måndag 6 juli

Opinion

”Jägareförbundets uppdrag strider mot lagen”

Rebecka Le Moine, Miljöpartiet.

Rebecka Le Moine, Miljöpartiet. Foto: Riksdagen

I debattartikeln Vilken allmännytta gör Miljöpartiet för sina skattepengar, jämför Anders Lindell Svenska Jägareförbundets bidrag med partistödet till Miljöpartiet. Han verkar förespråka en jaktdiktatur, skriver Rebecka Le Moine, riksdagsledamot för MP i en replik.

”Inga tveksamheter om makten i Jägareförbundet”

Att det förekommer en diskussion kring jakttiden för rådjur är bra och nyttigt för Svenska Jägareförbundet. Att denna debatt förs i förbundets kanaler är ett viktigt inslag i medlemsdemokratin och den öppenhet som ska prägla förbundet. Men när en del debattörer ifrågasätter demokratin i förbundet blir debatten fylld av djupt allvar, skriver Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson.

”En varning för vårt sätt att bruka skogen”

Inte bara viltet orsakar skogsbruket förluster. Inventeringar i norra Sverige visar att en stor andel yngre tall också är angripna av till exempel svamp och insekter, så kallade multiskador. Dessa problem kan minska om skogen brukas på naturens villkor.

”Länsstyrelsens regeländring misstänkliggör jägarna”

Länsstyrelsen i Västerbotten har inför årets lodjursjakt beslutat om regeländringar som skapar gråzoner, och som misstänkliggör den jägarkår som hjälpt till med inventeringen. Beslutet är olyckligt på flera sätt, skriver Torbjörn Lövbom.

”Varg, säl och skarv det enda som är heligt”

Jag undrar hur miljöaktivister och kärnkraftsmotståndare tänker. Tydligen ska viltstammarna tas ner för den gröna omställningen för klimatet. Vargar, sälar och skarvar är det enda som är heligt.

”Sveaskog har stulits från svenska folket”

Sveaskog är inte längre ett statligt bolag. Det har förvandlats till ett skogsskövlingsföretag som styrs av skogsindustrin.

”Ta tillbaka makten i Jägareförbundet”

Jag har följt inlägg och tongångar i olika media och i medlemsleden och klart är att de flesta är mycket upprörda över förslagen om ökade jakttider på viltet.

”Märkliga argument från Sveaskog bekymrar”

När vårt eget skogsbolag, statliga Sveaskog, måste avliva dräktiga älgkor från helikopter för att vi i Sverige ska komma ifrån vårt fossilberoende blir man bekymrad över företagets argumentation.

”Inga konkreta svar om vårjakt på råbock”

I Danmark har man jagat råbock om våren under en längre tid, med en katastrofalt dålig bockkvalitet som resultat. Är det så vi vill ha det, frågar Magnus Johansson när debatten om Jägareförbundets förslag nu rullar vidare.

”Dålig smak i munnen av ekorrjakt”

Som medlem i både Svenska Jägareförbundet och Naturskyddsföreningen får jag en rätt dålig smak i munnen av inlägget om att ekorrjakt är en bra introduktion för unga jägare.

”Vilken allmännytta gör Miljöpartiet för sina skattepengar”

Samtidigt som riksdagsledamoten Rebecka Le Moine (MP) angriper de båda jägareförbunden för att de får medel ur viltvårdsfonden som jägarna finansierar, får hennes eget parti miljonbelopp direkt ur statskassan. Vilken allmännytta utför Miljöpartiets medlemmar för dessa skattepengar?

”Sveaskog tar debatten för att visa sitt ansvar”

Stora klövviltstammar som äter upp skog för långt över 7 miljarder per år hindrar den omställning som Sverige behöver göra för att nå ett fossilfritt och klimatanpassat samhälle. Det skriver Sveaskog i en replik på Jägareförbundet Västerbottens debattartikel ”Sveaskog behöver tänka om”.

”Polisen klarar inte att utföra sitt arbete”

Jag vill dela med mig av en märklig och på sitt sätt skrämmande historia om hur dåligt Polisen sköter sig. Att få ett förordnande som examinator för jägarexamen kan bli rena cirkusen.

”Vi fattar inga odemokratiska beslut”

I debattartikeln ”Hög tid att aktivera jaktvårdskretsarena” anser skribenten att älgförvaltningsgrupperna fattar odemokratiska beslut. Vi gör mycket i grupperna, men några beslut tar vi inte – varken odemokratiska eller demokratiska.

”Hög tid att aktivera jaktvårdskretsarna”

Jägareförbundets jaktvårdskretsar borde ges yttranderätt i älgförvaltningen.

”Fel att behöva betala för skräpplockning”

Vissa jaktmarker som ligger intill kustområden eller utmed med större vägar är extra utsatta för nedskräpning. Att markägare och jakträttshavare som utan ersättning plockar skräp, ska behöva betala för bli av med det är orimligt.

”Stasifasoner drabbar svenska medborgare”

Det fanns ett land där man tjuvlyssnade på diverse människor. Landet försvann och den ökända polisen Stasi likaså. Landet hade en förkortning som var DDR. Nu drabbas svenska medborgare av liknande intrång.

”Medlemmarna vill se handling i vargfrågan”

Jägareförbundets agerande är inte tillräckligt för att få till en ändring i vargfrågan. Det är dags för de två jägarorganisationerna att göra gemensam sak för att få till ett upprop mot hur frågan hanteras.

”Vi kan inte alla tycka lika som LRF”

Visst får väl LRF likväl som alla andra ha vilka åsikter man vill, samt fritt få framföra dessa. Problem uppstår då man samtidigt begär att alla andra ska tycka likadant.

Insändarskribenten Magnus Johansson ifrågasätter Svenska Jägareförbundets beslut att föreslå vårbockjakt i hela landet. Han får svar på tal av förbundsordförande Torbjörn Larsson.

”Jägareförbundets majoritet vill inte ha vårbockjakt”

Jag läste just artikeln på Svenskjakt.se om att Jägareförbundet föreslår vårjakt på råbock i hela landet. Jag blir mycket förvånad över ordvalen att Jägareförbundet bytt fot, och ändrat ståndpunkt.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar

Senaste från Annonstorget