lördag 4 februari

Viltvård

Magnus Johansson gläder sig åt rödspovens framgångar, som Ölandsjägarna har en stor del igenom sin ihärdiga jakt på predatorer.

Jägarnas naturvård ger resultat

Efter årets inventering av rödspov på Öland borde ingen längre kunna säga att predatorjakten inte har betydelse för utvecklingen. Sedan jägarna i Mörbylånga jaktvårdskrets inledde sitt projekt för tio år sedan har antalet häckande par mer än fördubblats.

Sätt ut “flaggor”, tillverkade av ett järnrör, en plastpåse och en brandvarnare natten innan vallen ska slås. Foto: Jörg Sticker & Kjell-Erik Moseid

Rädda rådjurskiden med brandvarnare

Från Tyskland kommer ett tips om hur man kan undvika at…

Älg betesskador viltvård

Starka klövviltstammar – men inga betesskador

Jägaren Johan Ringborg tipsar om hur de arbetar för att…

Predatorjakt och viltvård gynnar rapphönsen

Rapphönsen gynnas när jägarna skjuter predatorer och be…

Hård predatorjakt gav fler vadarfåglar

För att gynna vadarfåglarna fälldes eller fångades 122 …

Tio frågor – vad kan du om våra predatorer?

Predatorkontroll är en given beståndsdel i en seriös vi…

Varierad diet om älgen själv får välja

Där älgkalvarna är som störst har de en varierad diet. …

Med fältviltet i fokus

Viltvården i jordbrukslandskapet har efter lång stagnat…

Planera din viltåker

Nu är det hög tid att börja planeringen av dina viltåkr…

Dags att se över knipholkarna

Vårvintern är rätt tid att se över beståndet av kniphol…

Grupper av träd som lämnas vid slutavverkningarna har stor betydelse för många arter. Och ju större hänsynsyta som lämnas, desto bättre. Foto: Jan Henricson

Sparade träd gynnar många arter

Grupper av träd som lämnas på hyggen, så kallade hänsyn…

Foto: Kenneth Johansson

En rävkull kan äta ett ton bytesdjur!

Medan vuxna rävar är ganska bill­iga ”i drift” åtgår d…

En norsk studie på fågel föreslår kantzoner mot vattendrag på minst 30 meter. Foto: Kenneth Johansson

Sparad strandskog gynnar mångfald

Kantzoner i form av skogsridåer längs vattendrag gynnar…

Viltvård och kulturvård hand i hand

Vid torpet Långviken har jägaren Sören Svanström och ha…

I svedjerågen trivs skogsharen

Gustaf Schröder visste var han skulle släppa sina stöva…

Röjning för viltet i lång ledningsgata

På en längre sträcka av en större kraftledning i Västra…

Fem enkla tips räddar kidet

I slåttertider är det många rådjurskid som dör i slåtte…

Foto: Jan Henricson

Vad vet du om viltvård?

Att vara jägare är också att vara viltvårdare. Det hand…

Den absolut vanligaste dödsorsaken bland nyfödda rådjurskid är att bli tagna av räv. Foto: Jesper Wahlberg

Räven tar hälften av rådjurskiden

Räven är ett dominerande markrovdjur och en skicklig sm…

Markägare och odlare kan göra mycket för viltet och därigenom motverka effekterna av ett storskaligt brukande. Till fördel också för produktionen eftersom nyttodjur för jordbruket, som exempelvis pollinatörer, gynnas av viltvårdande åtgärder. Foto: Jan Henricson

Viltvård på slätten får vidare spridning

Genom en ny tjänst på Jordbruksverkets hemsida får lant…

Mest läst

Svensk Jakt på Instagram

Samtidigt på JaktPlay

Etiketter