fredag 12 april

Viltvård

Sedan redegropen klätts med ett lager torrt gräs är häckningsplattformen färdig att tas i bruk. Foto: Bernt Karlsson

Bygg en häckningsplattform för kanadagäss

Premium

På låga holmar, som översvämmas vid högvatten, och i grundare partier i sjöar och vattendrag kan man sätta upp plattformar för att hjälpa kanadagäss med häckningen.

Kanadagäss vill gärna lägga sina reden på en liten holme med sådan höjd över vattnet att den inte översvämmas på våren. I många av de vatten där kanadagässen annars finner bra betingelser i fråga om bete och skydd, saknas just sådana lämpliga holmar. Här kan jägare och viltvårdare göra en insats genom att bygga häckningsplattformar.

Häckningsplattformarna tillverkas av senvuxen gran av cirka tre tums grovlek. Det är sådana granar som regelmässigt stryker med vid underröjning inför slutavverkning. Hör man sig bara för brukar det inte vara några problem att få ta vad man behöver direkt i skogen eller på avverkningsplatsen.

 

De granslanor som ska användas till stolpar spetsas först i nedre änden. Foto: Bernt Karlsson

Viltvårdsåtgärder i vatten går alltid bäst att utföra på vårvintern medan isen ännu ligger och det är skare på morgnarna. Då går det enkelt att dra ut byggnadsmaterialet med skoter eller pulka till det ställe där man planerat att ställa plattformen. Det ska vara en sådan plats att isen inte får möjlighet att rasera byggnadsverket.

 

Stolparna ska bilda en fyrkant med en meters sida. Hålen i isen tas upp med vanlig isborr. Foto: Bernt Karlsson

Framgångsrikt

Idén med att bygga häckningsplattformar för kanadagäss kommer ursprungligen från Norge och testades framgångsrikt av framlidne jaktvårdskonsulenten Sture Sjögren i Maskenträsket utanför Lycksele. Det var under 1970-talet, då kanadagässen introducerades i Västerbotten.

 

Slanorna som golvet ska vila på skruvas fast i stolparna på lämplig höjd. Sedan lägger man golvslanorna tvärs över dessa och skruvar fast dem. Foto: Bernt Karlsson

Plattformens höjd över vattnet kan variera, men ska alltid vara minst en halv meter över högsta vattenstånd. Plattformen ska vara ungefär en kvadratmeter stor och placerad på fyra stolpar ute på grunt vatten. Den kan också ha en låg ”sarg” bestående av en eller ett par granslanor runtom eller åtminstone i ett hörn.

Själva plattformen kan också byggas av tvåtumsplankor, men det ställer sig förstås dyrare.

Torv och gräs

När plattformen är klar ska den beläggas med någon form av plastduk. Vanliga sopsäckar duger.

 

Sedan alla utstickande stumpar putsats bort med sågens hjälp är själva stommen till häckningsplattformen färdig. Foto: Bernt Karlsson

På detta ska man sedan lägga ett lager torv. I mitten formar man därefter en ring av torv med en inre diameter på cirka 30 centimeter och ett djup på 10–15 centimeter. Denna fördjupning formas som en redegrop och kläs med torrt gräs, löv eller liknande, både i själva gropen och runt kanten.

I god tid före varje häckningssäsong ska plattformarna ses över, befrias från is och snö och förses med lite fräscht redematerial.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev