fredag 14 juni

Opinion

Ett enkelt sätt att förebygga och se till att ingen jägare blir skjuten är att bära tydliga signalkläder under all jakt, skriver debattören. Foto: Lars-Henrik Andersson

Debatt: ”Påskjuten jägare utan signalkläder – vad gör Jägareförbundet?”

Under våren 2024 lyssnade jag på ett föredrag på min jaktvårdskrets årsmöte – som jag för övrigt varit ordförande för ett antal år – som handlade om risken att bli skjuten under jakt. Det slog mig att jägarkåren tar alldeles för lätt på säkerheten.

Föredragshållaren var hundförare samt jaktledare på en älgjaktmark i Mellansverige för ett antal år sedan. Hans inlevelsefulla berättelse om hur en passkytt skjuter honom i ljumsken på 270 meters håll längs en väg fick mig verkligen att reflektera över jägarkårens nonchalans vad avser riskerna med att bli påskjuten under jakt.

Jag tänker inte referera föredragshållarens briljanta framställning om vad som hände den aktuella dagen. Det finns tre filmer gjorda av Jägareförbundet som klart och tydligt framställer händelseförloppet. Filmerna finns att se på förbundets hemsida. 

För ofta

Det som slår mig som mångårig jaktledare samt jägare är det ofta flagranta synsättet, som en allt för stor andel av jägarkåren har, till att bära signalfärgade kläder vid jakt.

Kommentarer som att älgarna ser passkyttarna som bär signalkläder har jag stött på alldeles för många gånger under mina snart 50 år i skogen.

En träff

På Jägareförbundets hemsida sökte jag på vådaskott och fann till min förvåning endast en träff, från augusti 2009, som avhandlade Projekt säkrare jakt.

Här konstateras att skadskjutning är oacceptabel av etiska skäl. Vådaskott, bomskott och skadskjutning är lika med dåliga skott. Projektet har av allt att döma inriktat sig på skott mot villebråd och det är bra, men som alla jägare vet så händer det – som tur är inte vanligt förekommande – att jägare blir skjutna under jakt.

Enkelt sätt

Ett av de enklaste sätten att förebygga detta, så att ingen jägare blir skjuten, är att bära tydliga signalkläder under all jakt.

Som pensionär brukar jag roa mig med att titta på jaktfilmer på tv som för det mesta åskådliggör jaktens kärna – upplevelsen av att i symbios med naturen ta del av det fantastiska överskottet i form av förnybara resurser som erbjuds jägarkåren.

Tyvärr förminskas upplevelsen allt för ofta av att deltagarna uppträder helt utan signalkläder. Det mest anmärkningsvärda är att hundförare som rör sig fritt i såten inte bär tydliga signalkläder. Hur tänker man? 

I jakttidningarnas reportage finner man samma nonchalans i allt för många artiklar. Det borde vara ett grundkrav på bilder i jakttidningarna att signalkläder klart och entydigt bärs av deltagarna. Annars inga bilder.

Dags att leverera

Nu ser vi i Jägareförbundet fram mot en ny generalsekreterare som jag hälsar speciellt välkommen. Han har samma bakgrund som undertecknad, från det militära, där säkerhet vid skjutning med skarp ammunition togs på allra största allvar.

Det är dags för förbundet att leverera i detta så viktiga ämne.

Delta i debatten

  • Skriv en debattartikel – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
    debatt@svenskjakt.se
  • Du måste bifoga dina kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer. Detta eftersom redaktionen måste veta vem du är (kontaktuppgifter publiceras inte).
  • Skribenter som skriver under med sitt riktiga namn prioriteras.
  • Om du önskar skriva under signatur ska det tydligt framgå. Du får inte använda en signatur som är ett riktigt personnamn, men som du inte själv heter.
  • Flera införanden av samma debattör i samma ämne är aktuella om det tillförs nya fakta eller argument i texten.
  • Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.