Skogsduvan är beroende av ihåliga träd eller holkar för sin häckning. Foto: Stefan Oscarsson

Hjälp skogsduvan med en holk

Skogsduvan är beroende av lämpliga bohål för sin häckning och sådana är det som bekant brist på. I likhet med knipan svarar därför skogsduvan direkt på en så enkel viltvårdsåtgärd som holkuppsättning. Hos Jägareförbundet Västerbotten har man därför tagit fram en holk specifikt för skogsduva.

Artikeln publicerades första gången i Svensk Jakt nr 6/2023

Vi jägare sätter upp holkar åt en mängd olika fågelarter, men skogsduvan är sorgligt försummad. Ändå är det den hålbyggare som kanske är i störst behov av hjälp med bostadsfrågan. Redan att hitta en bra måttbeskrivning till en holk för skogsduva möter svårigheter.

Viltvårdare Nicklas Johansson demonstrerar den nya holken för skogsduva som tagits fram hos Jägareförbundet Västerbotten. Foto: Bernt Karlsson

Dessbättre går en sådan att finna i vårt östra broderland. Jägarnas centralorganisation i Finland genomförde nämligen för en del år sedan ett försök med att sätta upp holkar för skogsduva. I samband därmed togs det också fram en passande modell. Det är den som Jägareförbundet Västerbotten använt som förlaga.

En mindre knipholk

Något förenklat kan man beskriva holken som en knipholk byggd efter minimimåtten. Att vi gör knipholkarna så stora beror på att vi även vill att storskrak ska kunna häcka i dem. Bottenarean på den nya duvholken är cirka 20 x  20 centimeter och avståndet upp till ingångshålet är 28 centimeter. Ingångshålet är 10 centimeter i diameter.

Begränsande faktor

Det finländska försöket med duvholkar gav goda resultat. Skogsduvan har i likhet med ringduvan en långt utdragen häckningsperiod och kan ha flera kullar. I mer än hälften av de uppsatta holkarna skedde två häckningar och i en tredjedel konstaterades tre. Av detta drogs slutsatsen att tillgången till lämpliga bohål kan vara en begränsande faktor för skogsduvan.

Öppet och synligt

De flesta holkarna var uppsatta på cirka tre meters höjd och satt relativt nära varandra. Holken ska luta något framåt, vilket kan ordnas genom att man sätter en läktstump överst på bakstycket, när holken spikas upp.

Insidan under ingångshålet är försedd med tunna lister, så att ungarna enkelt ska kunna ta sig ut. Foto: Bernt Karlsson

På den nya modellen sker framåtlutningen genom att framstycket dragits in cirka 15 millimeter i botten. På insidan av framstycket finns dessutom tunna lister invändigt under ingångshålet för att ungarna enkelt ska kunna ta sig ut. Lämplig fyllning är ett par nävar kutterspån.

Holkarna kan placeras var som helst i jordbrukslandskapet, där man vet att skogsduvorna håller till, och det är bättre att placera dem öppet och synligt än dolt inne i skogen. Skogsbryn och åkerholmar är bra lägen.

Duvholken rensas genom att framstycket viks utåt. Det låses med två hakar. Foto: Bernt Karlsson

Precis som för knipan får det inte finnas några nedhängande kvistar framför ingångshålet som stör inflygningen.

Räkna inte heller med att holkarna bara tas i anspråk av skogsduvor. De kommer också att utnyttjas av knipor, ugglor, mesar och till och med ekorrar.

Region norr

Viltvårdssnickeriet på Jägareförbundets kontor i Umeå kom till 1991, då Jägareförbundet regionaliserades. I samband därmed bestämdes att all tillverkning och försäljning av holkar, tanor, fällor och annat viltvårdsmaterial skulle ske i Region norr och skötas härifrån. Ansvarar för verksamheten gör i dag Nicklas Johansson, som 2019 efterträdde Kenneth Andersson på denna post.

Pris på holken

Eftersom holken är under tillverkning har inget medlemspris ännu räknats fram, men gissningsvis kommer duvholken att kosta ungefär lika mycket som en knipholk, det vill säga 220  kronor plus frakt, för medlemmarna.
Enklaste sättet att beställa den är att mejla in alla kontaktuppgifter till ac@jagareforbundet.se eller ringa 077-183 03 00.
För den som har möjlighet går det också att hämta duvholkarna själv i Umeå. Gatuadress: Formvägen 16.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Samtidigt på JaktPlay