fredag 31 mars

Viltvård

Bygg en häckningsplattform för kanadagäss

Premium

På låga holmar, som översvämmas vid högvatten, och i grundare partier i sjöar och vattendrag kan man sätta upp plattformar för att hjälpa kanadagäss med häckningen.

Så bygger du en sugghydda

Premium TV

Med hjälp av en sugghydda kan du öka överlevnaden hos s…

Branddammen blev ett paradis för änder

Premium

Genom uppsättning av andtuber har en tidigare branddamm…

Så tar du hand om älgskinnet

Premium

Efterfrågan på älgskinn är god, men betalningen dålig. …

Asp – norra Sveriges ädla lövträd

I det svenska skogslandskapet är 130-140 rödlistade art…

Skapa vilstockar för andungarna

Premium

En enkelt ordnad viloplats för vattenfåglar är en timme…

Fortsatt samarbete kring fågelskydd

Samarbetet som Jägareförbundet Blekinge har med länssty…

Webb-tv och ritning: Så bygger du en andtub

Premium TV

Att hjälpa gräsänder genom att skapa säkrare häckningsp…

Webb-tv: Så gör du ”isglass” till räven

Premium TV

Ett bra sätt att få åtelmaterialet att räcka är att gju…

Använd jägarna till vilt- och skogsvård

Genom att använda jägarna som gästar Dagsnäs säteri vid…

Älgåkrar i kraftledningsgator kan skapa stora mängder viltfoder

I Värnäs och Ljusnästorps viltvårdsområden i Klarälvdal…

Markägare och jägare på flera gårdar runt Mörarp uppmuntrar och stöttar varandra med viltvård för fältviltet. Här trivs de tillsammans i en bred och lång viltvårdsremsa på gården Gödstorp. Mats Rubensson, Anders Lodin, Mats Assarsson, Mattias Nyström-Persson, Stefan Melander, Pål Davidsson, Willem Ankarcrona, Patric Assarsson, Karl-Gustav Lodin och Peter Larsson.

Gemensam viltvård för fältviltets bästa

Att älgen förvaltas över ägogränserna är närmast självk…

Läsartips: Sätt fågelholken under tornets plattform

Här kommer ett lika enkelt som bra läsartips från jägar…

Sänk saltstenen och gynna fler än älgen

Premium

Saltstenar sätts för det mesta upp åt älg. De hamnar dä…

Dags att skapa viltbete och skydd

Premium

Klövviltets och framför allt älgens betningsskador på s…

Varje år dödas tusentals rådjurskid i lantbrukarnas slåttermaskiner.

Tipsen som kan rädda kiden från slåtterdöden

Vi listar sex tips som kan rädda rådjurskiden från slåt…

Gör en mångfaldsåker!

Premium

Med en väl anlagd vall kan man både skapa bra foder för…

Viltstaket på plats

Premium

För cirka 50 år sedan byggdes riksväg 27 mellan Borås o…

Askan sprids medan det ännu ligger djupt med snö. Arbetet underlättas om det blåser. Foto: Bernt Karlsson

Gynna skogshönsen genom att skapa barfläckar med aska

Premium

För att påskynda snösmältningen i solexponerade myrkant…

Om man så vill kan foderstacken förses med en ”mössa” av exempelvis en upp­skuren plastsäck. Foto: Bernt Karlsson

Stacka hö åt viltet

Sommartid, när markerna överflödar av ­viltfoder och da…