onsdag 18 juli

”Vi får prova oss fram mot en bättre värld”

Djurrättsaktivister anser att människan inte har rätt att hålla andra djur över huvud taget. Foto: Martin Källberg

Björn Isaksson har i sin debattartikel ”Vad vill veganerna?” många intressanta frågeställningar kring hur ett veganskt samhälle skulle kunna se ut och vad det skulle få för konsekvenser. Jag vill gärna försöka beskriva hur jag som vegan och djurrättsförespråkare tänker.

”Är det skillnad på får och får?”

Efter två vargattacker med många döda får i Stockholms län ropar högsta ledningen för Lantbrukarnas Riksförbund, Jägareförbundet, Fåravelsförbundet och en rad riksdagspolitiker ”vargen kommer, vargen kommer”. Var har ni varit i 35 år?

”Inget medfött behov att jaga fullt friska individer”

Björn Isakssons debattartikel ”Vad vill veganerna?” är full av viktiga frågor. Jag ska försöka svara på några av dem. Jag hoppas du kan finna svar på resten också, skriver djurrättsaktivisten och veganen Johan Löfgren i en replik.

”Vad vill veganerna?”

Veganismen är något jag inte förstår. Hur ser den ut i full skala? Finns det någon konsekvensanalys som tittat på de storskaliga effekterna om Sverige och världen blir vegansk?
Förklara för mig, någon som är vegan och vill att alla ska vara det.

”En lösning på vildsvinsproblemet”

Om lantbruket tar sitt ansvar och upprättar ett register över jordbrukare som behöver hjälp med att motverka vildsvinsskador, kan i första hand marklösa jägare anmäla sitt intresse dit för att hjälpa till.

”Jaktsabotörer ska dömas till hårda straff”

Hot, hat och sabotage mot jägare måste tas på allvar av samhället. De som medvetet saboterar jakt ska få kännbara straff och den jägare som utför uppdrag åt staten ska få ett förstärkt rättskydd.

”Regeringen nämner inte ordet varg”

Nästan bara extremerna hörs i vargfrågan – de som vill värna alla vargars rätt att vara många, leva och ströva fritt, och de som vill bli av med vargen en gång för alla. Men det går att förena hållbar natur med hållbara villkor för människor, bara regeringen genomför det beslut riksdagen fattat.

”Vi behöver veta mer om tjädern före jakten”

Vi är säkra på att vårt och jägarnas gemensamma mål är en stärkt skogshönspopulation i hela landet. För att styra tilldelningen av jakt på skogshöns och ripor föreslår vi att triangelinventeringar genomförs i Sverige innan jaktsäsongen inleds.

”När olyckan är framme är jägaren bra att ha”

Väl framme vid det skadade djuret fattar eftersöksjägarna snabba beslut och minskar lidande. De gör det för din, samhällets och inte minst för djurens skull. Jägarna gör dessa eftersök helt frivilligt för att minska djurs lidande. När olyckan är framme är jägarkåren rätt bra att ha.

Debattören skulle gärna hjälpa till för att mildra vildsvinsproblemen, men anser att de som har jakten tar alldeles för mycket betalt av en gästjägare.

”Alldeles för dyrt för vildsvinsjakt”

Jag bor i Norrland och skulle gärna åka söderut för att bidra till att minska vildsvinens härjningar på jordbruksmarken. Tyvärr ska de som har jakten på dem ha alldeles för mycket pengar.