Länsstyrelsens tjänstemän har fått tydliga riktlinjer för hur älgobsen ska användas i förvaltningen, skriver debattören. Foto: Roland Svensson

Debatt: ”Tydliga riktlinjer för länsstyrelsen i älgförvaltning”

REPLIK. Gävleborgs läns viltförvaltningsdelegation har gett tydliga riktlinjer för hur älgobs ska användas i förvaltningen. Det är dessa riktlinjer som länsstyrelsens tjänstemän har att förhålla sig till.

I debattinlägget Myndighetsmissbruk präglar älgjakten i älgförvaltningsområde nämner Per Persson jägarinitiativet Hållbar älgförvaltning Gävleborg, HÄLGÄ, och beskriver delar av händelseförloppet i älgförvaltningsområdet Norra Hälsingland 2023.
Syftet med HÄLGÄ är att samla fakta och svar på frågor, samt sprida kunskap om älgförvaltningen.

Det finns mer fakta kring händelseförloppet i Norra Hälsingland som kompletterar Per Perssons beskrivning.

Motiverade jägare

Utmaningen med älgförvaltning i ett stort förvaltningsområde, som Norra Hälsingland, med stor variation av älgtäthet, är något vi också diskuterat i HÄLGÄ.

Ett viktigt underlag är då resultat av spillningsinventeringar som visualiserar älgtätheten. För att inventeringen ska bli bra behövs engagerade och motiverade jägare.

Riktlinjer styr

Gällande länsstyrelsens agerande på höstens älgobs, ”att man talade för döva öron”, beror på de riktlinjer länsstyrelsen följer.

Gävleborgs läns viltförvaltningsdelegation har genom dokumentet Förvaltningsplan för älg inom Gävleborgs älgförvaltningsområden gett tydliga riktlinjer för hur älgobs ska användas. Så här är det formulerat:
”Viktigt att poängtera är att älgobsen ska användas för att påvisa trender över tid, med innebörden att förändringar ett enskilt år inte behöver betyda att det verkligen har skett en förändring av exempelvis stammens antal.”
Samma person som var ordförande i ÄFG Norra Hälsingland under hösten är också en del av viltförvaltningsdelegationen och står därmed själv bakom dessa riktlinjer, som länsstyrelsens tjänstemän har att förhålla sig till.

En inbjudan

Jag bjuder härmed in dig Per, till ett samtal där jag gärna tar del av dina åsikter och konkretisering av det utbildningsbehov som du ser. Vi kan då också prata mer om händelseförloppet i Norra Hälsingland samt vår syn på länsstyrelsens agerande.

Delta i debatten

  • Skriv en debattartikel – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
    debatt@svenskjakt.se
  • Du måste bifoga dina kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer. Detta eftersom redaktionen måste veta vem du är (kontaktuppgifter publiceras inte).
  • Skribenter som skriver under med sitt riktiga namn prioriteras.
  • Om du önskar skriva under signatur ska det tydligt framgå. Du får inte använda en signatur som är ett riktigt personnamn, men som du inte själv heter.
  • Flera införanden av samma debattör i samma ämne är aktuella om det tillförs nya fakta eller argument i texten.
  • Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.