fredag 14 juni

Opinion

Vi moderater anser att alla svenskar ska ha möjlighet till jakt och fiske på statens marker i fjällen, skriver debattörerna.

Vi moderater anser att alla svenskar ska ha möjlighet till jakt och fiske på statens marker i fjällen, skriver debattörerna. Foto: Kjell-Erik Moseid

Debatt: ”Värna svenskarnas tillgång till naturen”

Jakt och fiske på statens mark ska ställas till förfogande av staten. Det är orimligt att en grupp ska ges speciella förmåner. Rätten att upplåta jakt och fiske ska precis som på andra ställen i landet vara kopplat till markägandet.

De svenska fjällen är en härlig miljö att vistas i och som lockar många människor med sin storslagna natur, både vinter som sommar. Många vill ta del av fjällen och därför måste man visa hänsyn till varandra; jägare, fiskare, turister, skogsägare, näringsliv och renägande samer.

Tillgångarna till friluftsliv, jakt och fiske är av stor betydelse för den enskilde medborgaren men även för näringsliv och de olika samhällsfunktionerna.

Fjällstuga revs

Den svenska allemansrätten är unik och vi moderater värnar den. Vi har sett exempel på där det här fungerat mindre bra.

Exempelvis där turismnäringen fått begränsa servicen till turister och dra ned på öppettider och till och med riva en fjällstuga på grund av att det påstås ha stört rennäringen.

Detta är dock inte statens beslut, vilket det borde vara som är markägare. I stället var det Svenska turistföreningen och samebyarna som kom fram till åtgärden. Vi beklagar det djupt då naturen ska vara tillgänglig för alla.

Balans krävs

Den svenska rennäringen är en del av vårt historiska arv som vi moderater värnar. Som i alla frågor krävs det balans och det är politikens ansvar att väga olika intressen mot varandra.

Starten på den så kallade renmarksutredningen var Girjasdomen som kom efter att samebyn stämt staten. Med domen fick man ensamrätten till jakt och fiske.

Markägarens rätt

Renmarksutredningen ska ta reda på om fler samebyar ska ha samma rätt. Detta kan innebära att samerna får rätten till jakten och fisket i fjällen. Något som i dag åligger staten, vilket vi moderater anser att det fortsatt ska vara. 

Renmarkskommitténs förslag borde säkerställa alla intressens möjligheter och tillgång till fjällområdet – inte att detta begränsas för turism, allmänhet, industri, jakt och fiske, samt andra intressen.

Orimliga förmåner

Jakt och fiske på statens mark ska ställas till förfogande av staten. Det är orimligt att en grupp ska ges speciella förmåner. Rätten att upplåta jakt och fiske ska precis som på andra ställen i landet vara kopplat till markägandet.

Tyvärr slår utredningens majoritet, bestående av bland andra Socialdemokraterna, fast att rätten egentligen tillhör samebyarna och att de bör få rätten genom ändringar i rennäringslagen.

Vi moderater har reserverat oss mot detta i utredningen. I riksdagen har vi också motsatt oss detta då vi anser att alla svenskar ska ha möjlighet till jakt och fiske på statens mark.

Ta kontrollen

Vi önskar göra om direktiven eller lägga ned utredningen och starta en ny, som tar hänsyn till samtliga intressens rättigheter till statens mark.

Det gäller den lokala befolkningen, renskötande samer, gruvnäring, skogsnäring, fiskare, jägare, turister med flera.

Vi har också sett orimliga konsekvenser för markägare som har fått hysa tusentals renar på sin mark – utan ersättning. 

Rennäringen är en del av Sveriges historia men det är även jakt, fiske och gruvnäring. Nu måste politiken återta kontrollen från juridiken och hitta en fast väg framåt. 

Delta i debatten

  • Skriv en debattartikel – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
    debatt@svenskjakt.se
  • Du måste bifoga dina kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer. Detta eftersom redaktionen måste veta vem du är (kontaktuppgifter publiceras inte).
  • Skribenter som skriver under med sitt riktiga namn prioriteras.
  • Om du önskar skriva under signatur ska det tydligt framgå. Du får inte använda en signatur som är ett riktigt personnamn, men som du inte själv heter.
  • Flera införanden av samma debattör i samma ämne är aktuella om det tillförs nya fakta eller argument i texten.
  • Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.