och hans advokat:

”Att åtminstone hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation kommit till användning i förevarande ärende ter sig desto mera förvånande som åklagarsidan i flera mål av liknande typ som detta ärende utan framgång begärt mångåriga fängelsestraff, enligt uppgift just för att säkra möjligheterna att få till stånd beslut om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation. (…) Efter hovrättens dom 2018-06-15 i nämnda mål klagade till och med vissa miljöåklagare (Åse Schoultz och Christer Jarlås) i massmedia på att hovrättens dom med stor marginal underskred fängelse två år! I själva verket uppvisar rättspraxis i mål av förevarande typ inget exempel på någon dom som lett till ett längre fängelsestraff än två år. Detta förhållande, som på en avgörande punkt medfört att lagens krav för att i detta ärende tillgripa hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation inte är uppfyllda, har vederbörande åklagare uppenbarligen nonchalerat.”

 

Åklagaren står på sig

Miljöåklagare Lars Magnusson har ingen förståelse för den polisanmälan som gjorts mot honom.

– Jag känner inte till anmälan före det att du ringer, och jag har inte tagit del av den, så jag har egentligen inga kommentarer. Men jag kan säga att det var helt rätt att begära elektronisk avlyssning i det här ärendet, säger Lars Magnusson till Svensk Jakt.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev