söndag 25 februari

Opinion

”Skilda världar i synen på älgförvaltning”

För skogsbolagen handlar det bara om att maximera vinsterna från skogen. Att älgen och därmed jakten är en inkomstkälla tas det ingen hänsyn till. Det gör däremot de mindre privata markägarna.

20 november 2023

”Vart är Svenska Jägareförbundet på väg?”

Är Jägareförbundets medlemmar nöjda med hur Naturvårdsverket hanterar varg- och älgförvaltningen? Vid förra veckans konferens med länsförbundens ordföranden var man tveksam till en Viltmyndighet. Något som går på tvärs med stämmobeslutet att vi ska verka för en ny myndighet.

20 november 2023

”Jägarna hotas att bli av med sina jaktmarker”

Många gånger har jägarna lite att sätta emot när markägarna dikterar villkoren för jakten. 

17 november 2023

”Att jägarna fäller vuxna älgar är anmärkningsvärt”

Trots att jägarna hävdar att de vet viltets bästa, fortsätter de att fälla vuxna älgar. Det är anmärkningsvärt, då vi behöver fler vuxna djur för att kunna fortsätta jaga.

Bevarandeorganisationer förstärker rasism och hat mot bland annat samer, skriver debattören. Foto: Karin Beate Nøsterud

13 november 2023

”Felaktigheter om ursprungsfolk späder på rasism”

Den felaktiga tolkningen av det juridiska begreppet ursprungsbefolkning späder på rasismen mot det samiska folket. Riksdagen har erkänt att samerna ska betraktas som urfolk enligt internationell rätt.

13 november 2023

”Till sist är det jägarna som bestämmer älgstammens storlek”

Senare tids resonemang och debatt om älgen och hur stor stammen ska vara har ett väldigt konstigt fokus, med starka utsagor från skilda intressenter. Egentligen är det ju vi jägare som avgör älgstammens storlek.

10 november 2023

”De första människorna i Sverige var inte samer”

Det hävdas ofta att samerna är Sveriges ursprungsbefolkning. Jag har inte sett att man lägger fram några hållbara vetenskapliga bevis för att så skulle vara fallet.  

9 november 2023

”En ansvarsfull regering hade tagit ett omtag kring jakten i fjällen”

Centerpartiet vill att alla ska kunna fortsätta jaga och fiska på statens mark ovan odlingsgränsen och i renbetesfjällen utan att det blir avsevärt svårare eller dyrare. En ansvarsfull regering hade gjort ett omtag kring dialog, inriktning och direktiv för Renmarkskommittén.

8 november 2023

”Naturen passar inte in i matematiska modeller”

Vi kan inte fortsätta bidra till rödlistning av älg. Vi måste ha bättre verktyg än Äbin för att mäta hur älgen påverkar skogsbruket.

7 november 2023

”Naturvårdsverket och länsstyrelser gör allt för att hindra jakt på varg”

Naturvårdsverket har tillsammans med några länsstyrelser, i framför allt Värmland och Gävleborg, bedrivit en av världens mest framgångsrika rovdjursuppfödningar, som skadat landsbygdsbefolkningen och dess försörjning med tamdjursskötsel. Nu gör man allt för att inte ta beslut om skyddsjakt och för att hindra licensjakter att fullföljas.

6 november 2023

”Vargen kommer i skymundan när älgen sätts i fokus”

Nu hjälper älgarna vargbyråkraterna på Naturvårdsverket och landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) att komma ifrån riksdagens beslut om en minskad vargstam. Genom fokus på skogsskador och skogsbolagens ensidiga syn på betestrycket mot tallskogen, kommer roten till helvetet på landsbygden – vargen – i skymundan.

5 november 2023

”Naturvårdsverket vet tydligen bättre än riksdag och regering”

Naturvårdsverket påpekar i debattartiklar på Svenskjakt.se att riksdag och regering ger direktiv och stiftar lagar som myndigheten ska följa. Mot bakgrund av det undrar jag vad som hände med riksdagsbeslutet från 2013, som säger att det ska finnas 170–270 vargar i landet.

5 november 2023

”Enskilda tjänstemän måste gilla läget”

Det är regeringen som sätter agendan, och det är myndigheternas sak att genomföra det politiken beslutar.

4 november 2023

”Sluta tramsa med genetiken”

Sluta tramsa om genetiskt viktiga vargar i Skåne och övriga landet. Det är dags att tänka om vad gäller vargen.

3 november 2023

”Sluta skjut kor så blir det fler älgar”

Det finns en enkel förklaring till varför älgstammen på sina håll är kritiskt låg och den stavas älgkor, eller snarare slakten på älgkor. 

2 november 2023

”Egentligen är det ingen skillnad på jakt och fiske”

Det är märkligt att skillnaden är så stor mellan vem som bestämmer och äger rätt att bedriva fiske i hav, sjö och vattendrag å ena sidan, och vem som har motsvarande rätt vad gäller den landbaserade jakten på vilt.

1 november 2023

”Domstolar bidrar till att djurplågeriet får fortsätta”

Uppmuntrar våra domstolar till djurplågeri? Frågan är berättigad mot bakgrund av att förvaltningsrätten nekar skyddsjakt på varg i Linderödsreviret, med hänvisning till att det finns en genetiskt viktig varg i reviret.

Det är jägarna som har den yttersta makten. Vi kan låta bli att skjuta, skriver debattören.

1 november 2023

”Vi jägare kan alltid låta bli att skjuta älg”

Älgförvaltningen är en kopia av det förgångna feodalsystemet. Markägaren har fullständig makt över jakten. Men om vi jägare är eniga kan vi sätta hårt mot hårt.

Nu när risken för vite från EU inte längre föreligger, menar Centerpartiet att det är dags att ändra regleringen av vapenmagasin för att undanröja problem för jägare och skyttar, skriver debattören.

31 oktober 2023

”Det är dags att ändra regleringen av vapenmagasin”

Nu är det enligt Centerpartiet dags att ändra regleringen av vapenmagasin till en användningsreglering. Det skulle till skillnad från den nu gällande innehavsregleringen inte innebära några problem för jägare, skyttar eller samlare. Det skulle också innebära att Sverige får den utlovade minimi-implementeringen av EU:s vapendirektiv, som det finns en stor majoritet för i riksdagen. Om Tidöregeringen menar vad de säger. 

Holmens industriskogsbruk lämnar inte något utrymme för foder till det vilda, enligt insändarskribenten.

31 oktober 2023

”Hög tid att manifestera mot Holmen skog”

Privata markägare kan sluta att sälja timmer och massaved till Holmen som ett sätt att protestera mot hur bolaget hanterar älgstammen.