fredag 18 januari

Opinion

”Låt eftersöksjägare använda blåljus”

Eftersöksjägare måste många gånger söka på vägen långa sträckor för att hitta var viltet blev påkört. Foto:

I många artiklar och inslag i olika media diskuteras situationen för oss eftersöksjägare i trafiken. Tyvärr leder dessa debatter oftast inte någon vart, utan är ett rop ut i tomma intet.

”Låt åklagaren göra sitt jobb”

Debatten kring jaktbrott i allmänhet och det nu aktuella fallet i Västmanland i synnerhet, har hos vissa skribenter i press och i allehanda forum fått näst intill paranoida drag.

Björn Törnvall, bilden, menar att det är anmärkningsvärt att den 69-årige företagsledaren förs till häktningsförhandlingen kedjad med handfängsel. Foto: Jan Henricson/Mostphotos

”Förnedringen som konstart”

Miljöåklagarens, polisens och tingsrättens märkliga agerande i ”Jaktbrottsmålet i Västmanland” väcker många frågor, liksom det drev efter en känd industriledare, som förekommer i lika oseriösa, som sensationslystna medier. I civiliserade samhällen är man dessutom oskyldig till motsatsen har bevisats.

Torbjörn Larsson, ordförande i Svenska Jägareförbundet.

Jägareförbundet: Vi står upp för legal vargjakt

Svenska Jägareförbundet har varit och är mycket tydligt med att alla former av lagbrott förknippat med jakt och viltförvaltning är oacceptabelt. Dessa illegala handlingar får negativa effekter för alla inblandade parter och inte minst för att få till stånd en förutsägbar vargförvaltning, skriver Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson.

”Fel svenska olycklig för jägare”

Jag vill påpeka vikten av att använda korrekt benämning av de vitt skilda aktiviteterna jakt och tjuvskytte. Om inte dessa företeelser skiljs åt tydligt också genom språket får vi en sammanblandning som är olycklig för alla riktiga jägare.

Gränsen för statens klåfingrighet är nådd, skriver Kjell-Arne Ottosson (KD).

”EU och staten måste lita på jägarna”

Både EU och staten måste någon gång lära sig att lita på Sveriges sportskyttar och jägare. Det finns anledning att påminna om det inför att en ny regering ska föreslå hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Kristdemokraterna accepterar inte att det påverkar jakten negativt.

Älgförvaltningsgrupper ansvarar för spillningsinventering

Ett önskvärt framtidsscenario är att inventering av älgstammens storlek och betesskador görs av oberoende inventeringsexperter, anser Carl Dahlöf, Hovås.

”Filmen Jägarna har inget med jakt att göra”

För några dagar sedan damp Svensk Jakt ner i min brevlåda och som vanligt blev det att direkt sätta sig ned och börja läsa. Det var stor igenkänningsfaktor till dess att jag kom till avdelningen Jaktkultur där filmen Jägarna fått ett uppslag. En film som inte har något med jakt att göra.

”Jakten måste ha välutbildade jägare”

I ledarkrönikan i senaste Svensk Jakt skriver chefredaktören att det bara är jägarna själva som kan garantera etiken i jakten. Etik kan inte tryckas ner uppifrån. Visst är det så, men det krävs mer för att vi jägare inte ska gräva vår egen grop, inte bara när det gäller etiken i björnjakten, utan jakten överhuvudtaget.

”Sverige behöver skjuta sälar”

Sälen i Östersjön måste jagas hårdare. Vi behöver en ny sälpolitik för att rädda fisken och därmed värna det viktiga yrkesfisket, skriver Christofer Fjellner, M-ledamot i EU-parlamentet.