Planera din viltåker

Nu är det hög tid att börja planeringen av dina viltåkrar som skapar foder och skydd åt viltet. Viltåkern kan bidra till att avlasta kommersiella odlingar och skog mot viltskador. Även den biologiska mångfalden ökar i anslutning till en viltåker.

Vad ska man då välja att så på sin viltåker?
Först ska man ställa sig frågan: Vad vill jag uppnå med min viltåker? Maximal foderproduktion för klövvilt? Skydd och foder åt småvilt? Ökad biologisk mångfald? Kanske en kombination av detta?
Det finns en hel del annat att ta med i beräkningen innan du bestämmer dig för vad du ska så. Den aktuella platsens klimat, jordmån, viltförekomst, tillgång till jordbruksredskap med mera, är faktorer att ta hänsyn till. Är jordbruksmarken stödberättigad finns möjlighet att söka olika typer av stöd hos länsstyrelsen.

 

Havre och klöver för små ytor
Vill du skapa maximal foderproduktion för klövvilt är en frodig åker med fodermärgkål ett alternativ. Tänk på att det kan medföra vissa svårigheter och kostnader för att lyckas bra med fodermärgkål (insektsangrepp, ogräs med mera).
Om arealen är för snålt tilltagen är kålen ofta uppäten redan tidigt på hösten. Det går dock att stängsla ute klövviltet från åkern före vintern men det är både dyrt och krångligt.

 

Färdiga fröblandningar
En mer kostnadseffektiv och lättskött variant kan vara att så exempelvis havre med en insådd av klöver. Havren utgör första året uppskattat foder åt de flesta viltarter. Åren därefter har man en lättskött viltåker med klöver som endast behöver putsas någon gång per år.
Är viltåkern tillräckligt stor och man har tillgång till utrustning kan man också ta en tidig skörd av klöver och göra ensilagebalar som sedan kan användas på andra foderplatser under vintern.

 

Viltåkern är viktig för viltet
Det finns en mängd andra alternativ till val av grödor. Ovanstående är bara ett par exempel. På marknaden finns ett antal så kallade ”viltblandningar” där man köper en färdig fröblandning avsedd för olika viltarter. Ha inte allt för höga förväntningar på resultatet.
Viltåkern behöver inte nödvändigtvis producera lika mycket som jordbrukarens professionellt anlagda odlingar, den kommer ändå att erbjuda foder och trivsel åt viltet.
Kan man få hjälp av en erfaren jordbrukare är det givetvis bra.

 

Enkla redskap
Det går alldeles utmärkt att anlägga viltåkrar med relativt enkla redskap. Man behöver inte ha tillgång till moderna fyrhjulsdrivna traktorer. På mindre arealer kan man klara sig långt med en gammal gårdstraktor eller en fyrhjuling och redskap till denna.
Handsådd med gamla traditionella redskap som sårör eller såfiol kan fungera bra på mindre ytor.
Du kan läsa mer om anläggning och skötsel av viltåkrar i Svenska Jägareförbundets bok ”Viltåkern – som skydd och foder”. I denna får du lära dig mer ingående om hur man anlägger en viltåker och en mängd olika grödor beskrivs.

 

Henrik Falk

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Samtidigt på JaktPlay