Sveaskogs nya upplåtelsesystem splittrar jaktlagen och riskerar att regler och stadgar sätts ur spel, skriver debattören. Foto: Kristoffer Pettersson

Debatt: ”Sveaskog splittrar fungerande jaktlag”

Med sitt nya upplåtelsesystem splittrar Sveaskog väl fungerande jaktlag, där det finns risk för att enskilda tar egna initiativ och inte följer gemensamma beslut. Är det rimligt att samtliga jägare i ett jaktlag blir arrendatorer av marken, frågar sig debattören.

Statliga skogsbolaget Sveaskog (som vi ju äger gemensamt) har tagit till ett nytt grepp för att öka makten över jägarna, med målet att alltid kunna driva igenom sin vilja vad gäller viltförvaltningen.

Samtliga jaktarrenden ska successivt sägas upp och i stället för att jaktlaget gemensamt ska betala arrendekostnaden, ska varje registrerad jaktlagsmedlem betala sin del direkt till Sveaskog.

Tio i stället för en

Ett exempel: I ett jaktlag med tio jägare betalas jaktarrendet efter att en faktura skickats till en registrerad person, troligtvis ordförande eller jaktledare. Kostnaden uppgår till 100 000 kronor för arrende på hela marken.

Sveaskogs nya system är att gällande arrende sägs upp och att det i stället för en faktura blir tio om 10 000 kronor, som skickas till samtliga jägare i jaktlaget.

Det innebär att det därmed finns tio jaktarrendatorer på marken, där var och en har ett arrende hos Sveaskog, med allt vad det innebär rent juridiskt.

Splittrade jaktlag

Detta nya system riskerar att få allvarliga konsekvenser då Sveaskog splittrar jaktlaget. Dessutom ökar man sina egna administrativa kostnader.

Risken finns också, i värsta fall, att enskilda jägare kan köra sitt eget race utan att följa jaktlagets gemensamma beslut, då de arrenderar jakten direkt av Sveaskog.

Alla regler och gemensam antagna stadgar som i dag finns i jaktlaget kan sättas ur spel.

Är det rimligt att ett statligt ägt skogsbolag genomdriver dessa omfattande förändringar av ett fungerande system, vilket riskerar att få så allvarliga konsekvenser?

Tyvärr går det inte att driva jaktlaget som tidigare då alla avtals- och upplåtelseförutsättningar rent juridiskt har satts ur spel.

En orolig Nimrod

Delta i debatten

  • Skriv en debattartikel – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
    debatt@svenskjakt.se
  • Du måste bifoga dina kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer. Detta eftersom redaktionen måste veta vem du är (kontaktuppgifter publiceras inte).
  • Skribenter som skriver under med sitt riktiga namn prioriteras.
  • Om du önskar skriva under signatur ska det tydligt framgå. Du får inte använda en signatur som är ett riktigt personnamn, men som du inte själv heter.
  • Flera införanden av samma debattör i samma ämne är aktuella om det tillförs nya fakta eller argument i texten.
  • Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.