fredag 14 juni

Opinion

De socialdemokratiska debattörerna anser att svensk viltförvaltning ska bestämmas i Sverige. Långsiktiga förutsättningar för jakt och viltvård kan endast uppnås om jägare, markägare och landsbygdsbor har möjlighet att påverka besluten. Foto: Mostphotos, Roland Svensson

Debatt: ”Jakten är en nationell fråga”

På senare år har vi märkt hur EU allt oftare tar beslut med stor inverkan på svensk viltförvaltning, skogspolitik och andra områden vilka påverkar förutsättningarna för jägare och människor på landsbygden. Vi socialdemokrater anser att utvecklingen hotar Sveriges självbestämmande som i högre grad behöver utgå från förhållanden i vårt land. Vi ska bestämma över vår egen rovdjurspolitik och jaktlagstiftning.  

På senare år har vi märkt hur EU allt oftare tar beslut med stor inverkan på svensk viltförvaltning, skogspolitik och andra områden vilka påverkar förutsättningarna för jägare och människor på landsbygden. Vi socialdemokrater anser att utvecklingen hotar Sveriges självbestämmande som i högre grad behöver utgå från förhållanden i vårt land. Vi ska bestämma över vår egen rovdjurspolitik och jaktlagstiftning.  

Under de senaste två decennierna har den europeiska vargpopulationen ökat kraftigt. Det finns nu fler än 20 000 vargar med ökande stammar i ett växande utbredningsområde i EU:s medlemsländer.  

Behöver ändras

Rådande syn på vargens status är inaktuell och behöver ändras för att öka möjligheterna till en lokalt anpassad rovdjursförvaltning. Därför har Socialdemokraterna i Europaparlamentet röstat för att vargens skyddsstatus i art- och habitatdirektivet ska kunna ändras från begreppet strikt skyddad till skyddad.  

Vi anser att Sverige ska bestämma över Sveriges rovdjursförvaltning inom de ramar som EU-medlemskapet medger. 

Allmän jakt 

Många jägare märker av att vitkindad gås, korp och skarv har ökat explosionsartat. Det skapar såväl skador på jordbruket och fisket som påverkan på annat viltbestånd.  

Vi socialdemokrater är därför positiva till att införa allmän jakttid på dessa arter.  

Jakten på specifikt skarven måste underlättas eftersom arten hastigt ökar i antal med stora negativa konsekvenser för bland annat det småskaliga fisket.  

Hållbar jakt 

Vi förstår att det finns restriktioner sedan Sveriges inträde i EU som fridlyser arterna – men vi anser att det är viktigt att ha en flexibel viltförvaltning som kan reagera på förändrade ekologiska förhållanden och samhällsbehov.  

Det borde därför gå att säkerställa att jakt på eventuella ytterligare arter är hållbar och inte hotar arternas långsiktiga överlevnad. 

Stor avskjutning 

Det går inte att ta miste på den samlade jägarkårens efterfrågan på förändringar i klövviltsförvaltningen. Avskjutningen av den svenska älgstammen inom många områden är nu över 35 procent, och med oförändrad ambition och oförändrade direktiv från staten riskerar vi att EU kommer rödlista älgen som hotad art i Sverige.  

Vi vill se en samlad klövviltsförvaltning som syftar till att säkerställa att de olika djurarternas tryck på skogen och jordbruket är i balans. 

Det behövs även förändringar gällande älgskötselområdena med införande av en opartisk ordförande och att älgförvaltningen syftar till att ska skapa en livskraftig stam med hög kvalitet som är i balans med fodertillgången. 

Lokal kunskap 

Vi vill även uppvärdera den lokala kunskapen och erfarenheter som finns hos alla de jägare och viltförvaltare som är ute i våra marker.  

Vi kan göra mycket för att få en mer hållbar viltförvaltning. En viltförvaltning med bättre inventeringsmetoder där de lokala förvaltarna får större gehör i rapporteringen av vilt till Naturvårdsverket och EU:s art- och habitatdirektiv. 

Fel väg 

Slutligen vill vi peka på vikten att den svenska jakt- och skogspolitiken utformas efter de förhållanden som råder i Sverige. Vi anser att det är helt fel väg att gå med ökad detaljreglering och centralisering från EU.  

Det rör såväl frågor med beröring på jakt- och skogspolitiken som EU-direktiv vilka reglerar legalt vapenägande.  

För oss är det tydligt att det behövs sans och balans för att skapa hållbara och långsiktiga förutsättningar för svensk jakt och viltvård. Då krävs en starkare lokal förankring där jägare, markägare och landsbygdsbor på riktigt har möjlighet att påverka beslut.  

Delta i debatten

  • Skriv en debattartikel – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
    debatt@svenskjakt.se
  • Du måste bifoga dina kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer. Detta eftersom redaktionen måste veta vem du är (kontaktuppgifter publiceras inte).
  • Skribenter som skriver under med sitt riktiga namn prioriteras.
  • Om du önskar skriva under signatur ska det tydligt framgå. Du får inte använda en signatur som är ett riktigt personnamn, men som du inte själv heter.
  • Flera införanden av samma debattör i samma ämne är aktuella om det tillförs nya fakta eller argument i texten.
  • Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.