I korsningen mellan riksväg 27 och Ingestorpsvägen i Länghem anläggs en färist för att klövvilt inte ska komma ut på den hårt trafikerade riksvägen.
Foto: Lennart Appelqvist

Viltstaket på plats

Premium

För cirka 50 år sedan byggdes riksväg 27 mellan Borås och Gislaved. På vissa delsträckor sattes viltstaket upp, men tyvärr inte på alla.

Trafiken har ökat enormt de senaste åren och även antalet trafikolyckor med älg, rådjur och de senaste åren vildsvin, för att inte tala om de jakthundar som skadats eller dött.

Tranemo kommun, markägare och jägarorganisationer har under många år framfört önskemål om viltstaket utefter hela sträckan från Kila bro vid Ätran till Gislaved. Trafikmängden som rör sig på sträckan är cirka 5.200 fordon per dygn, varav tolv procent är tung trafik.

 

Hinder för djur

I höstas fick sträckan på 5,5 kilometer mellan Kila bro och Länghemskorsningen äntligen viltstaket. Det har även diskuterats broövergång eller tunnlar för viltet. Någon bro blev det inte, men det har byggts en utterspång/smådjurspassage under bron längs Ätran där de små djuren kan passera.

På några mindre väganslutningar har färist monterats, vilket klövviltet inte gillar att trampa på. Vid Ingestorpsvägen i Länghem har en kraftig färist placerats. Betongfundament och färisten av galvaniserat järn väger cirka 30 ton och ska hålla för tung trafik. Viltstaketet går ända fram till färisten och för att gående och cyklister ska kunna passera anläggs en väg med grind.

 

Viltanpassat

Trots stängslet kan vilt komma ut på vägen och därför har man anlagt några ramper där större vilt ska kunna hoppa tillbaka in i skogen. Antalet platser som klövdjur kan använda för att komma ut på väg 27 kommer att minskas till två fyrvägskorsningar, vid Tingarör och vid Kärraholm.

De platserna kommer att fungera som viltövergångsställen och ska kompletteras med skyltning om att viltstängsel upphör. Vid Kärraholm kommer det även att installeras ett viltvarningssystem.

 

Varningssytem

Utvärdering av olika system för viltvarning pågår och i dagsläget planeras viltvarningssystemet att installeras under 2019. Återstår att se hur trafikanterna följer varningssystemen och saktar ner farten.

Den mycket olycksdrabbade delen mellan Tranemo och Gislaved, Månstadsån-Grönhult behöver snarast även den få viltstaket.

 

LENNART APPELQVIST

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Samtidigt på JaktPlay