tisdag 2 juni

Opinion

”Regeringens idiotiska förslag om vapenmagasin”

Regeringens förslag till implementering av vapendirektivet med licens för magasin riktar sig enligt artikelförfattarna enbart mot laglydiga medborgare. Foto: Lars-Henrik Andersson

Regeringens förslag om reglering av vapenmagasin riktar sig inte mot kriminella. Om det vore avsikten skulle lagförslaget ha utformats annorlunda.

”Vandringsälgarna betar på en förhållandevis liten yta”

Sveaskog avsätter hundratusentals hektar av sitt skogsinnehav för naturvård. Ställ det mot de 700 hektar som vandringsälgarna betar på.

”Det handlar inte om att vara för eller emot varg – det handlar om balans”

Debatten om varg har gått hög på webbplatsen HelaHälsingland.se där det blandas med känslor och fakta utan källhänvisningar. Så vi i Moderaterna tänkte här bidra med vårt inlägg i debatten.

”Nu måste staten ta sitt ansvar för vargproblemet”

I en välskriven krönika på Svenskjakt.se tecknar tidningens medarbetare Olle Olsson en skrämmande bild av hur de boende i Ovanåker lever med vargen allt tätare inpå knutarna. Nödropet från verkligheten pekar ofelbart på ett länge känt faktum – att vargen om den inte jagas snabbt domesticeras. Den är inte längre rädd eller skygg för människan.

”Vapenfrågorna måste komma vidare”

Precis som övriga delar av samhället reagerar landets jägare och sportskyttar på det våld och de skjutningar som återkommande sker i vårt land. Även vi önskar att åtgärder införs som stoppar och försvårar de kriminellas framfart. I den stundvis intensiva diskussionen kring vapenfrågorna är det dock lätt att fokus hamnar fel och att det blir viktigare att vinna debatten än att lösa problemen.

”Ekorrskolan kan starta igen”

Ekorren var förr ett av de första vilt unga jägare fällde. Man lärde sig spåra, lokalisera ekorren uppe i trädet, fälla den med salongsgeväret och sedan ta reda på sitt nyss fällda byte. En ekorre är ett alldeles utmärkt första byte för unga jägare även idag. Självklart ska Svenska Jägareförbundet uppmuntra till att jakt på ekorre åter blir tillåtet.

”Ta bort ett vargrevir om året”

Att ta bort hela vargrevir i samband med skador rovdjuren orsakar är bättre än att försöka leta upp och avliva enstaka individer.

”(S)-olidaritet bara när den tjänar egna syften”

Det band som funnits mellan den frivilliga skytterörelsen och arbetarrörelsen är uppenbart historia. Socialdemokratisk solidaritet gäller uppenbarligen bara när den tjänar egna syften.

”Överheten lyssnar inte längre på folket”

Överheten stod en gång för länge sedan på samma sida som allmogen i rovdjursfrågan. Allmogen för sitt levebröds skull och makten av andra skäl. På senare år har maktens beslut gått stick i stäv med allmogens vilja och där tror jag en stor del av problemet ligger.

”Stelbent länsstyrelse säger nej till skyddsjakt”

Länsstyrelsen i Gävleborg är mer stelbent när den prövar skyddsjaktansökan på varg än övriga län med täta koncentrationer av rovdjuret. Det är anmärkningsvärt eftersom regelverket är detsamma oavsett om problemvargar uppträder i Värmlands eller i Gävleborgs län.

”Slopa planerna på ekorrjakt”

Jag läser i Svensk Jakt om förslag om nya jakttider och jakt på nya arter. Jägareförbundet borde naturligtvis tillse att jakt på ekorre tas bort ur förslaget.

Skogsbrand

”När hunden gjort sitt i skogen”

Sveaskog vill inte att skogen ska skadas av vilt, särskilt inte av älg. Ändå säger sig skogsbolaget vilja ha mångfald.

”Regler för magasin en prestigefråga för S”

Jägare och sportskyttar kommer inte att vika ner sig i frågan om tillståndsplikt för löstagbara magasin, skriver debattören nedan, som ytterligare en replik till riksdagsledamot Björn Petersons inlägg på Svenskjakt.se.

”Inget missförstånd – polisen kan beslagta magasin”

Polisen kan redan i dag med fullt stöd av nuvarande lagstiftning ta magasin i beslag. Lagen säger också att sådana magasin kan förverkas. Det är detta argument mot att införa tillståndsplikt på löstagbara magasin som riksdagsledamoten Björn Peterson kallar för olyckligt och ett missförstånd.

Vapenmagasin

”Flera missförstånd kring regler för magasin”

Som jägare, medlem i Jägarförbundet och riksdagsledamot har jag tyvärr stött på en lång rad missförstånd i diskussioner kring regeringens senaste förslag om reglering av vapenmagasin. Jag beklagar att dessa missförstånd har påverkat andra partier i riksdagen och skapar förvirring bland oss jägare och skyttar.

”Älgar förstör inte skogen – de är skogen”

Skogen är en enorm levande organism, såväl ovan som under markytan. En klok skogsägare skördar och arbetar med vördnad inför mångfalden som skogen och naturen omfattar. Älgar förstör inte skogen eftersom de är skogen.

”Bränsle från skogen täcker inte energibehovet”

Kärnkraften ska läggas ner och skogsproduktionen ska öka genom utrotning av det finaste djurlivet har. Hänger det ihop?

”Felaktiga uppgifter om illegal vargjakt”

När forskare, myndigheter och politiker sprider felaktiga uppgifter om den illegala jakten på varg, bidrar det till känslor av vanmakt och ilska hos människor vars livskvalitet påverkas negativt av vargförekomsten.

”Förstår sig Sveaskog på skog och natur?”

Är det verkligen folk som förstår sig på skog, natur och biologi hos Sveaskog när man säger att ”älgen äter upp vår egendom”?

”Trana och svan är inga skadedjur”

Är det ingen på Naturvårdsverket som förstår varför tranor flyttat in i jordbruksbygderna? Tranorna levde i skogar som var rika på mat och skydd. Den typen av natur finns inte kvar.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar

Senaste från Annonstorget