Jägareförbundet sågar föga förvånande förslagen i Renmarkskommitténs delbetänkande. Foto: Kjell-Erik Moseid

Jägareförbundet efterlyser politiskt mod i fjälljaktsfrågan

Underkänt och en stor besvikelse. Det är Svenska Jägareförbundets betyg på Renmarkskommitténs delbetänkande.

Svenska Jägareförbundet har nu lämnat in sitt remissvar på Renmarkskommitténs delbetänkande.

Fyra huvudsakliga punkter

Jägareförbundet sammanfattar sin inställning till utredningen i följande punkter:

• De slutsatser som kommittén har dragit mot bakgrund av den historiska utredningen är felaktiga eftersom de bygger på ett skevt urval av fakta.

• Förslaget till övergångsregler är inte acceptabelt eftersom det i onödan bygger in nya oklarheter och inte tar hänsyn till de erfarenheter som har dragits av dagens system.

• Av de i bilaga 3 upptagna riktlinjerna för det fortsatta arbetet är det endast alternativet med fortsatt statlig förvaltning som gör det möjligt att finna en väl avvägd och långsiktigt hållbar lösning.

• Frågan om jakt i fjällen (och om rennäringens villkor) måste lösas genom politiska beslut. Frågorna har utretts under ett halvt sekel med obetydliga praktiska resultat. En lösning bör ha som ambition att bli gällande under åtminstone lika lång tid. I stort anser förbundet att dagens system innebär en rimlig intresseavvägning och att det fortsatta arbetet bör inriktas på att förtydliga och förbättra detta system.”

Misslyckats med konstruktiva lösningar

Vidare menar Jägareförbundet att delbetänkandet är en stor besvikelse, och ett misslyckande i att få till stånd en debatt för att komma fram till konstruktiva lösningar på politisk väg.

”Förbundet ser det som tveksamt om denna utredning kommer att lyckas med detta i sin nuvarande form. Arbetet måste i alla händelser få en nystart och få direktiv som ger det nödvändiga handlingsutrymmet.”

Här kan du läsa Jägareförbundets remissvar samt övriga remissvar som hittills inkommit till landsbygds- och infrastrukturdepartementet>>

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev