tisdag 28 maj

Viltvård

Dags för en viltvårdsinsats riktad mot en grupp sälgar som vuxit upp långt över beteshöjd. Foto: Bernt Karlsson

Dags att skapa viltbete och skydd

Premium

Klövviltets och framför allt älgens betningsskador på skog är just nu mycket på tapeten. Däremot är det förvånansvärt glest med initiativ för att skapa viltbete. Och skogsbolagen, som gnäller mest, gör nästan ingenting.

Alla grövre sälgstammar kapas i knähöjd. Foto: Bernt Karlsson

Lövträd och buskar kan nämligen med fördel skäras ner och tuktas för att både ge bättre näring men även skydd. Det är en enkel, billig och effektiv viltvårdsåtgärd som kan utföras av både enskilda markägare, jägare och jaktlag.
Bästa tiden för beskärning är vintern och våren ända fram till växtperiodens början. Måltavlan för insatsen är övervuxna bestånd av sälg och vide.

 

Skapar nytt bete för älg

Särskilt gamla sälgar, som nått långt över beteshöjd och blivit värdelösa för viltet, börjar nämligen direkt producera nytt, friskt bete om man kapar stammarna i knähöjd.

Grövre stammar kan med fördel halvfällas. Då fortsätter den liggande stammen att producera skott, så länge den har förbindelse med roten. Det är en viltvårdsåtgärd som även gynnar hare och ripa.

Beskärning av gammalt vide är ett annat effektivt sätt att förbättra älgens betesmarker.

 

Anlägg slyvegetation

Lämpliga platser för att anlägga slyvegetation genom beskärning är dikesrenar, vägbankar, skogsimpediment, åkerkanter och kraftledningsgator.

Har man skogsbilvägar på sina marker kan mycket göras bara där. Genom att röja dikesrenarna på ömse sidor kan ganska stora arealer viltbete skapas och det märks tydligt hur det lövuppslag som kommer efter röjningen uppskattas av viltet. Och varje tugga intill skogsbilvägen innebär ju en tugga mindre någon annanstans.

 

Skydd för harungarna

Kapade stammar och kvistar ska inte brännas upp eller städas undan. De ska samlas i rishögar liknande små majbrasor och lämnas på plats. När sedan gräset växer in i det torra riset uppstår ett bra markskydd för exempelvis harungar. Även andhonor kan lägga sina ägg i skydd under rishögen.

April: Beskärningen är klar. Innan växtperioden börjar ser det forna sälgbeståndet inte mycket ut för världen. Foto: Bernt Karlsson

Midsommar: Redan vid midsommartid spirar mängder av nya, friska skott från de gamla sälgstubbarna. Foto: Bernt Karlsson

Juli: Dukat bord för älgen. Genom en liten, enkel viltvårdsinsats har mängder av nytt viltfoder skapats. Foto: Bernt Karlsson

När det gröna uppslaget kommit en bit på väg kan man ge tillväxten en extra skjuts med ett par nävar kalksalpeter eller vanlig gräsmattegödsel. Foto: Bernt Karlsson

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev