tisdag 28 maj

Opinion

Innan årets jakt fanns det gott om varg, på många håll allt för många, skriver de S-märkta debattörerna. Foto: (i hägn) Ingemar Pettersson

Debatt: ”Socialdemokraterna står för sans och balans i vargpolitiken”

Sverige behöver en rovdjurspolitik som fungerar för människor som lever nära vargen och som samtidigt är långsiktig, hållbar och förutsägbar. Vi kommer att ställa krav på den nya högerregeringen så att regeringen agerar resolut i dessa frågor, skriver socialdemokratiska riksdagsledamöterna Isak From och Tomas Kronståhl.

Många som bor och verkar på landsbygden känner sig oroliga över sina betesdjur och husdjur när vargstammen ökar.
Vinterns vargjakt är just nu omdebatterad.
Det kommer dock kritik från fler håll. Från de som anser att jakten är för omfattande, och från de som menar att fler vargar ska skjutas. Ytterligheterna kräver utrotning, eller att det ska få finnas flera tusen vargar. Vi socialdemokrater har sett problemen. Vinterns historiskt stora vargjakt är en effekt av den tidigare S-ledda regeringens enträgna rovdjurspolitik för att få acceptans för vargen i hela landet.

Balans krävs

Tomas Kronståhl. Foto: Riksdagen

För oss är det tydligt det behövs behövs balans i allt.
Sverige behöver en rovdjurspolitik som fungerar för människor som lever nära vargen och som samtidigt är långsiktig, hållbar och förutsägbar.
Den ska bygga på vetenskap, ta hänsyn till människors socioekonomiska förhållanden och se till att tamdjurshållning fungerar.
Socialdemokraterna gav därför i regeringsställning tre nya uppdrag till ansvariga myndigheter för att minska den svenska vargstammen, samtidigt som en gynnsam bevarandestatus säkerställs.

För många vargar

Efter förra vinterns inventering såg vi att vargstammen i Sverige har vuxit och antalet var över 460 individer före fjolårets valpning. Det innebär att innan jakten startade fanns det gott om varg, på många håll allt för många.
Riksdagen har fattat beslut om ett mål med ett referensvärde på 170–270 vargar.
Därför ska Naturvårdsverket utreda vad som krävs för att vargstammen ska kunna ligga i nivå med det intervall som riksdagen beslutat om och att vi inte äventyrar en gynnsam bevarandestatus med en god genetisk status hos vargstammen.

Samarbete med Norge

Isak From. Foto: Lars-Henrik Andersson

Då det finns många gränsöverskridande rovdjur anser vi socialdemokrater att det vore naturligt med ett tätare samarbete med norska myndigheter för en gemensam förvaltning av den skandinaviska vargstammen.
Vi socialdemokrater menar även att det måste undvikas att ha vargrevir i renskötselområdet, då det kraftigt påverkar renskötseln negativt. Samtidigt har vi inom dessa områden betydande stammar av både järv, björn och lo.

Enklare skyddsjakt

Den S-ledda regeringen gav också Naturvårdsverket i uppdrag att utreda hur skyddsjakt efter varg kan utvecklas och förenklas, för att mera effektivt förhindra skador på tamdjur orsakade av varg.
Vi är övertygade om att för att uppnå målet om en större acceptans för vargen är just möjligheten till skyddsjakt avgörande.
Rovdjursförvaltningen är också en EU-fråga. Därför lyfte tidigare landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg vargfrågan på EU:s ministerråd.
Vi anser att förutsägbarheten i den svenska vargförvaltningen skulle kunna öka och att jakt efter varg bättre skulle kunna utformas efter svenska behov, om vargen flyttas från art- och habitatdirektivets bilaga 4 strikt skyddad till bilaga 5 förvaltningsbar.

Krav på regeringen

Vi kommer att ställa krav på den nya högerregeringen så att regeringen agerar resolut i dessa frågor. Vi socialdemokrater säger som det är och gör det som krävs.
Därför var just vargfrågan en av de första debatterna vi tog med den nya landsbygdsministern, detta för att inte tappa fart i denna viktiga fråga.
Vi värnar naturen och de frilevande djuren, men vi behöver samtidigt begränsa skador och säkerställa att vi har jaktbart vilt i våra skogar. Förr oss socialdemokrater är det inte antingen eller, det är både och.
Oavsett var vi väljer att bo ska människor känna sig trygga och ha förtroende för de åtgärder som regeringen och myndigheter fastställer.
Det är så vi stärker hela Sverige och skapar förutsättningar att bo och verka i hela landet.

 

Tomas Kronståhl (S), riksdagsledamot för Kalmar län
Isak From (S), riksdagsledamot för Västerbottens län

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.