fredag 23 mars

Opinion

”Att skilja på sak och person”

Debatten som uppkommit efter Jägareförbundets Norrbottens överflygning av det för småviltjakt avlysta området inom Girjas sameby är märklig ur flera perspektiv, anser ordförandena för Jägareförbundet i Norrbotten, Västerbotten och Mittnorrland. Foto: Anna Geibrink

Debatten som uppkommit efter Jägareförbundets Norrbottens överflygning av det för småviltjakt avlysta området inom Girjas sameby är märklig ur flera perspektiv.

”Minimal förändring för vapenägare möjlig”

Implementeringen av vapendirektivet kan genomföras på ett sätt som innebär en minimal förändring för landets 600.000 legala vapenägare. Detta är möjligt om en enig riksdagsmajoritet beslutar det. Frågan är för viktig för att bli föremål för strider mellan våra politiska partier.

”Vi jägare ska inte vara rädda för att syna beslut”

Bara den massiva kritik som länsstyrelsen riktat mot Jägareförbundets inventering av renar på avlysta marker inom Girjas sameby visar att det finns all anledning att syna myndigheternas beslut även i fortsättningen.

”Mycket men ändå lite pengar”

I debattartikeln ”Är hackspettar och vargar viktigare än människor?” sägs att det läggs alldeles för mycket skattepengar på exempelvis den vitryggiga hackspetten. Vid en jämförelse är det en liten summa.

”Försvunna insekter ett stort problem”

Ett verkligt problem i naturen är att insekterna minskar i stor omfattning. Det här är ett miljöproblem som diskuteras alldeles för lite.

”Är hackspettar och vargar viktigare än människor?”

Regeringen satsar via Naturvårdsverket, länsstyrelserna, Skogsstyrelsen och Naturskyddsföreningar mångmiljonbelopp på att bevara, skydda och återinföra arter som anses vara utrotningshotade. Men vad är en utrotningshotad art, egentligen? Vem fastställer det?

”Tack Jägareförbundet Norrbotten!”

Tack Jägareförbundet i Norrbotten för att ni tar initiativet till den kontrollfunktion som länsstyrelsen borde anse vara obligatorisk vid samtliga ansökningar från samebyar om avlysning och förbud mot vistelse på svensk mark.

”Högst ovetenskapliga reflektioner från en folkbildare”

Vår jaktvårdskrets har en styrelse som har suttit sedan 1705. Det är bra, det ger stadga och minimalt med utrymme för konstiga nymodigheter. Posterna har liksom gått i arv och vi gör som vi alltid gjort.

Vinterjakt på älg. Foto: Lars-Henrik Andersson

”Vad betyder närproducerat, egentligen?”

Maten som serveras på kommunens skolor är närproducerad. Älgstammen förvaltas lokalt. Fina och positiva ord, men det är svårt att veta vad som menas.

”Den stora blåsningen – vargen är inte utrotningshotad”

Undertecknad har under många år förvånats över att så många gått på myten om att vargen är en utrotningshotad art, som kan räddas genom att man återintroducerar den i de svenska skogarna. EU:s art- och habitatdirektiv, som kommit till för skyddandet av utrotningshotade djurarter, används som påtryckningsmedel för Projekt varg.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

  Mest läst

   Delta i debatten

   Delta i debatten

   Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

   Mina artiklar

   För att ta del av dina artiklar behöver du ett medlemskap med tidning hos Svenska Jägareförbundet

   Senaste från Annonstorget