söndag 23 juni

Opinion

Nu gäller att alla inblandade tar sitt förnuft till fånga, och återgår till en inventering som ger en riktig bild av älgstammens storlek och könsfördelning, skriver debattören. Foto: Kjell-Erik Moseid

Debatt: ”Jägare och markägare måste ta sitt förnuft till fånga”

Den strid vi nu ser, med skogsbolag och privata markägare på ena sidan och jägarintressen, markägare och myndigheter på den andra, väcker olust och oro inför framtiden.

Att det råder delade meningar om älgförvaltningen är i och för sig inget nytt. Det nya tycks vara att det grävs skyttegravar på båda sidor och att dialogen uteblir. 

En bidragande orsak är att älgförvaltningen grundas på tro och hopp, för ingen sida har kunskap om det verkliga antalet älgar eller fördelning mellan könen.

En låg nivå

Mitt i alltihopa skär länsstyrelsen i Gävleborg veckorna före jaktstarten 2023, ner älgtilldelningen till en så låg nivå att de flesta jaktlag inte kan genomföra den jakt som de planerat. Det resulterar i ett chicken race, en avlysningsjakt som innebär att alla behöriga inte kan fälla vuxen älg.

En mera avvägd tilldelning hade kunnat motverka de motsättningar som uppstod och som nu har förvärrats.

Onyanserad kampanj

De större skogsägarna har genomdrivit en onyanserad kampanj mot älgen där de åberopade betesskadorna inte analyserats. Man vet inte med säkerhet vilka klövvilt som orsakar skadorna.

Skogsbrukets kampanj har gjort debatten kring älgförvaltningen lite enögd. Nu har vi tyvärr också med ”vargindustrins” hjälp bara en spillra kvar av älgstammen inom betydande arealer.

En riktig bild

Nu gäller att alla inblandade tar sitt förnuft till fånga, och återgår till en inventering som ger en riktig bild av älgstammens storlek och könsfördelning. Det finns mängder av erfarenhet från de flyginventeringar som genomförts tidigare. Kanske kan drönare hjälpa till med att sänka kostnaderna, som oftast anförts mot flyginventering.

Att Äbin visar bland de högsta skadorna på Gotland, där det inte finns några älgar, borde mana till eftertanke.

De nuvarande systemen med trender som mål är enligt den situation som älgförvaltningen befinner sig i, bevisligen ingen lösning.

Ett måste

Att vi ska ta ner varg- och björnstammarna är ett absolut måste om älgstammen ska ha en chans att växa och bli livskraftig igen.

För att få till en viltförvaltning värd namnet måste åsiktsindustrin inom rovdjursförvaltningen bemötas med fakta. Riksdagsbeslut måste följas.

Aktivisterna inom myndigheterna måste ersättas med lojala ämbetsmän samtidigt som alla bidrag till aktivistiska föreningar upphör.

Att vi med detta gör alla nöjda är tveksamt, men jag blir nöjd om bara älgstammen återhämtar sig.

Delta i debatten

  • Skriv en debattartikel – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
    debatt@svenskjakt.se
  • Du måste bifoga dina kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer. Detta eftersom redaktionen måste veta vem du är (kontaktuppgifter publiceras inte).
  • Skribenter som skriver under med sitt riktiga namn prioriteras.
  • Om du önskar skriva under signatur ska det tydligt framgå. Du får inte använda en signatur som är ett riktigt personnamn, men som du inte själv heter.
  • Flera införanden av samma debattör i samma ämne är aktuella om det tillförs nya fakta eller argument i texten.
  • Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.