torsdag 30 mars

Opinion

”Sverige vill inte ha apartheid”

Utredaren i Renmarkskommittén Eric M Runesson bedriver ingen oberoende utredning. Genom att med breda penseldrag göra Girjasdomen till schablon för nästan halva Sveriges yta görs villkoren i ett särområde till norm. Resultatet: ett Sverige med apartheid.

”Inget behov av pilbåge vid jakt”

Finns det behov av att tillföra nya jaktmetoder/vapen, …

”Det tar tid även att ladda om en drilling”

Det tar längre tid att få iväg en andra pil än ett andr…

”Om andraskott med bössa eller båge”

Vid jakt med pil och båge måste jägaren vara extra noga…

”Gå ur älgskötselområden och rädda älgstammen”

Med dagens älgjaktssystem där skogsbruket bestämmer ska…

”Bågjägaren väntar in det perfekta skottillfället”

Att vänta till skottillfället är perfekt är just det bå…

”Sluta jaga älg för att nå målen”

När älgstammens storlek inte är i närheten av att uppnå…

”Bevare oss för bågjakt”

Viktigast vid jakt är att bespara viltet onödigt lidand…

”Älgen utgör bara en bråkdel av skogens problem”

Den som är lite skogskunnig inser att älgens födointag …

”Älgen äter tall när det inte finns något annat”

Att det är betesskador på tall i norra Sverige beror på…

”I vargförvaltningen tas ingen hänsyn till människor och rödlistade arter”

Genetiken samt art- och habitatdirektivet styr hela var…

”Är det begreppet pil och båge som skapar motsättning?”

De första resultaten av den finska studien av bågjakt h…

”Utnyttja kraftledningarna till viltfoder”

Om de enorma arealerna kraftledningsgator utnyttjas för…

”Älgstammen blöder överallt”

Artikelserien om älgen på Svenskjakt.se visar på proble…

”50 år har gått och kring älgen diskuteras samma sak”

Anpassa jakttiden efter älgtillgången, avskaffa avlysni…

”En älgstam utan gynnsam bevarandestatus”

Nu är älgjakten över och det börjar bli dags för älgför…

”EU:s blyhagelförbud är obegripligt”

Jag förstår inte hur det kan bli olagligt att ha några …

Det är bara att köra över tjänstemännen och säga att vi inte kan införa blyhagelförbudet, det kostar landet och jägarna alldeles för mycket, uppmanar debattören ansvariga ministrar.

”Blyhagelförbudet – total brist på erfarenhet och regeringsvana”

Regeringskansliet är befolkat av vänsterfolk och miljöp…

Varför står inte regeringen upp för jägarna mot ett allt mer korrumperat EU, frågar debattören.

”Regeringen lägger sig platt och skyller på andra”

Jag blir så fruktansvärt besviken och arg när jag läser…

”Oetisk älgjakt i djupsnö leder inte till samsyn”

Om man på Holmen tror att problemen med betesskador lös…