torsdag 30 mars

Opinion

”Jag står med fickorna fulla med blyhagel”

Just nu förekommer mycket spekulationer om vad det nya blyhagelförbudet kommer att innebära. Jag ser det endast som ytterligare ett sätt för jakthatarna att komma åt oss jägare.

”Kring naturen har vi en gemensam agenda”

Jag har svårt att förstå att det idag finns en så tydli…

”Sju miljoner jägare borde kunna påverka”

EU:s sju miljoner jägare borde ha något att säga till o…

Oavsett vilka som innehar ministerstolarna på Rosenbad har man ett ansvar för politiken som förs, enligt insändarskribenten.

”Det går ju an att skylla ifrån sig”

Nuvarande regering skyller blyhagelförbudet på den tidi…

”Oberoende utredning krävs om Hedinfallet”

Polis och åklagares fyra år långa jakt på Karl Hedin ha…

”Jägarna måste sätta ner foten”

Ska jägarna i Sverige sitta tysta och låta Bryssel best…

”Ett stort tack till vargjägarna”

Jag vill rikta mig med ett tack direkt till alla de som…

”S utgår inte från fakta i vargdebatten”

För att kunna stå för sans och balans i vargpolitiken, …

”Vargförvaltningen måste göras om i grunden”

Administrativt krångel och byråkrati gör att vi inte ko…

”Varför vågar inte politiker säga ifrån i vargfrågan”

Vargar i Sverige ska hållas i hägn för att skydda betes…

”Vanliga viktiga vargar överallt”

De viktiga vargarna som inte får jagas tycks finnas öve…

”S balanserar på slak lina i vargfrågan”

När de socialdemokratiska riksdagsledamöterna beskriver…

”Håll ihop inom jägarkåren”

Jägarna måste sluta att smutskasta varandra med utgångs…

”Socialdemokraterna står för sans och balans i vargpolitiken”

Sverige behöver en rovdjurspolitik som fungerar för män…

”Dödandet är för makabert för att visas i tv”

När för och emot varg debatteras saknas ett väsentligt …

”Dödandet är för makabert att visas i tv”

När för och emot varg debatteras saknas ett väsentligt …

”Vargvärnarna ska inte diktera villkoren”

När nu politiker och beslutsfattare tycks ta till sig a…

”En natts regn och plötsligt begår jag ett brott”

En av Polisens viktigaste uppgifter är att förebygga br…

”Ett verkligt blyproblem under våra fötter”

De enorma mängder bly som finns i kablar människor har …

”De vilda djuren har rätt till våra skogar”

Jag läser om en jägares önskan att skjuta av varg och b…