torsdag 13 juni

Opinion

Debattören ser flera fördelar med att jägarna över och avlägger prov med .22 i stället för med vanliga studsare. Foto: Jan Henricson

Debatt: ”Bygg om älgbanorna och skjut med .22 i stället”

Skrota befintliga älgbanor och övningsskjut och avlägg prov på korhållsbanor för .22LR i stället. Det skulle vara en kompromiss till det som nu diskuteras inom EU utöver flera andra vinster som ökad träning och större skjutskicklighet.

Varför inte tillåta bly i all kantantänd ammunition samt randpatroner typ .22LR, 7x57R. Gör om älgbanorna och ändra proven så att dessa i stället görs på så kallade korthållsbanor med .22LR.

Skrota de befintliga älgbanorna och gör i stället om dessa till standardiserade inskjutningsplatser med uppsamling av kulorna. Undanta .22LR från vapengarderoben.

Ingen omklassning

Ovanstående förslag skulle förutom att vara en kompromiss till det som nu diskuteras inom EU innebära:

Inga förändringar beträffande tillverkningen av dessa ammunitionssorter.

Kombinationsvapen i form av exempelvis drillingar, dubbelstudsare, dubbelstudsardrillingar och kuldrillingar med randpatroner skulle fortsättningsvis kunna användas, utan oro för att lödningarna ska släppa och att samskjutningen/regleringen behöver göras om.

Färre behov av att klassa om olika kalibrar.

Färre jägare och skyttar som får problem och stora kostnader på grund av ett totalt blyförbud I all ammunition.

Minskande buller

Om älgbanorna och proven i stället görs på korthållsbanor med .22LR minskar ljudstörningarna för omgivningen.

Korthållsbanorna är billigare i drift och det är enklare att samla upp kulrester. 

Standardiserade inskjutningsplatser med uppsamling av kulor kan utformas på ett säkert och bra sätt, som bland annat underlättar eller tar bort behov av myndighetsinspektion av dessa.

Ökad skicklighet

Om .22LR undantas från vapengarderoben samtidigt som älgbanorna och proven görs på korthållsbanor, kommer högst sannolikt flera personer att öva mer med allt vad det innebär i form av lägre kostnaderer och ökad skjutskicklighet.

Kompromissvillig jägare

Delta i debatten

  • Skriv en debattartikel – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
    debatt@svenskjakt.se
  • Du måste bifoga dina kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer. Detta eftersom redaktionen måste veta vem du är (kontaktuppgifter publiceras inte).
  • Skribenter som skriver under med sitt riktiga namn prioriteras.
  • Om du önskar skriva under signatur ska det tydligt framgå. Du får inte använda en signatur som är ett riktigt personnamn, men som du inte själv heter.
  • Flera införanden av samma debattör i samma ämne är aktuella om det tillförs nya fakta eller argument i texten.
  • Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.