fredag 14 juni

Opinion

Björnarna klarar sig. Nu behöver vår nationalsymbol älgen stöd, skriver debattören. Foto (i hägn): Ingemar Pettersson & Kristoffer Pettersson

Debatt: ”Licensjakten på björn är inte hotad”

På Svenskjakt.se kan man läsa att Jonas Kindberg, ansvarig för Skandinaviska björnprojektet, befarar att den svenska björnstammen, med den tilldelning som varit de senaste åren, skjuts ner för snabbt och att licensjakten kan var hotad inom tre år. Det kommer i stället att krävas ökade licenstilldelningar för att nå målet.

Björnstammens status i södra Härjedalen indikerar att farhågorna Jonas Kindberg ger uttryck för, i varje fall ännu så länge, är helt ogrundade i de här delarna av björnarnas utbredningsområde.

Många år kvar

När det gäller förvaltningsmålet 650 individer i Jämtlands län, så kommer det att ta bra många år innan vi närmar oss det.

Med en stor andel honor i stammen och en föryngring på upp emot 15 procent, kommer det att krävas ökade licenstilldelningar för att komma i närheten av målet.

Förvaltningsintervallet i länet är 500–800 björnar. Det är många år som vi nu legat högt över det.

Underskattad stam

Varför ska björnstammen ens behöva vara så stor som den är, med 1 044 individer i Jämtlands län vid den senaste inventeringen 2020? Det är inte alls en nödvändig nivå för att upprätthålla björnens bevarandestatus.

Dessutom tror jag att beräkningarna som ligger till grund för inventeringsresultatet ger en felaktig bild av verkligheten. Stammen är grovt underskattad.

Tar mycket kalv

Björnarnas stora numerär ställer till stora problem i älgförvaltningen. Den enorma kalvpredationen av björn är bekymmersam, när vi nu försöker bygga upp en livskraftig älgstam.

I det läge vi nu befinner oss behöver vi pressa ner björnstammen till de lägre delarna av förvaltningsintervallet för att kunna nå resultat.

I det älgskötselområde jag tillhör är tilldelningen nu föreslagen att bli 0,43 älgar per tusen hektar, och med koförbud. Kalvar per observerad ko var förra året 0,35. Förvaltningsmålet är 0,7–0,8!

Stöd älgen

Naturligtvis beror de låga älgtilldelningarna till stor del på en alldeles för hög licenstilldelning under många år. Ska vi nu lyckas restaurera älgstammen, måste antalet björnar emellertid minska drastiskt i det här området.

Svensk rovdjurspolitik har under de senaste årtiondena verkligen gynnat rovdjuren. Nu är det dags att sätta älgen i centrum. Vår faunas nationalsymbol!

Rovdjuren kommer att klara sig. Älgen behöver nu lite stöd.

Delta i debatten

  • Skriv en debattartikel – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
    debatt@svenskjakt.se
  • Du måste bifoga dina kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer. Detta eftersom redaktionen måste veta vem du är (kontaktuppgifter publiceras inte).
  • Skribenter som skriver under med sitt riktiga namn prioriteras.
  • Om du önskar skriva under signatur ska det tydligt framgå. Du får inte använda en signatur som är ett riktigt personnamn, men som du inte själv heter.
  • Flera införanden av samma debattör i samma ämne är aktuella om det tillförs nya fakta eller argument i texten.
  • Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.