Några utredningar behövs inte. Sunt förnuft och kunskap om älgens livscykel räcker för att fatta rätt beslut för att rädda älgstammen, skriver debattören. Foto: Lars-Henrik Andersson

Debatt: ”Sunt förnuft för att rädda älgstammen”

Den svenska älgstammen befinner sig i fritt fall. Utan en snabb förändring av förvaltningen kommer det inte att finnas någon älg att jaga inom en tioårsperiod. Någon lång utredning är inte nödvändig att göra. Sunt förnuft och kunskap om älgens livscykel räcker för att fatta rätt beslut.

Nedan följer några punkter på vad som behöver göras för att rädda älgstammen och jakten på vårt nationalvilt.

• Kvoteringen på hondjur och tjur måste ändras från dagens 50/50 till hondjursförbud i minst tre år. Samtidigt måste tilldelningen av tjur halveras med endast tillåtelse att fälla pinntjur.

• Senarelägg jaktstarten till sista halvan av oktober då brunsten börjar i slutet av september och pågår fram i oktober.

• Hondjuren får kalv tidigast vid tre års ålder och då endast en kalv. Tidigast vid fem års ålder får kon två kalvar. I dag är medelåldern cirka 3,5 år vilket är orsaken till den låga kalvandelen. Därför måste vi vara rädda om stora hondjur.

• Jakttiden på närmare fyra månader är alldeles för lång. Jakten bedrivs nästan uteslutande med älghundar och att jaga älg med hund när vintern är sträng är inte etiskt försvarbart. Korta jakttiden till två månader.

• Många jägare vill spara kalv för att öka antalet älgar och höja medelåldern, vilket är rätt om man inte skjuter vuxna djur. Däremot, som många gör i dag, har det en direkt negativ effekt på älgstammen att spara kalv och skjuta vuxna djur.

Dålig älgstam

Vi jägare har en förmåga att skylla allt på skogsbolag och rovdjur, främst varg. Dock är älgstammen lika dålig i nästan överallt, även där det varken finns varg eller skogsbolag.

Där dessa två finns är emellertid katastrofen ett faktum om de inte stoppas.

Inget tvång

Det är vi jägare som håller i bössan och inget kan tvinga oss att skjuta.

Vad länsstyrelserna tycker är inget som vi behöver ägna en tanke åt eftersom vi ser resultatet av deras obefintliga kunskap i ämnet.

Mitt råd är att jägarna måste börja tänka med det man har innanför pannbenet och inte låta den tomma frysboxen styra.

Alltså:

Hondjursförbud.

Halverad tilldelning av tjur och endast pinntjur tillåtet.

Max två månaders jakt med hundar.

Delta i debatten

  • Skriv en debattartikel – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
    debatt@svenskjakt.se
  • Du måste bifoga dina kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer. Detta eftersom redaktionen måste veta vem du är (kontaktuppgifter publiceras inte).
  • Skribenter som skriver under med sitt riktiga namn prioriteras.
  • Om du önskar skriva under signatur ska det tydligt framgå. Du får inte använda en signatur som är ett riktigt personnamn, men som du inte själv heter.
  • Flera införanden av samma debattör i samma ämne är aktuella om det tillförs nya fakta eller argument i texten.
  • Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.