torsdag 21 september

”Hur kan vi förbättra jägarexamen?”

Utbildningen för blivande jägare bör förändras anser debattören. Foto: Ulf Lindroth

Att vara jägare är inget man blir av ett enskilt test, utan genom en process som ska pågå under en livstid. Att vid ett enda examinationstillfälle avgöra om den nye jägaren har de kunskaper som krävs för att få sin jägarexamen är direkt felaktigt.

”Låt vargen riva ren och får”

För mig är det enkelt, låt djuren leva så länge det går. Vi kan döda djur i många sammanhang, och vi gör det. Därför blir det svårt att dra gränsen, var går djurens rätt någonstans?

”Vargvänner en sektliknande rörelse”

Vi har alla en bild från väckelsemöten inom olika sekter på vår näthinna. En bild av en karismatisk, högljudd och manipulerande man som går omkring framför en hänförd liten skara människor han lyckats dupera. Beteendet går igen där vargvännerna samlas på Facebook.

”Onödiga vapenregler svåra att förstå”

Som jägare har jag ett intresse av djur, natur, skytte och vapen. Mycket av vapenlagstiftningen är svår att förstå. Kontrollen av vapenägare är så stor i Sverige att lagstiftningen borde kunna förenklas.

”Riksdagens vargbeslut måste få genomslag”

Nu är det hög tid att riksdagens beslut blir verklighet gällande förvaltning av varg.

”Med hjälp klarar jägarna att minska vildsvinsskadorna”

För de flitiga jägare som nu ägnar sommarnatt efter sommarnatt åt vildsvinsjakt i grödor, kan det kännas mer som ett aldrig sinande arbete än en fritidsaktivitet. Vi jägare kan bidra till att minska skadorna både genom att långsiktigt reglera stammen, men också med skyddsjakt för att få bort vildsvinen från grödorna.

”Det gäller att skjuta älgarna också”

Olle Andersson kritiserar på svenskjakt.se, i insändaren Godtycklig älgförvaltning i Norrbotten, länsstyrelsen för orättvis älgtilldelning. Här får han svar i en replik.

”Kräv ansvar även för vapendirektivet”

Mot bakgrund av vad som hänt i samband med outsourcingen av Transportstyrelsens dataregister finns det anledning att ifrågasätta att de vapenregister som finns inom EU ska delas mellan medlemsländerna.

”Det är räven som bestämmer”

Säg rävjakt till en oinvigd och vederbörande ser inför sitt inre trumpetande män i röda rockar bakom ett helt stim av hundar. För det första har den engelska rävjakten varit förbjuden i över tio år. För det andra är den så långt ifrån den sorts rävjakt vi bedriver i Sverige man kan komma. 

”Minskande intresse för ideellt engagemang”

Föreningsliv är i mångt och mycket väldigt trevligt! Hur människor kan träffas och övervinna normala hinder såsom ålders-, kultur- och åsiktsskillnader.