söndag 16 juni

Viltvård

Skogsstyrelsens Fredrik Jonsson och Anna Runesson diskuterar vilka effekter återvätningen av torvmarker får för viltet.

Återvätning av torvmarker gör nytta för viltet

Premium

När staten satsar hundratals miljoner kronor på att återväta tidigare dikade torvmarker i skogen för klimatnyttans skull är viltet en vinnare, utan att det egentligen är meningen. De fuktigare, frodiga miljöerna, där älg och tjäder trivs kommer på köpet.

14 april 2024

Jägare underlättar fågellivet i fjällen

Jägare i Norrbottens fjällkommuner sätter nu ut hund…

13 april 2024

Petter har skapat ett paradis för vilt och fåglar

Under skirt grönskande bokar går vi på en bädd av br…

Kim Lorentzon vittjar en norsk kråkfälla på södra Öland. Korpen, som är en svår predator på andra fåglars ägg och ungar, är den enda art som får fångas och avlivas som inte finns med i ordinarie jakttabell.

29 mars 2024

För sällsynta vadare är predatorjakten sista utvägen

Med 15 norska kråkfällor, ett stort antal ölandsbås …

26 december 2023

Bernt tipsar: Så bygger du en åtellåda

Premium

En rävåtel ska anläggas i god tid före jakt- och fån…

20 december 2023

Aldrig för sent att börja – så lyckas du med stödutfodring

Premium

Jägarna satsar årligen många miljoner på stödutfodri…

3 november 2023

Jägarnas drivkraft ger stor potential för naturvården

En grupp jägare, samtliga aktiva i Jägareförbundet, …

17 september 2023

Dags att se över fångstredskapen – Bernt tipsar

Premium

Efter fångstsäsongens slut behöver alla redskap saml…

15 juni 2023

Torkan slår hårt mot fältviltet

2023 ser ut att gå till ett nytt år av torka i skog …

27 maj 2023

Hjälp skogsduvan med en holk

Skogsduvan är beroende av lämpliga bohål för sin häc…

9 maj 2023

Viltvård med röjsågen: Skapa foder

För att förbättra foderutbudet för klövvilt har det …

28 december 2022

Bygg en häckningsplattform för kanadagäss

Premium

På låga holmar, som översvämmas vid högvatten, och i gr…

18 september 2022

Så bygger du en sugghydda

Premium TV

Med hjälp av en sugghydda kan du öka överlevnaden hos s…

12 juli 2022

Branddammen blev ett paradis för änder

Premium

Genom uppsättning av andtuber har en tidigare branddamm…

6 januari 2022

Så tar du hand om älgskinnet

Premium

Efterfrågan på älgskinn är god, men betalningen dålig. …

5 december 2021

Asp – norra Sveriges ädla lövträd

I det svenska skogslandskapet är 130-140 rödlistade art…

13 november 2021

Skapa vilstockar för andungarna

Premium

En enkelt ordnad viloplats för vattenfåglar är en timme…

9 oktober 2021

Fortsatt samarbete kring fågelskydd

Samarbetet som Jägareförbundet Blekinge har med länssty…

10 mars 2021

Webb-tv och ritning: Så bygger du en andtub

Premium TV

Att hjälpa gräsänder genom att skapa säkrare häckningsp…

6 februari 2021

Webb-tv: Så gör du ”isglass” till räven

Premium TV

Ett bra sätt att få åtelmaterialet att räcka är att gju…

Mest läst

Samtidigt på JaktPlay