onsdag 22 maj

Viltvård

Skyddsjakt efter gås på jordbruksmark – fungerar det?

Premium

I Sverige har skador på jordbruksgrödor ökat i takt med gåspopulationernas tillväxt. I stort sett förekommer det skador i alla delar av Sverige där det finns både jordbruksmark och gäss. Detta leder till ökat behov av jakt och skyddsjakt för att förhindra skador. Men hur väl fungerar egentligen skyddsjakten för att freda jordbruksfält från betande gäss?

6 mars 2024

Kommunjägaren – en utdöende art?

Viltförvaltning i urbana miljöer tycks allt oftare d…