söndag 18 november

Opinion

”Största hotet mot vargen är Rovdjursföreningen”

Foto i hägn: Olle Olsson

Foto i hägn: Olle Olsson

I en replik på debattartikeln Naturvårdsverket kör över viltförvaltningsdelegationerna på svenskjakt.se går Eva Ångström emot Moderaterna i Dalarnas syn på vargförvaltningen. Vi känner inte igen partiets argumentation i hennes svar. Det är nog snarare Svenska Rovdjursföreningens politik som beskrivs.

C: ”Landsbygden förtjänar en bättre rovdjurspolitik”

Efter fyra år med rödgrönt styre har besluten kring jakt flyttats längre ifrån de som berörs och tilliten till myndigheternas hantering av rovdjursfrågor har minskat. Många som bor på landsbygden tvingas leva i otrygghet och rädsla för att deras djur ska drabbas av rovdjursattacker. Så ska det inte vara.

”Man måste bo i ett vargrevir för att förstå fullt ut”

En sådan som Eva Ångström kan från sin Stockholmshorisont inte förstå hur vi som bor mitt i vargreviren påverkas av rovdjurens närvaro. Utan att ha en aning om vad hon pratar om dömer hon ut människor på landsbygden.

M: ”Vi vill förenkla vapenlagarna”

Jaktfrågan är viktig i valet på söndag. Moderaterna vill se till att laglydiga jägare och sportskyttar inte drabbas av onödiga försämringar när EU:s vapendirektiv ska införlivas i svensk lag. För att underlätta för jakt, viltvård och sportskytte behövs istället en översyn av vapenlagstiftningen.

Foto i hägn: Olle Olsson

”Sverige och Norge behöver samarbeta kring förvaltningen av varg”

Det finns mycket att vinna på ett utökat samarbete mellan Sverige och Norge i frågan om vargförvaltningen. Det skriver svenske riksdagsledamoten Pål Jonson (M) och norska stortingsrepresentanten Ingjerd Schou (Höyre) i en debattartikel.

”Rätt att stoppa vargjakten i vinter”

Kjell Gustafsson (M) i Dalarna kritiserar i en debattartikel Naturvårdsverket beslut att stoppa en licensjakt på varg under kommande vinter. Jag anser att det är helt i sin ordning att myndigheten stoppar jakten.

”Kust och inland är inte samma sak”

Signaturen Håkke som svarade på mitt inlägg om en omöjlg ekvation borde nog ha gått till Specsavers. Håkke uppmärksammade tydligen inte att jag talade om Malå kommun och inte om bondeskogarna vid kusten.

”Pengar och makt påverkar älgförvaltning”

Hade det bara varit utifrån älgen och dess förutsättningar hade älgförvaltning varit som en stund på kolonilotten där man sår, gödslar, gallrar och skördar. Men nu är det något helt annat, för i systemet ingår förvaltning av människor. Med detta följer en kamp om ytterst pengar och makt.

”Framsteg för jakten i Sverige”

Jakten är en stor folkrörelse och en viktig del av viltvården som bedrivs i landet. Sedan regeringen tillträdde 2014 har fokus varit att skapa ordning och reda inom svensk viltförvaltning, samt att utveckla den, skriver landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

”Sprid inte misstro om skogsskador”

Markägare står hjälplösa inför älgens härjningar. Att spekulera i att skogsskadorna har andra orsaker bidrar inte till att lösa problemet.