söndag 4 juni

Opinion

”Att bita i ett stålhagel innebär en allvarlig tandskada”

Skillnaden mellan att bita i ett stålhagel och ett blyhagel är dramatisk, där det förstnämnda riskerar att resultera i en allvarlig tandskada. Detta är ett problem som har belysts alldeles för lite.

”Renägare bedrev ingen älgjakt under en mycket lång period”

Älg fanns knappt i fjälltrakterna förrän inpå 1960-t…

”Med örat mot marken hör man mullret i fjälljaktfrågan”

Den pågående renmarksutredningen föreslår att gränse…

”Fundera på konsekvenserna av en stor vargstam”

Jag undrar om du som på olika vis bidrar till att vi…

”Socialdemokraterna sviker i de demokratiska värderingarna”

Som socialdemokrat i hela mitt röstberättigad…

”Välj bort älgen som hatobjekt”

Skogsstyrelsen menar att betesskadorna på sko…

ILO 169 handlar om att tillförsäkra urbefolkningen markerna. Något som kan komma att påverka fjälljakten på ett högst märkbart sätt, enligt Jägareförbundet. Foto: Jan Henricson

”Gör landet en tjänst och avgå, Runesson”

Ända sedan Renmarkskomitténs tillkomst har jag följt…

Många människor är nu rädda för konsekvenserna av en lagändring gällande jakten och fisket på våra gemensamt ägda marker i fjällen, skriver debattören.

”Staten utesluter människor från deras ursprungsrätt”

Hashtaggen #vifinnsocksåhär uttrycker folks rädsla f…

”Bråttom att göra något åt rovdjuren”

Heja Åland som vågar se sanningen med predatorer och…

”Fler vargar ska skjutas”

Att tidigare regeringar i nära samverkan med aktivis…

”Granska jägarna och myndigheter för en älgstam i kris”

Vem eller vilka bär störst ansvar för att älgstammen…

”Okunskap om vilt måste bekämpas med kunskap”

För att bemöta all okunskap som sprids om hur vilda …

”Verkställ riksdagens beslut om vargpopulationen”

Vargstammen i Sverige har vuxit kraftigt de senaste …

”Särbehandling sliter sönder sammanhållning”

Girjasdomen kommer att gälla och resultatet blir en …

”Utan unga försvagas jaktens ställning”

Var finns alla unga arga jägare, frågas i en debatta…

”Jägarna måste arbeta tillsammans”

Det är en allmän uppfattning att jägare är en samman…

”Vi behöver en förvaltning som utgår ifrån björnen som resurs”

Den omfattande skyddsjakten på björn i Norrbotten sk…

”Får inte ungdomar jaga slocknar intresset”

Ett problem för unga jägare i dag är att många inte …

”Södra Sverige saknar förvaltningsplan för vargarnas snabba ökning”

Årets vargjakt är över, 57 av 75 tilldelade vargar sköt…