fredag 15 januari

Opinion

”Förändring krävs för att leva med rovdjur”

Sätt sändare på så många vargar som möjligt, tycker debattören. Foto: Olle Olsson

Om viljan finns och alla inblandade anstränger sig tror jag att det kan fungera med varg kontra människor. Men då måste alla bjuda till, myndigheter, jägare och vargvärnare.

”En blytung ickefråga”

Det råder delade meningar om blyets vara eller icke vara i ammunition, men för mig blir det en ickefråga, en fråga som det läggs ner alldeles för mycket energi på, samt ur min skjutvinkel, fel skjutriktning.

”Myndigheter borde anmälas för djurplågeri”

De myndigheter som har möjlighet att besluta om fortsatt eftersök på den skadade vargen i Linghed i Dalarna men inte gör det, borde anmälas för djurplågeri.

”Hög tid att skydda utrotningshotade älgen”

Varför finns det inga regler som skyddar de vilda klövdjuren? I första hand tänker jag på älgen som ju är utrotningshotad inom flera områden.

”Enögt smalspårigt om jakt på varg”

För mig som ny i jaktliga sammanhang och ny läsare av Svensk Jakt är jag mycket förbryllad över att läsa om de ständigt nekade skyddsjakterna på varg.

”Jägarna måste kompenseras för vargförekomsten”

Våra bönder får EU bidrag för allt möjligt. Från att inte röra åkrarna till att bryta nya åkrar. Från bidrag för att föda upp djur till slaktbidrag, med mera.
Men för de kostnader vargen orsakar finns inga stöd, förutom att sätta upp vargstängsel.

”Skapa statliga mottagningsstationer för viltkött”

Då viltkött är en resurs som bör komma hela svenska folket till del, så anser jag att staten i varje kommun bör anordna och sköta viltmottagningsstationer. Med sköta menar jag ta emot, trikintesta och veterinärbesikta allt viltkött. Något som dessutom skulle skapa arbetstillfällen.

”Om alla blir veganer går vi under”

Till alla djurrättsaktivister: Vilka är ni att sätta olika värden på liv?

”Ett blyförbud ger nya möjligheter”

Det saknar betydelse om det är EU eller svenska politiker som fattar beslutet att förbjuda blybaserad ammunition. Stefan Löfven är säkert glad att EU tog beslutet åt honom. Det betyder att han inte behövde få skulden.

”Sorgliga misstag vid jakt på varg”

Flera misstag har begåtts under och efter skyddsjakten på vargen i Linghed i Dalarna.

”Inget problem trots 100 år med bly”

I mer än 100 år har vi jagat sjöfågel med blyhagel utan att det blivit några problem. Fakta och vetenskap får tyvärr stå tillbaka när beslut tas.

Flera organisationer och föreningar som inte är upptagna på listan över remissinstanser har ändå passat på att tycka till om regeringens fjälljaktsförslag. Foto: Kjell-Erik Moseid

”Fjälljakten ska fortsatt vara tillgänglig för jägare bosatta i Sverige”

Svenska Jägareförbundet är tydligt med att småviltsjakten i fjällen ska vara tillgänglig för jägare bosatta i Sverige – även i framtiden.

”Utrotning är tydligen målet”

Nu är det klart att det handlar om utrotning av älgstammen i Dalarna med omnejd. När målet är 80–90 vargar och typ 300 björnar är det ett effektivt sätt.

”Här står jag bland alla vargarna”

Vart ska jag ta vägen med vargar som springer runt gård och hem? Jag är ju bara en liten landsbygdsbo som ingen bryr sig om.

”När vågar länsstyrelsen se till lagens andemening?”

I fallet med den skadade varg som rör sig i Linghed borde länsstyrelsen inte söka efter hinder i lagstiftningen, utan i stället leta efter utrymme att ta vara på lagstiftarens andemening – att vilt inte ska utsättas för onödigt lidande.

”Vi måste kunna bestämma själva”

Vad säger att Sverige måste följa beslutet om blyhagel fattat nere i Bryssel? Vi måste väl kunna välja en egen linje.

”Värna våra sportskyttar och jägare – säg nej till blyförbud”

Efter ett förslag från EU-kommissionen har en begränsning av bly i ammunition röstats igenom i Europaparlamentet och i ministerrådet. Ett förbud som detta skulle inte bara ha en minimal effekt på den svenska miljön, det skulle även skada det svenska friluftslivet.

Fyra insändare om blyförbudet

Diskussionen om EU-kommissionens förslag att införa ett brett förbud mot blyhagel fortsätter med ytterligare fyra inlägg nedan.

”Polisens avlyssning av jägare sker i en absurd verklighet”

Ingen av oss jägare, våra familjer, vänner, bekanta och affärskontakter kan vara säkra på att vi inte är avlyssnade när vi talar i våra mobiltelefoner. De aktivistiska REMA-åklagarnas och miljöpolisernas olagliga metoder kan aldrig accepteras som ett sätt att utreda jaktbrott.

”Vilt lider på grund av brist i jaktförordningen”

Att behöva uppleva det tillkortakommande som nuvarande lagstiftning medför när en alldeles uppenbar situation uppstått av behovet av att kunna eftersöka och avliva ett lidande djur, som vargen i Linghed, är upprörande.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar

Senaste från Annonstorget