tisdag 28 maj

Opinion

”Länsförsäkringar behöver ta ansvar för jakt och skog”

REPLIK. Jag blir upprörd av att veta att den kategori människor som håller landsbygden levande genom att bo och verka där måste flytta på sig på grund av höga arrendepriser för jakten. Är det ren girighet eller är det bara oförstånd som bidrar till en sådan sorglig utveckling?

Våra vapen är redskap som vi har för att utföra sport eller jakt. Vi har alla olika förutsättningar och behov och det är vi själva som känner dessa bäst, skriver debattören.

25 maj 2024

”Vapenutredningen är ett enda stort feltänk”

Vapenutredningen som skulle innebära stora lättnader för oss jägare och skyttar missar tydligt målet helt. I stället för lättnader med till exempel uppdelad lagstiftning mellan illegala och legala vapen, enklare att byta in vapen och slopade femårslicenser för framför allt sportskytte så blev det precis tvärtom.

24 maj 2024

”Jägarna måste engagera sig för att påverka politiken”

REPLIK. Det är inte tillräckligt att lägga sin röst i valurnan och sedan stå utanför mötesrummen där viktiga politiska beslut fattas. För att verkligen påverka och få vår röst hörd måste även vi jägare aktivt delta i det politiska samtalet.

24 maj 2024

”Licensjakten på björn är inte hotad”

På Svenskjakt.se kan man läsa att Jonas Kindberg, ansvarig för Skandinaviska björnprojektet, befarar att den svenska björnstammen, med den tilldelning som varit de senaste åren, skjuts ner för snabbt och att licensjakten kan var hotad inom tre år. Det kommer i stället att krävas ökade licenstilldelningar för att nå målet.

23 maj 2024

”Jakten är en nationell fråga”

På senare år har vi märkt hur EU allt oftare tar beslut med stor inverkan på svensk viltförvaltning, skogspolitik och andra områden vilka påverkar förutsättningarna för jägare och människor på landsbygden. Vi socialdemokrater anser att utvecklingen hotar Sveriges självbestämmande som i högre grad behöver utgå från förhållanden i vårt land. Vi ska bestämma över vår egen rovdjurspolitik och jaktlagstiftning.  

De senaste månaderna har en mängd vargangrepp på får förekommit i Skåne.

22 maj 2024

”Jag blir mörkrädd av EU-politikernas inställning”

Jag blir mörkrädd av att läsa listettornas svar på Svensk Jakts frågor inför EU-valet. Fem av de tillfrågade anser att EU ska styra över svensk rovdjurspolitik och att vargens skyddsstatus ska vara som hittills och inte sänkas.

20 maj 2024

”Gamla jägare tvingas bort från Länsförsäkringars marker”

REPLIK. På viltfattiga marker har Länsförsäkringars skogsbolag Hällefors Tierp skogar AB höjt priserna för jaktarrende med 300 procent. Det gör ont i hjärtat att se äldre jägare som jagat på markerna i över 50 år tvingas bort på grund av att de med sina låga pensioner inte längre har råd att betala för jakten.

18 maj 2024

”Underhållande tävlingar höjer inte eftersökshundens status”

Svenska Jägareförbundet stoltserar med sina eftersökstävlingar där man satsar betydande resurser på vad som kan ses som ett underhållningsevenemang snarare än en seriös jaktverksamhet.

Hur kan man lita på en regering vars styrande parti talar med kluvna tungor, frågar debattören angående den nyss lagda vapenutredningen.

17 maj 2024

”Sista chansen att få ordning på kaoset med våra vapen”

Vi jägare och sportskyttar jagas av lobbyister som vill förbjuda våra jakt- och sportredskap. Om förslagen i utredningen En ändamålsenlig vapenlagstiftning blir verklighet drabbar många försämringar Sveriges vapenägare.

Om jägarna inte deltar i jakten på rovdjur blir problemen snart så omfattande att samhället inte kommer att acceptera de stora rovdjursstammarna, anser debattören.

16 maj 2024

”Jägarna hjälper forskarna att hålla alltför många rovdjur”

När vargen springer runt bland husen och i samhällen känner människor oro och ilska. Det kan inte vara naturligt och heller inte nödvändigt att ha vargen inpå knuten.

Vi behöver kunna jaga gråsäl där de är i en långsiktig förvaltning för att få en sälstam som mår bra, skriver styrelsen för Jägareförbundet Gävleborg angående Naturvårdsverkets nerdragning på säljakten.

15 maj 2024

”Säljakt är lösningen på problemet”

Gråsälen ökar i antal. Forskarna pekar ut jakt på säl som det kanske viktigaste instrumentet för att rädda fiskbestånden. Trots denna fakta väljer Naturvårdsverket att halvera tilldelningen på licensjakten för gråsäl och helt slopa jakten på knubbsäl och vikare.

14 maj 2024

”Politikerna sviker Sveriges vapenägare”

I valrörelsen utlovade bland andra riksdagsledamoten Sten Bergheden (M), tillsammans med andra moderater, kristdemokrater, liberaler och sverigedemokrater enklare regler och ett starkare skydd för jägare och vapenägare i Sverige. Med förslagen i vapenutredningen blir det en total motsats till dessa löften om förbättringar och förenklingar.

14 maj 2024

”Rimliga priser för jakten i Länsförsäkringars skogar”

REPLIK. Jaktarrendena i skogarna som ägs av ett antal länsförsäkringsbolag avviker inte från den generella prisbilden i Hällefors och Tierp.

Ledamöter i älgförvaltningsgrupperna sker inte genom något röstningsförfarande, utan dessa utses av länsstyrelserna. Något som ingår i vår demokratiska process, skriver debattören.

13 maj 2024

”Länsstyrelsens beslut ingår i vår demokratiska process”

REPLIK. Att bli utsedd till ledamot i en älgförvaltningsgrupp föregås inte av ett röstningsförfarande utan en nominering från intresseorganisationer och därefter ett beslut från länsstyrelsen om att man är utsedd. Ofta utser länsstyrelsen de som nominerats, men inte alltid, skriver debattören i en replik till en debattartikel där det demokratiska i processen ifrågasattes.

9 maj 2024

”Vi ska inte ha fler vargar i Sydsverige”

REPLIK. Riksdagen bestämmer över vargstammens storlek, inte Naturvårdsverket. Om vargar mot allt sunt förnuft skulle flyttas innebär det en enorm kostnad om många miljoner kronor av skattemedel. Denna summa gör enorm skillnad i sjukvården – inte i skogen.

8 maj 2024

”Representant för Jägareförbundet sår splittring bland jägare”

REPLIK. När nu staten inte ens kan komma överens med sig själv om hur vargarna ska fördelas över landet, förstår jag inte varför någon jägare, och då i synnerhet representanter för Jägareförbundet, överhuvudtaget lägger sig i frågan om fördelningen av Naturvårdsverkets vargar.

7 maj 2024

”Länsförsäkringar utarmar landsbygdens jägare”

Att älgstammen minskat kraftigt under senare år är väl känt genom att framför allt skogsbolagen drivit på för en alltför stor avskjutning inom många älgskötselområden.

6 maj 2024

”Södra Sverige måste ta sitt ansvar för vargen”

Riksdagen har beslutat att vi ska ha 170–270 vargar i Sverige, någon Naturvårdsverket sedan fick till 300 djur (30 familjegrupper) för att hålla gynnsam bevarandestatus. Detta kan vi tycka vad vi vill om, men faktum kvarstår: vargen finns här och ska fördelas mellan två av landets tre rovdjursförvaltningsområden.

Människor ute i bygderna kan vara akademisk skolad och besitta stora erfarenhet, skriver debattören som undanber sig Länsstyrelsen i Västra Götalands översitterifasoner.

1 maj 2024

”Råder demokrati hos länsstyrelsen i Västra Götaland?”

Kräver Länsstyrelsen i Västra Götaland att personer som ska arbeta med älgförvaltningen är ja-sägare och nickedockor? Frågan behöver ställas efter att länsstyrelsen ratat en representant som jägare och markägare röstat fram.

30 april 2024

”Referensvärdet för varg måste vara högre än 170–270 vargar”

REPLIK. Referensvärdet för vargstammen måste alltid vara högre än minsta livskraftiga population, MVP. Forskarna har nu kommit fram till att det under vissa förutsättningar är möjligt med ett MVP i intervallet 170–270 vargar.