torsdag 29 februari

Viltvård

Bernt tipsar: Så bygger du en åtellåda

Premium

En rävåtel ska anläggas i god tid före jakt- och fångstsäsongen, men problemet är att freda den mot kråkfåglarna. Ett gäng korpar kan göra rent hus på bara en dag. Ett sätt att skydda åtelmaterialet är att servera det i en låda.

20 december 2023

Aldrig för sent att börja – så lyckas du med stödutfodring

Premium

Jägarna satsar årligen många miljoner på stödutfodri…

3 november 2023

Jägarnas drivkraft ger stor potential för naturvården

En grupp jägare, samtliga aktiva i Jägareförbundet, …

17 september 2023

Dags att se över fångstredskapen – Bernt tipsar

Premium

Efter fångstsäsongens slut behöver alla redskap saml…

15 juni 2023

Torkan slår hårt mot fältviltet

2023 ser ut att gå till ett nytt år av torka i skog …

27 maj 2023

Hjälp skogsduvan med en holk

Skogsduvan är beroende av lämpliga bohål för sin häc…

9 maj 2023

Viltvård med röjsågen: Skapa foder

För att förbättra foderutbudet för klövvilt har det …

28 december 2022

Bygg en häckningsplattform för kanadagäss

Premium

På låga holmar, som översvämmas vid högvatten, och i gr…

18 september 2022

Så bygger du en sugghydda

Premium TV

Med hjälp av en sugghydda kan du öka överlevnaden hos s…

12 juli 2022

Branddammen blev ett paradis för änder

Premium

Genom uppsättning av andtuber har en tidigare branddamm…

6 januari 2022

Så tar du hand om älgskinnet

Premium

Efterfrågan på älgskinn är god, men betalningen dålig. …

5 december 2021

Asp – norra Sveriges ädla lövträd

I det svenska skogslandskapet är 130-140 rödlistade art…

13 november 2021

Skapa vilstockar för andungarna

Premium

En enkelt ordnad viloplats för vattenfåglar är en timme…

9 oktober 2021

Fortsatt samarbete kring fågelskydd

Samarbetet som Jägareförbundet Blekinge har med länssty…

10 mars 2021

Webb-tv och ritning: Så bygger du en andtub

Premium TV

Att hjälpa gräsänder genom att skapa säkrare häckningsp…

6 februari 2021

Webb-tv: Så gör du ”isglass” till räven

Premium TV

Ett bra sätt att få åtelmaterialet att räcka är att gju…

13 december 2020

Använd jägarna till vilt- och skogsvård

Genom att använda jägarna som gästar Dagsnäs säteri vid…

12 september 2020

Älgåkrar i kraftledningsgator kan skapa stora mängder viltfoder

I Värnäs och Ljusnästorps viltvårdsområden i Klarälvdal…

Markägare och jägare på flera gårdar runt Mörarp uppmuntrar och stöttar varandra med viltvård för fältviltet. Här trivs de tillsammans i en bred och lång viltvårdsremsa på gården Gödstorp. Mats Rubensson, Anders Lodin, Mats Assarsson, Mattias Nyström-Persson, Stefan Melander, Pål Davidsson, Willem Ankarcrona, Patric Assarsson, Karl-Gustav Lodin och Peter Larsson.

7 juli 2020

Gemensam viltvård för fältviltets bästa

Att älgen förvaltas över ägogränserna är närmast självk…

2 juli 2020

Läsartips: Sätt fågelholken under tornets plattform

Här kommer ett lika enkelt som bra läsartips från jägar…

Mest läst

Samtidigt på JaktPlay