söndag 26 maj

Viltvård

Använd jägarna till vilt- och skogsvård

Genom att använda jägarna som gästar Dagsnäs säteri vid Hornborgarsjön har jag i höst lyckats sätta hundratals hästkastanjer på markerna. Förhoppningsvis blir det några träd av de planterade nötterna.

12 september 2020

Älgåkrar i kraftledningsgator kan skapa stora mängder viltfoder

I Värnäs och Ljusnästorps viltvårdsområden i Klarälvdal…

Markägare och jägare på flera gårdar runt Mörarp uppmuntrar och stöttar varandra med viltvård för fältviltet. Här trivs de tillsammans i en bred och lång viltvårdsremsa på gården Gödstorp. Mats Rubensson, Anders Lodin, Mats Assarsson, Mattias Nyström-Persson, Stefan Melander, Pål Davidsson, Willem Ankarcrona, Patric Assarsson, Karl-Gustav Lodin och Peter Larsson.

7 juli 2020

Gemensam viltvård för fältviltets bästa

Att älgen förvaltas över ägogränserna är närmast självk…

2 juli 2020

Läsartips: Sätt fågelholken under tornets plattform

Här kommer ett lika enkelt som bra läsartips från jägar…

15 februari 2020

Sänk saltstenen och gynna fler än älgen

Premium

Saltstenar sätts för det mesta upp åt älg. De hamnar dä…

16 november 2019

Dags att skapa viltbete och skydd

Premium

Klövviltets och framför allt älgens betningsskador på s…

Varje år dödas tusentals rådjurskid i lantbrukarnas slåttermaskiner.

30 maj 2019

Tipsen som kan rädda kiden från slåtterdöden

Vi listar sex tips som kan rädda rådjurskiden från slåt…

5 maj 2019

Gör en mångfaldsåker!

Premium

Med en väl anlagd vall kan man både skapa bra foder för…

7 mars 2019

Viltstaket på plats

Premium

För cirka 50 år sedan byggdes riksväg 27 mellan Borås o…

Askan sprids medan det ännu ligger djupt med snö. Arbetet underlättas om det blåser. Foto: Bernt Karlsson

13 januari 2019

Gynna skogshönsen genom att skapa barfläckar med aska

Premium

För att påskynda snösmältningen i solexponerade myrkant…

Om man så vill kan foderstacken förses med en ”mössa” av exempelvis en upp­skuren plastsäck. Foto: Bernt Karlsson

6 juli 2018

Stacka hö åt viltet

Sommartid, när markerna överflödar av ­viltfoder och da…

Magnus Johansson gläder sig åt rödspovens framgångar, som Ölandsjägarna har en stor del igenom sin ihärdiga jakt på predatorer.

16 juni 2018

Jägarnas naturvård ger resultat

Efter årets inventering av rödspov på Öland borde ingen…

Sätt ut “flaggor”, tillverkade av ett järnrör, en plastpåse och en brandvarnare natten innan vallen ska slås. Foto: Jörg Sticker & Kjell-Erik Moseid

29 maj 2018

Rädda rådjurskiden med brandvarnare

Från Tyskland kommer ett tips om hur man kan undvika at…

Älg betesskador viltvård

8 februari 2018

Starka klövviltstammar – men inga betesskador

Jägaren Johan Ringborg tipsar om hur de arbetar för att…

8 september 2017

Predatorjakt och viltvård gynnar rapphönsen

Rapphönsen gynnas när jägarna skjuter predatorer och be…

20 februari 2017

Hård predatorjakt gav fler vadarfåglar

För att gynna vadarfåglarna fälldes eller fångades 122 …

15 oktober 2016

Tio frågor – vad kan du om våra predatorer?

Predatorkontroll är en given beståndsdel i en seriös vi…

8 oktober 2016

Varierad diet om älgen själv får välja

Där älgkalvarna är som störst har de en varierad diet. …

24 augusti 2016

Med fältviltet i fokus

Viltvården i jordbrukslandskapet har efter lång stagnat…

18 april 2016

Planera din viltåker

Nu är det hög tid att börja planeringen av dina viltåkr…

Mest läst

Samtidigt på JaktPlay