söndag 18 augusti

Opinion

”Mer frihet åt hederliga vapenägare”

Laglydiga och hederliga jägare och sportskyttar behöver inga ytterligare inskränkningar i sitt vapenägande, anser debattörerna. Foto: Jan Henricson

Politiker och myndigheter måste prioritera rätt. Kriminella och våldsbejakande som utgör ett hot mot samhället måste hanteras hårt. Vi förespråkar mer frihet åt hederliga vapenägare och ingen frihet alls åt kriminella med illegala vapen.

”Är vargar farligare när de är nära Stockholm?”

Varför får man skjuta en varg i Tierp som slagit ett rådjur? Hur många vargar har dödat rådjur i övrig landsbygd utan att betraktas som allmänfarliga?

”Städa bort resterna av gamla jakttorn”

Jag är inte jägare men vistas mycket i skogen, och har reagerat på alla övergivna jakttorn som delvis består av plastpresenningar som är i nedbrytningsfas av väder och vind.

”När man är stark måste man vara snäll”

Förra säsongen löste 17.533 personer statligt jaktkort i Västerbotten. Alla jagar inte älg, men de flesta gör det. Det är en ansenlig mängd jägare. Skogskötselchefer och viltförvaltare på de stora skogsbolagen borde gå en managementkurs och lära sig sköta och förvalta alla dessa jägare.

Jägareförbundet: ”Lura inte landsbygden om vargen igen!”

Naturvårdsverket har gett naturvetare mandat att inte bara tolka EU-juridiken, de har dessutom fått möjlighet att bestämma Sveriges ambitionsgrad, när nu ett nytt referensvärde för varg ska rapporteras till EU. Det är oacceptabelt, odemokratiskt och direkt kontraproduktivt mot riksdagens beslut, skriver Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och generalsekreterare Bo Sköld.

”Det måste bli enklare att jaga säl och skarv”

Regeringen måste se till att vi får utökad jakt på säl och skarv. Det har våra fiskbestånd och våra kustsamhällen allt att tjäna på. Jag förväntar mig att Centerpartiet och Liberalerna säkerställer att deras vänner i regeringen gör verklighet av majoritetens politik.

”Jakten behöver ideella krafter”

Gå på ett möte med din lokala jaktvårdskrets! Ställ frågor, kom med önskemål, engagera dig. Vi behöver fler som tycker, tänker och tillsammans med andra tar ansvar för jaktens framtid.

Älgen är ingen parasit och contortan är inget fiasko, skriver SCA Skogs vd Jonas Mårtensson i en replik.

”Contortan är skogsbrukets succé”

Contortan är inget fiasko, och älgen är inte en parasit. Den är ett fantastiskt djur och ett värdefull vilt. Den är också ett stort skogsskötselproblem eftersom älgstammar som är större än tillgången på foder ger skador för skogsbruket på mångmiljonbelopp varje år.

”Domstol har aldrig bestämt gynnsam bevarandestatus”

Med viss förvåning läser jag att länsstyrelsen i Dalarna påstår att Högsta förvaltningsdomstolen ”ifrågasatt och prövat” att Sverige måste ha minst 300 vargar. Det är fel. Den saken har aldrig prövats i domstol.

Länsstyrelsen: ”Vi kan inte påverka antalet vargar”

Representanter för Jägareförbundet Dalarna har i ett debattinlägg på svenskjakt.se ifrågasatt länsstyrelsens förslag till fördelning av varg. Vi vill här bemöta kritiken och beskriva hur skillnaden mellan regionala önskemål och nationella riktlinjer ser ut.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

Senaste från Annonstorget

Mest läst

Mina artiklar

För att ta del av dina artiklar behöver du ett medlemskap med tidning hos Svenska Jägareförbundet