Nyhetsarkiv

1 juni 2023

Angående internationella analysen av referensvärdet: ”Frågeställningen något begränsad”

Referensvärdet vad gäller antalet vargar ska analyseras av en norsk och en amerikansk forskare. Foto (i hägn): Ingemar Pettersson

En norsk och en amerikansk forskare ska ge svar på om det svenska referensvärdet kan vara mellan 170 och 270 vargar. Jägareförbundets Gunnar Glöersen tror dock inte att något nytt kommer att komma fram.

1 juni 2023

Jägare närmare ett klartecken för att få sälja vildsvinskött

Nya förslag ska göra det möjligt för jägare att sälja vildsvinskött direkt till konsumenterna.

1 juni 2023

Det blir en rekordstor björnjakt i Västerbottens län i höst.

Här har björnstammen ökat med 10 procent

Det har gått fem år sedan den senaste björninventeringen i Dalarna. Nu har resultatet kommit från den som gjordes under 2022.

1 juni 2023

Vargspridningen fortsätter söderut – men stammen ökar inte

Vargstammen ligger i stort sett still enligt Naturvårdsverkets varginventering, men den sprids söderut. Det meddelar myndigheten i ett pressmeddelande.

1 juni 2023

Stort tapp för antalet jaktdygn efter Girjasdomen

Antalet jaktdygn har minskat stort inom Girjas samebys område.

1 juni 2023

”Att bita i ett stålhagel innebär en allvarlig tandskada”

Skillnaden mellan att bita i ett stålhagel och ett blyhagel är dramatisk, där det förstnämnda riskerar att resultera i en allvarlig tandskada. Detta är ett problem som har belysts alldeles för lite.

31 maj 2023

Centerpartiet om Renmarksutredningen: ”Dialog och inkludering är nödvändigt”

Det har stormat i fjälljaktsfrågan inom Centerpartiet den senaste tiden.

Daniel Bäckström (C), förste vice partiledare och landsbygdspolitisk talesperson, förstår oron och menar att dialog och inkludering är jätteviktigt.

31 maj 2023

Hundens dag på årlig jaktmässa

Luften darrade av spänning och förväntan under Almunge hundcenters årliga jaktmässa.

31 maj 2023

Jägarna kan tvingas betala för blyhagelkontroller

Jägarna kan tvingas att betala en avgift när och om kommunernas miljöinspektörer kontrollerar om de har blyhagel med sig i och i närheten av våtmarker. Jägareförbundet kritiserar att en sådan ordning införs.

31 maj 2023

En bäver av det större formatet

Daniel Johansson jagade bäver i Bodens kommun i Norrbotten, och har skickat en bild från en lyckad jakt.

31 maj 2023

Forskare letar virus som smittar människa i rådjur

Kan rådjur vara en reservoar för viruset som orsakar sjukdomen covid-19? Frågan ska besvaras av SVA som ska undersöka prover från svenska rådjur som samlades in innan och under pandemin.

31 maj 2023

”Renägare bedrev ingen älgjakt under en mycket lång period”

Älg fanns knappt i fjälltrakterna förrän inpå 1960-talet. För att urminnes hävd ska gälla måste den fortgått under lång period. Hur kan ordförande för Renmarkskommittén överväga att låta samebyarnas älgjakt ingå i de rättigheter som omfattas av urminnes hävd?

30 maj 2023

Så många björnar får fällas i Västerbotten

Länsstyrelsen i Västerbotten har nu beslutat hur många björnar som får fällas i länet.

30 maj 2023

Jägareförbundet sågar förslag om skyddsjakt på dov

Länsstyrelsen i Kalmar län förbereder ett beslut om omfattande skyddsjakt på dovvilt i Västerviks kommun. I ett yttrande om förslaget är Jägareförbundet Kalmar län inte nådigt i sin kritik.

30 maj 2023

Uppmaning: Mata eller skjut inte tiggande mårdhundar

Svenska Jägareförbundets avdelning för invasiva arter har påbörjat årets utsättning av mårdhundar. Människor i Norr- och Västerbotten ombeds vara uppmärksamma på om de ser ett så kallat judasdjur.

30 maj 2023

Vargens referensvärde ska utredas på nytt. Naturvårdsverket har engagerat två internationella forskare för att genomföra de vetenskapliga analyserna.

Internationella forskare ska utreda vargstammens storlek

Naturvårdsverket har engagerat två internationellt verksamma forskare för att analysera det så kallade referensvärdet för varg, det lägsta antal vargar som måste finnas för att EU:s krav ska vara uppfyllda. Frågan de ska besvara är om referensvärdet kan vara mellan 170 och 270 vargar.

30 maj 2023

”Med örat mot marken hör man mullret i fjälljaktfrågan”

Den pågående renmarksutredningen föreslår att gränsen för störning av renskötseln ska ändras från avsevärd olägenhet, till att renskötseln ska tåla ringa påverkan. Enligt Centerpartiet är det en blygsam ändring i lagen. Sanningen är att det är en ändring som får stora konsekvenser.

30 maj 2023

Ny forskning: Mängden foder avgörande för att minska skador på tall

Två, av Naturvårdsverket finansierade, sexåriga forskningsprojekt har avslutats.

I ett pressmeddelande från myndigheten sammanfattas resultaten som handlar om älgskador, samarbete och flerartsförvaltning.

30 maj 2023

”Fundera på konsekvenserna av en stor vargstam”

Jag undrar om du som på olika vis bidrar till att vi här i Sverige har en vargstam, som är i ständig ökning och som har en numerär vida överstigande tidigare fattat riksdagsbeslut, någonsin funderar över vilka konsekvenserna blir. 

29 maj 2023

Förbundet frågade medlemmar om älg – skogsbruket krävde få materialet

Svenska Jägareförbundet bad sina medlemmar att svara på frågor om älgstammen. Då hörde storskogsbruket av sig – och krävde att få del av materialet.

– Jag tycker att det är en helt horribel reaktion, säger Daniel Ligné.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev