fredag 3 april

Opinion

”Sveaskog tar debatten för att visa sitt ansvar”

Foto: Johnny Olsson

Stora klövviltstammar som äter upp skog för långt över 7 miljarder per år hindrar den omställning som Sverige behöver göra för att nå ett fossilfritt och klimatanpassat samhälle. Det skriver Sveaskog i en replik på Jägareförbundet Västerbottens debattartikel ”Sveaskog behöver tänka om”.

”Polisen klarar inte att utföra sitt arbete”

Jag vill dela med mig av en märklig och på sitt sätt skrämmande historia om hur dåligt Polisen sköter sig. Att få ett förordnande som examinator för jägarexamen kan bli rena cirkusen.

”Vi fattar inga odemokratiska beslut”

I debattartikeln ”Hög tid att aktivera jaktvårdskretsarena” anser skribenten att älgförvaltningsgrupperna fattar odemokratiska beslut. Vi gör mycket i grupperna, men några beslut tar vi inte – varken odemokratiska eller demokratiska.

”Hög tid att aktivera jaktvårdskretsarna”

Jägareförbundets jaktvårdskretsar borde ges yttranderätt i älgförvaltningen.

”Fel att behöva betala för skräpplockning”

Vissa jaktmarker som ligger intill kustområden eller utmed med större vägar är extra utsatta för nedskräpning. Att markägare och jakträttshavare som utan ersättning plockar skräp, ska behöva betala för bli av med det är orimligt.

”Stasifasoner drabbar svenska medborgare”

Det fanns ett land där man tjuvlyssnade på diverse människor. Landet försvann och den ökända polisen Stasi likaså. Landet hade en förkortning som var DDR. Nu drabbas svenska medborgare av liknande intrång.

”Medlemmarna vill se handling i vargfrågan”

Jägareförbundets agerande är inte tillräckligt för att få till en ändring i vargfrågan. Det är dags för de två jägarorganisationerna att göra gemensam sak för att få till ett upprop mot hur frågan hanteras.

”Vi kan inte alla tycka lika som LRF”

Visst får väl LRF likväl som alla andra ha vilka åsikter man vill, samt fritt få framföra dessa. Problem uppstår då man samtidigt begär att alla andra ska tycka likadant.

Insändarskribenten Magnus Johansson ifrågasätter Svenska Jägareförbundets beslut att föreslå vårbockjakt i hela landet. Han får svar på tal av förbundsordförande Torbjörn Larsson.

”Jägareförbundets majoritet vill inte ha vårbockjakt”

Jag läste just artikeln på Svenskjakt.se om att Jägareförbundet föreslår vårjakt på råbock i hela landet. Jag blir mycket förvånad över ordvalen att Jägareförbundet bytt fot, och ändrat ståndpunkt.

Debattskribenten motsätter sig politikerförslaget att flytta vargar.

”Här ska fan inte flyttas på vargar hit och dit”

Jag läste moderate riksdagsledamoten John Widegrens förslag om en mindre vargstam som kan stärkas genetiskt genom att flytta hit ryska vargar. Här ska fan inte flyttas några vargar. Vi har fullt upp med dem vi har.

”Älgen har blivit skogens parasit”

Älgen verkar ha gått från att vara skogens konung till att bli skogens parasit.

Jägareförbundet Västerbotten: ”Sveaskog behöver tänka om”

En känsla av obehag infinner sig när man läser Sveaskogs ansökan om skyddsjakt på 50 älgar i ett område i Lycksele kommun. Jakten föreslås bedrivas från helikopter, från snöskoter och med hjälp av drönare.

”Städa på länsföreningarnas hemsidor”

Inget media erbjuder så snabb kommunikation till så många berörda som hemsidorna på nätet, och inget media är svårare att få medarbetare till. Att hålla sidorna aktuella är synnerligen viktigt.

”Halverad älgstam är en rimlig nivå”

Att jaga älg från helikopter låter förstås märkligt. Men i dag är vår älgstam alldeles för stor. En mer rimlig nivå på älgstammen vore hälften av det antal vi har idag.

”Politikerna ansvariga för vargfrågans haveri”

Politikerna bär ansvaret när vargfrågan får sin lösning genom att människor tar saken i egna händer. Men de kommer knappast att förstå och ta ansvar för oskicket.

”Engagerade jägare kan nå målen i älgförvaltningen”

Hur ska vi lyckas med älgförvaltningen och nå målet som riksdagen en gång satte upp – ”En älgstam av hög kvalitet i balans med betesresursen”? Det går om vi får verktygen och strävar åt samma håll.

”Menade inte att jämföra problem”

Svensk Jakts Martin Källberg måste ha missuppfattat mig allvarligt, skriver Naturskyddsföreningens chefsjurist Oscar Alarik i en replik på chefredaktörens krönika ”Kravet är en tydlig politisk hantering av vargfrågan”.

”Viltskadorna behöver minska för att bioekonomin ska växa”

Stora klövviltstammar och färre aktiva jägare i glesbygden ger stora betesskador på skogen. Det leder till sänkt tillväxt och lägre kvalitet på virke som behövs i omställningen till ett fossilfritt samhälle, skriver företrädare för Sveaskog.

Älgolyckorna fortsätter att minska, medan trafikolyckor med rådjur och vildsvin ökar. Foto: Martin Källberg

”Vildsvin i tätort ett växande problem”

Vildsvinen kommer allt närmre där människor bor. De är kort sagt på väg in i städerna. Om kommunerna tar vara på jägarnas kompetens, kan problemen de orsakar mildras.

”Politiker och tjänstemän tappar vargkontrollen”

Vi nås i dagarna av allt fler rapporter om närgångna vargar. Vilda vargar som inte väjer för att gå bland hus och människor. Det är en oroande utveckling.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar

Senaste från Annonstorget