Från vänster: Robin Segerqvist, Jaktgrossisterna, Peter Eriksson, Svenska Jägareförbundet, landsbygdsminister Peter Kullgren (KD), Britt-Marie Dornell, Svenska Kennelklubben. Foto: Martin Källberg

Uttalande om fjälljakten överlämnades till landsbygdsministern

Under invigningsdagen av Swedish game fair på Wenngarns slott överlämnade Svenska Jägareförbundet, Kennelklubben och Jaktgrossisterna ett gemensamt uttalande om fjälljakten till landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).

Uttalandet, som finns att ta del av i sin helhet nedan, överlämnades till landsbygdsminister Kullgren av Svenska Jägareförbundets ordförande Peter Eriksson, Kennelklubbens ordförande Britt-Marie Dornell och Jaktgrossisternas Robin Segerqvist.

Uttalande av Svenska Jägareförbundet, Svenska Kennelklubben och Jaktgrossisterna, Swedish game fair 2024 på Wenngarns slott:

Runt om i landet pågår i skrivande stund ett intensivt arbete med att författa remissvar på Renmarkskommitténs delbetänkande. Frågan påverkar oss alla och har potential att för lång tid ändra förutsättningarna för hur statens mark i fjällvärlden kan nyttjas av oss alla.

Vi anser att Renmarkskommittén går för långt i sina förslag att ge en begränsad yrkesgrupp allt för stor rätt att bestämma över mycket stora ytor av Sverige.

Frågan är i grunden politisk och lösningen för att hitta en långsiktigt hållbar balans mellan alla olika intressenter i fjällvärlden måste också till slut lösas av våra folkvalda i riksdag och regering. Här finns ett avgörande ansvar för våra politiker att finna långsiktiga lösningar med brett stöd i riksdagen. Renmarkskommitténs förslag till väg framåt leder i helt fel riktning.

Vi uppmanar därför våra beslutsfattare:

• Att i kommande beslut ta hänsyn till alla grupper som nyttjar fjällen för sin verksamhet.

• Att säkerställa att staten fortsätter ha huvudansvaret för hur vår gemensamma mark nyttjas och förvaltas.

• Att kopplingen mellan äganderätt och jakt- och fiskerätt fortsätter vara intakt.

• Att staten garanterar tillgängligheten och allemansrätten för alla medborgare i de svenska fjällen.

• Att utforma en ny utredning eller ge nya direktiv som säkerställer det ovan sagda.

Svenska Jägareförbundet
Svenska Kennelklubben
Jaktgrossisterna

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev