fredag 15 januari

Opinion

”Politiken ska inte särbehandla folkgrupper”

ILO 169 handlar om att tillförsäkra urbefolkningen markerna. Något som kan komma att påverka fjälljakten på ett högst märkbart sätt, enligt Jägareförbundet. Foto: Jan Henricson

ILO 169 handlar om att tillförsäkra urbefolkningen markerna. Något som kan komma att påverka fjälljakten på ett högst märkbart sätt, enligt Jägareförbundet. Foto: Jan Henricson

Frågan är varför politikerna skapar ett de och vi genom att segregera svenska samer från andra svenskar samtidigt som nysvenskar ska integreras med svenskar. Åtnjuter inte samer alla rättigheter som alla andra svenskar?

”Sänk vargstammen till djurparksnivå”

Att utrusta vargar med elhalsband för att de ska skrämmas att undvika hundar, tamboskap och människor kan inte vara någon lösning på problemen de orsakar.

”Blyförgiftad? Nix!”

Förorenar bly i hagel och kulammunition våra marker? Nej, då skulle det finnas fler rapporter om hur människor blyförgiftas.

”Swexit enda lösningen”

Enda lösningen för att få stopp på tokerierna som hela tiden kommer från EU är att börja lobba för ett Swexit.

”Vår urgamla jakträtt beslutas bort av EU”

Opportunistiska politiker från vitt skilda håll har redan mer eller mindre skänkt bort Sverige och dess urgamla jaktkultur till EU, trots löften om motsatsen.

”Våra politiker går i koppel”

Såsom EU går på med blyförbud, vargjakt och vattenkraft är våra riksdagspolitiker snart bara marionetter.

”Svensk Jakt skulle vinna på större mångfald”

Jag har läst Svensk Jakt i drygt ett år nu. Som ny i jaktsammanhang och med en vetgirig inställning så läser jag er tidning från början till slut varje gång den trillar ner i brevlådan. Men var är mångfalden? Påverkas innehållet av att redaktionen ser ut att bestå av en grupp vita medelålders män?

”Jägareförbundet har fel om vapenförvaring”

Polisens allmänna råd vid vapenförvaring ska jämställas med föreskrift, och är därför inget att ta lätt på. Något som man tycks göra på Svenska Jägareförbundet.

”Sverige behöver inte bli mer segregerat”

Varför vill inte samer att alla som bor i Sverige ska få jaga och fiska i hela vårt land? På lika villkor?

”EU håller på att ödelägga jakten i Sverige”

EU vill klassa i princip hela Sverige som våtmark. Inte bara reella våtmarker kommer att räknas, utan allt vatten. Även artificiellt anlagt, flytande, statiskt och ”tillfälliga våtmarker” som bildas av snö eller regn omfattas. Detta är helt orimligt och innebär att det blir omöjligt att använda blyhagel vid jakt och sportskytte, trots att Sverige har ett väl underbyggt blyförbud i våtmark, tillsammans med 24 andra EU-länder.

En rovdjurspolitik som saknar bred acceptans ute bland de vilka bär konsekvenserna av denna, som saknar förutsägbarhet och tydlighet och där politiska beslut om nivåmål omtolkas på myndighetsnivå, är inte den bästa grunden att bygga tillit på, anser skribenten.

”Rovdjurspolitik utan acceptans bygger ingen tillit”

Tillit kan inte byggas på en rovdjurspolitik som saknar bred acceptans ute bland de vilka bär konsekvenserna av denna, skriver Torsten Nilsson i en replik på miljöpartisten Maria Gardfjells debattartikel.

”Stoppa den tredje jaktformen – den illegala jakten”

Den som förespråkar mer skyddsjakt måste vara beredd att minska två andra jaktformer: den illegala jakten måste upphöra, och licensjakten minskas. Det skriver Maria Gardfjell (MP), 1:e vice ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

Varför ska älgförvaltningsområdet vara så stort när det fungerar så dåligt, frågar sig insändarskribenten.

”Avskaffa alla älgförvaltningsområden”

Gör ett alexanderhugg och ta bort nivån förvaltningsområde i älgförvaltningen. Jag kan inte se att något blir sämre utan den, snarare tvärtom.

”Vargar med elhalsband kan vara lösningen”

Då jag bor i ett av Sveriges vargtätaste områden, Riddarhyttan i Västmanland, funderar jag mycket på hur vi kan leva med vargen utan att hundägare och jägare eller ägare till tamboskap blir lidande. Kan vargar utrustade med elhalsband vara en lösning?

”En tydlig förändring av EU:s syn på jakten”

Jag har varit medlem i Moderaterna i mer än 30 år och i Svenska Jägareförbundet i mer än 60. Ända sedan EG-EU startade har jag varit övertygad anhängare av det europeiska samarbetet i den form det då presenterades. Men de senaste tio åren har inneburit en tydlig förändring av EU:s sätt att jobba.

”Ställ inte näringar mot varandra i vargfrågan”

Att ställa två näringar mot varandra i den alltid aktuella vargfrågan är kontraproduktivt och leder inte till någon förbättring. Snarare blir det ett vi och dem-tänk. Det övergripande målet torde således vara att få till en fungerande vargförvaltning i Sverige.

”Ingen logik vad gäller vargarnas hemområden”

Fårnäringen är äldre än rennäringen. Dessutom finns det fler får än renar i Sverige. Varför det inte ska finnas varg i norra Sverige, medan de ska finnas fritt i mellersta och södra delarna av landet finns det ingen logisk förklaring till.

”Swexit – ja tack!”

Det är dags för Sverige att i likhet med Storbritannien lämna den Europeiska unionen. En ny folkomröstning om EU-medlemskapet bör hållas så snart som möjligt.

”Instruktion till alla passkyttar: Skräm vargen!”

Nästa gång det kommer en varg i ditt pass. Skräm vargen och meddela jaktkamrater och hundförare vad som hänt, i stället för att filma och låta den gå vidare i sitt sök efter jakthundar.

”Länsstyrelsens förslag hotar lokal älgförvaltning”

Planerna på att bilda älgskötselområden på upp mot en halv miljon hektar väcker ilska och förtvivlan hos jägarna i Dalarna. Förslaget betyder att det lokala inflytandet över älgförvaltningen försvagas och tidigare arbete riskerar att gå förlorat, skriver representanter för Jägareförbundet Dalarna.