måndag 23 maj

Opinion

”Som förr kan faktiskt vara bättre ibland”

Jag har under många år som förtroendevald inom Jägareförbundet sett folk jobbat i ur och skur, dagar som nätter, många gånger i tystnad för att vi alla ska få göra det vi gillar och lever för. Att få gå ut i skog och mark med bössan, hunden, kompisen, familjen – eller bara på egen hand – är en ynnest som vi ofta tar för given här i Sverige.

”Vargarnas antal – inte en fråga för riksdagen”

Martin Källberg påstår i sin krönika ”Liberalernas sist…

”Kvalificerat vansinne på naturens bekostnad”

Alla jägare i detta land har från och med detta år fått…

”Makten över jakten finns hos riksdagen”

Vad gör Svenska Jägareförbundet för att det ska inrätta…

”Skjutbanebristen hotar idrotten”

Sverige har de senaste åren skördat stora framgångar in…

”Jaktskyttebana offras för annan idrott”

Våra politiker samlar poäng med att stödja ungdomsidrot…

”Lite kuriosa i älgdebatten”

Skogsbolagen har ändrat uppfattning. Nu är det inte så …

”Orättvisa lagar skapar sociala konflikter”

Lagar måste uppfattas som rimligt rättvisa om människor…

”Valet avgör framtidens rovdjurspolitik”

Valet 2022 blir helt avgörande för vilken rovdjurspolit…

”Vi är inte homogena raser, som tur är”

Är de stora förlorarna renskötande samer? Några futtiga…

”Licenshaveriet fortsätter”

Justitiekanslerns och Justitieombudsmannens kritik mot …

”Allt tal om urminnes hävd bör raderas”

Tänk tanken att skärgårdsbefolkningen skulle neka all b…

”Riksdagsbeslut ska följas även av Naturvårdsverkets tjänstemän”

Riksdagens beslut om antalet vargar och om inrättandet …

”Inventeringars resultat är bestämda från början”

Har inte detta legat i luften under väldigt lång tid, d…

”Har privilegierade någonsin släppt sina särrättigheter frivilligt?”

Bland svenska makthavare och svensk allmänhet råder en …

”Hedinfallet – ett struntärende utan slut”

Den process som staten drivit mot Karl Hedin i fyra år …

”Omtanken om människor i rovdjursland saknas”

Vad är meningen med att låta vargar äta upp hjortar, äl…

Ingen som inte vill är tvingad att bedriva vårjakt, men man bör inte lyckas med att hindra andra från att uppleva vårens tid i markerna med studsaren i hand, anser skribenten.

”Sköna maj välkommen”

Vårjakten är en underbar upplevelse. Ingen som inte vil…

”Riktiga jägare håller sig till fakta”

Jag följer i stort sett allt om vad som skrivs och sägs…

”Förbättringsförslag till Jägareförbundet, kretsar och länsföreningar”

Med öppenhet kommer engagemanget som bidrar till utveck…