söndag 25 februari

Opinion

”WWF bekräftar att symboler är viktigare än fakta”

REPLIK. WWF:s rovdjursexpert bekräftar nu att WWF menar att symboler är viktigare än fakta för en av Sveriges största miljöorganisationer. WWF anser att omklassning av en art vars antal ökat från nästan 0 när klassningen gjordes, till i dag över 19 000, är ”ett angrepp på det arbete som bedrivs inom EU för att bevara vår biologiska mångfald”.

18 januari 2024

”Öka tilldelningen för att tömma vargreviren”

Vargrevir ska tömmas, det krävs för att lätta på trycket. Detta har vilthandläggare på länsstyrelsen i Örebro län gått ut med. Men varför begränsas då jakten så att det inte är möjligt att nå målet?

17 januari 2024

”Tjänstemän måste ha jaktlig kompetens”

REPLIK. Jag tror inte att ett påtvingat byte av tjänstemän på länsstyrelserna bidrar till att vi får en bättre älgförvaltning. Ställ däremot hårda krav när ny personal anställs.

16 januari 2024

”Skogsbolagen borde inte få äga skog”

I dag ägs mycket att Sveriges skog av skogsbolagen, som bara har ett mål och det är tjäna så mycket pengar som möjligt att dela ut till aktieägarna. Bolagen verkar inte bry sig något om skogsvård och viltvård. Jag är själv privat skogsägare och jag vill ha en skog som är rik på både vilt och fin natur.

15 januari 2024

”Vargens skyddsstatus är viktig”

REPLIK. Det starka skyddet av stora rovdjur stöds av Bernkonventionen och EU-lagstiftningen och har bidragit till ökande rovdjurspopulationer i Sverige. Men den positiva trenden riskerar nu att brytas, då snabba politiska svängningar kan leda till ett sänkt skydd på en hotad art som varg i EU.

Inte heller den här gången blir det någon skyddsjakt på två oskygga vargar.

15 januari 2024

”Vi har inget behov av varg”

Vi ska inte ha rovdjur i Sverige som gör människor oroliga för sina djur eller för egen del. Vi som lever i vargrevir har fått ett oerhört begränsat liv.

Viltvårdsområdet på Sturkö i Blekinge skärgård ger sig inte. Länsstyrelsens beslut om älgtilldelning har överklagats på nytt.

11 januari 2024

”Byt ut olämpliga på länsstyrelsen också”

Länsstyrelsen tar i så det smäller högt i Gävleborg, när man på individnivå meddelar valda ombud i älgförvaltningen samt bolagsanställda, att de inte är lämpliga inom älgförvaltningen.

11 januari 2024

”Filmen Deer Hunter handlar inte om jakt”

Hur kan Svensk Jakt påstå att filmer som Jägarna och Deer Hunter handlar om jakt, frågar debattören och får svar direkt av tidningens chefredaktör Martin Källberg.

10 januari 2024

”Bara jägare och markägare kan skapa en älgförvaltning som fungerar”

Älgförvaltningen fungerar dåligt i dag. Beslut om jakten fattas på för många nivåer och långt bortom jägarnas och markägarnas verklighet. En fungerande förvaltning av älgstammen kan bara finnas där markägare och jägare själva styr uttaget.

Det svenska försvaret behöver stärkas och jägare är en grupp som har möjlighet att bidra till det, anser debattören.

9 januari 2024

”Fördelar fler än nackdelar med jägare som del av försvaret”

Hela samhället måste bidra för att stärka vårt försvar. Sveriges jägare bör integreras i det militära försvaret för att snabbt skala upp territorialförsvaret. Så fyll på era ammunitionsförråd, fundera på hur ni kan organisera er, använd kompetensen ni har bland gamla värnpliktiga, och lyft frågeställningar uppåt så att vi tillsammans är förberedda om kriget kommer.

5 januari 2024

”Många risker med jägare i det militära försvaret”

Trots fördelarna med att använda jägarnas färdigheter och engagemang finns det en allvarlig risk att en sådan integrering skulle likställa civila, inklusive deras bostäder, med militära mål. Bland annat därför är jag tveksam till förslaget om att jägare ska vara en del av det militära försvaret.

3 januari 2024

”Jägare kan organiseras som en del av det militära försvaret”

Genom att integrera Sveriges jägare i territorialförsvaret, skulle den svenska försvarsförmågan öka till en låg kostnad och på kort tid. Jägare har alltid tillgång till vapen, ammunition, utrustning och kan med rätt förberedelser ha mycket kort aktiveringstid.

2 januari 2024

”Ett tack till ponnyn Dolly i vargfrågan”

I dagarna böjar årets licensjakt på varg. Det blir nog en snabbt avklarad historia med tanke på det alldeles för låga antal vargar som får skjutas. Positivt är dock är att EU-kommissionen i december äntligen öppnat upp för att ändra vargens skyddsstatus, från strikt skyddad till skyddad enligt Bernkonventionen.

30 december 2023

”Oetisk gåsjakt bedrivs i rent mörker”

Jag är själv hundförare och är gift med en jägare, så jag är bara positivt till jakt. Men, jag sitter nu på Österlen och ser två jägare som i sista minuten, klockan 15.48, dra hagelsalva efter hagelsalva in i gåsflockar som går ner för natten. 

29 december 2023

”Hur ska WWF ha det egentligen?”

Tillsammans med obskyra föreningar skriver svenska WWF och Naturskyddsföreningen öppet brev till EU för att stoppa förändringen av vargens skyddsstatus. För två år sedan ansåg man att EU var rätt instans för att stoppa den svenska licensjakten på varg. Vilka anser WWF ska bestämma över vargförvaltningen om inte EU ska göra det?

21 december 2023

”Straff utan dom – igen”

Miljöåklagaren Christer B Jarlås har åter råkat ut för en rejäl motgång. Hans åtal mot fyra personer för grovt jaktbrott ogillades av Luleå tingsrätt. Bevisningens låga kvalitet och otydliga gärningsbeskrivningar fällde avgörandet, som vanligt i Remas jaktbrottsmål. De misstänkta fick dock vänta i fyra år på domen.

19 december 2023

”Äbin mäter betesskador här och nu”

REPLIK. Det är tydligt att debatten om Skogsstyrelsens årliga nationella älgbetesinventering, Äbin, till stora delar handlar om missuppfattningar eller att man inte tycker om resultatet. Den uppfattningen kan vi i alla fall få ibland. Tycker man inte om resultatet, ja då försöker man skjuta på inventeringen och metoden i stället, skriver Skogsstyrelsen i en debattreplik.

Det mesta som påverkar produktionen av värdefullt virke – framför allt sågtimrets kvalitet – sker tidigt under skogens omloppstid, skriver debattörerna i en replik.

18 december 2023

”Därför ger betesskador en sämre skog”

REPLIK. Skador på träd genom viltets toppskottsbete och som inte röjs bort blir synliga först på sågverket, något som leder till kvalitetsnedklassning och att vissa stockar enbart duger till massaved vilket inte är lika lönsamt, skriver Skogsstyrelsen i en replik.

Politikerna måste gripa in och bestämma över hur älgstammen ska förvaltas, anser skribenten.

16 december 2023

”Politikerna måste ta ansvar för älgförvaltningen”

Sedan lång tid är det bevisat att det inte går att korsa byråkrater och ekonomer med verkligheten när det gäller att förvalta en älgstam. Att tro att ett system som ska få alla parter nöjda kan fungera i praktiken är att tro på tomten. 

Kronhjortskötselområden bildas med en enda mening, att skjuta bort viltet, enligt debattören.

15 december 2023

”Förvaltning av i dag är ett annat ord för avskjutning”

När älgen minskat så mycket som den nu gjort börjar jägarna skjuta sönder övriga klövviltstammar. Jägarna går många gånger bara markägarnas intressen till mötes. Förvaltning är i dag bara ett annat ord för avskjutning.