onsdag 10 augusti

Opinion

”Har privilegierade någonsin släppt sina särrättigheter frivilligt?”

Bland svenska makthavare och svensk allmänhet råder en djup okunnighet om rennäringen, som bedrivs på mer än 50 procent av landets yta. Något måste vara orimligt fel i hur man bedömer svenska medborgares värde. Borde vi inte alla ha samma rättigheter inom landet?

”Hedinfallet – ett struntärende utan slut”

Den process som staten drivit mot Karl Hedin i fyra år …

”Omtanken om människor i rovdjursland saknas”

Vad är meningen med att låta vargar äta upp hjortar, äl…

Ingen som inte vill är tvingad att bedriva vårjakt, men man bör inte lyckas med att hindra andra från att uppleva vårens tid i markerna med studsaren i hand, anser skribenten.

”Sköna maj välkommen”

Vårjakten är en underbar upplevelse. Ingen som inte vil…

”Riktiga jägare håller sig till fakta”

Jag följer i stort sett allt om vad som skrivs och sägs…

”Förbättringsförslag till Jägareförbundet, kretsar och länsföreningar”

Med öppenhet kommer engagemanget som bidrar till utveck…

”Tragikomiskt när S tar åt sig äran för oppositionens budget”

Det blir tragikomiskt när Socialdemokraterna slår sig f…

”Vilka politiker är det som vilseleder, egentligen?”

I en debattartikel på Svenskjakt.se påstår socialdemokr…

”Staten skapar olika människovärde”

Att vi i Sverige ska vara solidariska, demokratiska och…

”Tjänstemannaaktivism riktad mot jägare”

Den 8 april 2022 har Svea hovrätt haft miljöåklagare La…

”Sverigedemokraterna förvillar medvetet väljarna om vapen och viltvård”

Genom att blanda in vapendirektivet i debatten om viltv…

”Ett nytt jaktfrälse bortom horisonten”

När man känner till historien får man perspektiv på sak…

”Rikta ilskan mot mig, inte mot samerna”

De slutsatser som Renmarkskommittén presenterat angåend…

”Jägare och sportskyttar motarbetas av både aktivister och regeringen”

I stället för att ge förbättrade förutsättningar för de…

”Kortsiktigt att låta vargen äta upp älgköttet”

Det är korttänkt och dumt att låta varg, som dessutom ä…

”Regionalisera inflytandet inom Svenska Jägareförbundet”

Från och med innevarande jaktår blir det tillåtet att j…

”Oseriöst pris på Skogssällskapets jaktmark”

Anbudsnivån blev oseriös när Skogssällskapet bjöd in ti…

”Vissa medborgare göms undan i storsvenskens land”

Jag vill berätta om hur svenska staten år 2022 formar e…

”Nya misstag utraderar inte statens dåliga samvete”

Ett kollektivt statligt dåligt samvete mot det samiska …

”Låt inte tjänstemän styra över Jägareförbundet”

Jägareförbundet måste se över sin tjänstemannaorganisat…