lördag 15 juni

Opinion

Moderaterna blåser upp konflikten vilket förvärrar möjligheterna för en vettig vargförvaltning, hävdar två socialdemokratiska riksdagsledamöter i ett debattinlägg. Foto: Mostphotos

Debatt: ”Moderaterna skräms med felaktig information”

Genom att sprida felaktig information om rovdjur, EU och regeringens agerande piskar Moderaterna upp en stämning som skapar oro och ilska på landsbygden. Ingen tjänar på ett sådant agerande, skriver två socialdemokratiska riksdagspolitiker.

Rovdjuren i allmänhet och vargen i synnerhet är en fråga som vissa partier – bland annat Moderaterna – gärna vill blåsa upp konflikterna kring, för att tjäna på det politiskt.

Hanna Westerén, (S).

Konflikter, politisk populism av det här slaget, är något som historiskt sett särskilt drabbat landsbygden och människors möjlighet att leva och verka i hela landet.

Det senaste utfallet från den moderate EU-parlamentarikern Christoffer Fjellner och moderaternas representant i Miljö- och jordbruksutskottet, Maria Malmer Stenegaard har drag av ren skrämselpropaganda och hårdvinklingar som gränsar till lögner.

 

Moderaterna skräms

Ingen tjänar på att piska upp stämningen med påstående som inte stämmer och som skapar oro och ilska i landsbygden. Framför allt urholkar det dock trovärdigheten hos de politiker som sprider detta.

Det är inte så att EU:s regler för hur vi förvaltar till exempel varg och andra rovdjur har ändrats. Art- och habitatdirektivet ligger fast och det utrymme för jakt på varg som Sverige utnyttjat är kvar.

Isak From, (S).

Det som moderata politiker försöker skrämma upp landsbygdsbefolkningen med är ett utkast till ett papper där kommissionen vill föreslå en tuffare tolkning av reglerna. Men faktum kvarstår: det är inte kommissionen som tolkar reglerna, utan medlemsländerna själva.

Sverige har kraftfullt markerat mot tolkningen som kommissionen lagt fram och tydligt pekat på de fel som Sverige menar att kommissionen gör i tolkningen, på alla de områden som nu Moderaterna kritiserar, och dessutom några till.

Påståendet att regeringen inte agerat är helt felaktigt och det vet moderaterna mycket väl.

 

Otydliga beslut

Det som har hänt under den senaste mandatperioden är att S/MP-regeringen sett till att besluten om förvaltningsjakt på våra stora rovdjur fattats på ett hållbart sätt, följer vår lagstiftning och håller för prövning i domstol.

Något som inneburit att vi under alla våra regeringsår klarat av att genomföra förvaltningsjakt i en skala som inte på något sätt genomfördes under de borgerliga regeringsåren.

Då stoppades bland annat vargjakten på grund av att besluten var otydliga och att systemen inte var riggade på ett sätt som möjliggjorde att domstolsbesluten kom i tid, så att jakten kunde genomföras. Att det inte blir någon vargjakt i vinter beror på att stammen nu totalt sett har sjunkit till den lägsta nivå som riksdag och myndigheter satt.

 

Säkra rovdjur och ursprungsfolk

Vi vill nu vädja till alla partier att vi går från konfliktläge till att samarbeta för resultat. Vi är övertygade om att vi har samma mål.

Vi vill se till att vargstammen regleras på ett sätt som överensstämmer med EU-regler och på ett sätt som inte stoppas i domstolsutslag.

Vi vill säkra att alla våra stora rovdjur finns kvar till nästa generation och vi vill säkerställa att socioekonomisk hänsyn tas för alla berörda, med särskild respekt för vårt ursprungsfolks möjlighet att bedriva sin traditionella rennäring.

 

Hanna Westerén

gruppledare miljö och jordbruk (S)

Isak From

jakt- och viltvårdsansvarig (S)

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.