torsdag 30 mars

Opinion

”Ett kulturarv går i graven”

Vi som håller på med drivande hundar i mellersta Sverige kommer nog inte att kunna göra det om tio år. Särskilt inte där markerna är berikade med hjort och vildsvin.

”Ett felaktigt beslut om licensjakt på varg”

Vargförvaltningen i Sverige behöver förändras i grunden…

”I modernt skogsbruk finns ingen plats för viltet”

Skogens konung har tvingats bort av bland annat lönsamh…

”För många vuxna älgar har fällts”

Uttaget av vuxna älgar har varit alldeles för stort. Ti…

Efter att endast fyra kalvar har skjutits inom skötselområdet där man vanligtvis fäller 30–40 älgar har jägarna avbrutit jakten, skriver debattörerna.

”Något allvarligt har hänt med vår älgstam”

Årets älgjakt i Granviks älgskötselområde är avslutad i…

”Älgarna kommer sannolikt inte att bli fler”

Hur tänker Naturskyddsföreningen när man tycker att var…

”En väg framåt i frågan om fjälljakten”

Även om det säkerligen kan vara en väg framåt att anta …

”Statsministern måste skapa reda i rättsrötan som drabbar jägare”

I ett öppet brev till statsminister Ulf Kristersson (M)…

Kanske ger vargvästen ett skydd till hunden.

”Nya vargar dödar hundar och förstör jakten”

Oktoberjaktens första nio dagar var speciella. En vikan…

”Vem som helst kan drabbas som Hedin”

Jag har följt turerna i fallet Karl Hedin och jag konst…

”Könsfördelningen är skev redan utan vårbockjakt”

Med vårbockjakt ökar möjligheten att skjuta bock, inte …

”Fjällen stängs för jakt gång på gång”

Efter att jag har jagat i Offerdalsfjällen sedan mitten…

”Posta inte respektlösa bilder från jakten”

Under åren har vi nog alla märkt hur konton som publice…

”Orimligt att tvinga jägare att skjuta”

Att tvinga en jägare att skjuta ett vilt mot dennes vil…

”Ett slag i ansiktet”

Att den borgerliga riksdagsmajoriteten tillåter en milj…

”Makten över jakten finns i regeringen och hos riksdagens majoritet”

Den verkliga makten för att på riktigt göra skillnad fi…

”För alla är inte vårjakten frivillig”

En del jägare har inget val, utan är tvingade att jaga …

”Politiker lovar runt och håller tunt”

Att ge ordförandeposten i viktiga miljö- och jordbruksu…

”Att jaga vårbock är frivilligt”

Den som kommer fram till att vårjakt på råbock dubblar …

”En vädjan för att rädda älgstammen”

Vi har trott att meningen med adaptiv älgförvaltning är…