fredag 14 juni

Opinion

Om jägarna inte deltar i jakten på rovdjur blir problemen snart så omfattande att samhället inte kommer att acceptera de stora rovdjursstammarna, anser debattören.

Om jägarna inte deltar i jakten på rovdjur blir problemen snart så omfattande att samhället inte kommer att acceptera de stora rovdjursstammarna, anser debattören. Foto: Martin Källberg

Debatt: ”Jägarna hjälper forskarna att hålla alltför många rovdjur”

När vargen springer runt bland husen och i samhällen känner människor oro och ilska. Det kan inte vara naturligt och heller inte nödvändigt att ha vargen inpå knuten.

Så småningom begär någon skyddsjakt och efter att forskarna vridit och vänt på alla möjliga förklaringar om genetiskt viktig varg och i hopp om att rovdjuret, det må vara varg eller lo, uppsöker någon annan plats att sprida skräck omkring sig, fattas kanske beslut om skyddsjakt.

Beslutet omgärdas av snäva regler för hur skyddsjakten ska gå till och den ska bedrivas i ett så litet geografiskt område som möjligt.

Sedan utses en grupp jägare som ska försöka genomföra skyddsjakten.

Fortsätter härja

Men vad skulle hända om dessa jägare inte ställde upp, för att i stället låta forskarna och deras allierade på länsstyrelserna sköta skyddsjakten?

Förmodligen ingenting. Vargen skulle fortsätta att härja fritt.

Men nu är det så, tyvärr, att jägarna står på kö och vill vara med.

Stora problem

Vi kan läsa om vargjakter där varje steg beskrivs som en rysning av spänning och där jägarna är helt lyriska över att få delta. Några jägare säger att de redan längtar till nästa års vargjakt.

Men vad skulle hända om jägarna struntade i myndigheternas erbjudande om att delta i jakt på varg och lo? 

Jo, problemen skulle bli så stora att berörda människor inte skulle acceptera den vargcirkus som forskarna håller i gång.

Med stor säkerhet skulle forskarna inte kunna ha så många vargar och lodjur som vi har i dag.

Nivån höjs 

När vargen återfördes till vårt land för 30–40 år sedan lät forskarna vid Grimsö meddela att max 100 vargar skulle räcka för att klara inavelsproblematiken. 

Sedan vet vi hur det gick. Allt eftersom vargarna blivit fler har forskarna höjt nivån för minsta antal vargar. 

När nu regeringen försöker få till stånd en minskning av vargstammen så ordnar forskarna detta genom att vid inventeringen konstatera att antalet vargar minskat.

Hur det nu kan vara möjligt när det föds minst 200–300 nya vargar per år.

Delta inte

Hur kan vi komma till rätta med rovdjuren som orsakar så mycket elände, omöjliggör vår egen jakt och tar bort nästan allt av det fina köttet som vårt klövvilt skulle ge?

Ja, ett sätt är att inte hjälpa forskarna att ta bort problemvargar och problemlodjur och inte heller delta i eventuell licensjakt.

Jägarna ska inte vara nyttiga idioter.

Delta i debatten

  • Skriv en debattartikel – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
    debatt@svenskjakt.se
  • Du måste bifoga dina kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer. Detta eftersom redaktionen måste veta vem du är (kontaktuppgifter publiceras inte).
  • Skribenter som skriver under med sitt riktiga namn prioriteras.
  • Om du önskar skriva under signatur ska det tydligt framgå. Du får inte använda en signatur som är ett riktigt personnamn, men som du inte själv heter.
  • Flera införanden av samma debattör i samma ämne är aktuella om det tillförs nya fakta eller argument i texten.
  • Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.