Nyhetsarkiv

16 juni 2024

Uttalande från årsstämman: Lägg ner Renmarkskommittén

Foto: Lars-Henrik Andersson

Svenska Jägareförbundets årsstämma beslutade på söndagen att anta ett uttalande riktat mot regeringen – och regeringens hantering av den pågående renmarksutredningen.

16 juni 2024

Snabb inledningsvis genomgång av motioner

Årsstämman betade inledningsvis av motionerna i en rasande takt under årsstämmans andra dag. Vare sig debatt eller mothugg till styrelsens förslag förekom.

16 juni 2024

Kompromiss löste knutarna kring motion om vårbockjakt

Under lördagens stämmoförhandlingar bordlades en motion om vårbockjakt, efter intensiv debatt och ett flertal olika yrkanden. På söndagsmorgonen kom stämman till beslut – och det slutade med en kompromisslösning.

15 juni 2024

Vårbockjakt: Motion bordlades efter lång debatt

Från Jägareförbundet Blekinge fanns en motion om slopad vårjakt på råbock. Debatten som följde, och de yrkanden som gjordes i anslutning till den, tvingade stämmans presidium att göra skäl för sina arvoden.

15 juni 2024

Inget gehör om slopad anmälningsplikt

Motionen från Hagfors jaktvårdskrets om att verka för en slopad anmälningsplikt för rovdjursjägare vann inte stämmans gehör. 

15 juni 2024

Ny strategisk målbild klubbad

Förbundsstyrelsens förslag på ny strategisk målbild – Perspektiv 2030 – mottogs positivt av årsstämman och kunde klubbas igenom.

15 juni 2024

Älgmotioner på bordet – ”Det finns en frustration bland jägarna”

Totalt sex motioner på året stämma berörde älgförvaltningen. Det blev dock ingen större diskussion om innehåll och förslag. Årstämman beslutade i enlighet med förbundsstyrelsens förslag rakt igenom.

15 juni 2024

Ordförandearvode justerades

Under punkten fastställande av arvoden valde stämman att frångå valberedningens förslag angående förbundsordförandens arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst.

15 juni 2024

Omval av ordförande – tre nya namn i förbundsstyrelsen

Peter Eriksson omvaldes till Svenska Jägareförbundets ordförande på ytterligare ett år. Till nya ledamöter i styrelsen valdes Eleonore Hedman, Mia Runnérus och Linda Mattisson-Olsson.

15 juni 2024

Proposition om mer flexibilitet med medlemskategorier antogs

Förbundsstyrelsens förslag om medlemskategorier samt delegering av beslut kring dessa till förbundsstyrelsen vann gehör på årsstämman.

15 juni 2024

Ansvarsfrihet för styrelse och generalsekreterare

En av årsstämmans fasta punkter handlar om Svenska Jägareförbundets ekonomi. Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningar för 2023 samt bevilja förbundsstyrelse och generalsekreterare ansvarsfrihet för det gångna året.

15 juni 2024

Här följer du Svenska Jägareförbundets årsstämma

Här hittar du samtliga artiklar om Svenska Jägareförbundets årsstämma, som hålls på Öster Malma 15–16 juni.

15 juni 2024

Årsstämman inledd – fler framgångar än motgångar

Svenska Jägareförbundets årsstämma har inletts och ordförande Peter Eriksson hyllade i sitt inledningstal förbundets arbete.

15 juni 2024

48 ombud har makten över Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundets högsta beslutande organ, förbundets riksdag – årsstämman har makten över förbundet. Den väljer förbundsstyrelse och beslutar i sakfrågor. I år utgörs stämman av 48 röstberättigade delegater – stämmoombud – som representerar förbundets 22 länsföreningar.

14 juni 2024

Efter tre angrepp på får – länsstyrelsen beviljar skyddsjakt på en varg

De senaste dagarna har tre angrepp på får skett inom ett begränsat område kring Hällbo i Bollnäs kommun. Därför beviljar nu länsstyrelsen skyddsjakt efter en varg, en avkomma från Tönsenreviret.

14 juni 2024

Flera vargattacker på får på kort tid – ansökan om skyddsjakt inlämnad

På kort tid har en varg attackerat tiotalet får i trakterna av Hällbo, Gävleborg.

14 juni 2024

Tjuvjakt på havsörn polisanmäld – utredning lades ner direkt

En havsörn med en mängd hagel i kroppen hittades i Norrtäljetrakten i slutet av maj. Fyndet polisanmäldes men polisen har valt att lägga ner utredningen eftersom de inte har någon misstänkt gärningsperson.

14 juni 2024

Två förändringar i valberedningen föreslås

Vid årets stämma föreslås två förändringar i valberedningen för Svenska Jägareförbundet.

14 juni 2024

Hundratals remissvar: Fjälljaktsutredningen får kraftig kritik

586 remissvar. Renmarkskommitténs delbetänkande engagerar. Förutom nära 100 remissinstanser har hundratals privatpersoner, föreningar, företag och samebyar engagerat sig och berättat vad de tycker och tänker om utredningens förslag och idéer.

14 juni 2024

Jägareförbundet beslutar om ny strategisk målbild

När Svenska Jägareförbundet kommande helg håller sin årsstämma ska det även beslutas om en ny strategisk målbild. ”Perspektiv 2030” är namnet på det projekt vars slutresultat under det senaste året mejslats fram av förbundets förtroendevalda och personal.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev