söndag 25 februari

Viltvård

Askan sprids medan det ännu ligger djupt med snö. Arbetet underlättas om det blåser. Foto: Bernt Karlsson

Askan sprids medan det ännu ligger djupt med snö. Arbetet underlättas om det blåser. Foto: Bernt Karlsson

Gynna skogshönsen genom att skapa barfläckar med aska

Premium

För att påskynda snösmältningen i solexponerade myrkanter eller skogsbryn kan man exempelvis sprida aska på snön. Därigenom skapas tidiga barfläckar vilket särskilt gynnar skogshönsen.

Nästan all snö är borta sedan solen legat på i en vecka.

Nästan all snö är borta sedan solen legat på i en vecka.

Använd vanlig spisaska eller aska från vedeldade pannor. Arbetet går bäst om det blåser relativt hårt. Har man inte tillgång till aska går det också bra med torvströ eller helt enkelt vanlig plantjord, även om den är svårare att sprida än askan.

Vårsolen ”äter upp” den mörkfärgade snön och tar snabbt hål i snötäcket. Barfläckarna förstoras sedan raskt under dagar när solen ligger på.

Under tidig vår förlägger skogshönsen sitt födosök till de första barmarksfläckarna. Det är därför det är så vanligt att se speciellt orr- och tjäderhönor i vägkanterna, eftersom de hittar barmark fortast där. I vägkanterna kan de både finna en del gröna växter och samtidigt fylla på grus för muskelmagen.

Men vägkanten är en riskabel plats att vistas på och det är naturligtvis bättre om det finns barfläckar i skogen att söka sig till. Askspridningen ska därför i första hand ske i närheten av kända spelplatser, till exempel under tallar i söderlägen eller solexponerade myrkanter och skogsbryn. När det gäller orre bör spridning av snösmältningsmedel ske i anslutning till de större spelen, inte kring ensamma ”blåsorrar”.

 

Behöver energi

Under speltiden har hönorna den energikrävande äggläggningen och ruvningen framför sig och försöker därför bygga upp en tidig fettreserv genom att så tidigt som möjligt börja beta av markskiktets mer närande utbud. Blåbärsriset – vår viktigaste viltväxt – spelar även nu en viktig roll. Övervintrande lingon samt
andra spirande, gröna växtdelar slinker också med.

Även knopparna av myrarnas tuvdun betas i stor omfattning vid den här tiden.

 

Märk ut med käppar

För att man ska veta var det finns tuvdun bör området märkas ut med käppar medan det ännu är barmark, så att man hittar rätt plats när askan senare ska spridas på snön.

Att sota snön på vårvintern gör att den tinar bort fortare. Därigenom kommer också växtligheten och insektsproduktionen i gång tidigare. Såväl aska som torvströ och mulljord har också en svag gödslingseffekt.

 

Askan sprids på snön i myrkanter och skogsbryn, där man önskar skapa tidiga barfläckar.

Askan sprids på snön i myrkanter och skogsbryn, där man önskar skapa tidiga barfläckar.

Orr- och tjäderhönor lever ett farligt liv när de under tidig vår söker sig till vägkanterna.

Orr- och tjäderhönor lever ett farligt liv när de under tidig vår söker sig till vägkanterna.

Knoppar av myrarnas tuvdun utgör en viktig näring för orr- och tjäderhönor inför äggläggningen och ruvningen. Foto: Bernt Karlsson

Knoppar av myrarnas tuvdun utgör en viktig näring för orr- och tjäderhönor inför äggläggningen och ruvningen. Foto: Bernt Karlsson

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev