onsdag 22 maj

Opinion

Vi behöver kunna jaga gråsäl där de är i en långsiktig förvaltning för att få en sälstam som mår bra, skriver styrelsen för Jägareförbundet Gävleborg angående Naturvårdsverkets nerdragning på säljakten.

Vi behöver kunna jaga gråsäl där de är i en långsiktig förvaltning för att få en sälstam som mår bra, skriver styrelsen för Jägareförbundet Gävleborg angående Naturvårdsverkets nerdragning på säljakten. Foto: Kristoffer Pettersson

Debatt: ”Säljakt är lösningen på problemet”

Gråsälen ökar i antal. Forskarna pekar ut jakt på säl som det kanske viktigaste instrumentet för att rädda fiskbestånden. Trots denna fakta väljer Naturvårdsverket att halvera tilldelningen på licensjakten för gråsäl och helt slopa jakten på knubbsäl och vikare.

Många fiskbestånd runt Sveriges kuster har nått alarmerande låga nivåer.

Diskussioner om olika slags fiskestopp diskuteras regelbundet och i väntan på något sådant sopar trålarna rent på havets djup.

Samtidigt kämpar det småskaliga yrkesfisket för sin överlevnad.

Bytesdjuren försvinner

Sälens återkomst måste ses som en framgångssaga. Från akut hotad på 1970-talet till att den i dag är vanlig.

Men sälstammarnas positiva utvecklingskurva innehåller också problem – inte minst för dess bytesdjur, som minskar kraftigt.

Många forskare anser därför att vi måste förvalta sälstammarna med jakt för att få ordning på ekosystemet i havet.

Fredade blir fredade

I Gävleborg har vi sedan ett antal år haft licensjakt på gråsäl, i fjol fälldes 54 gråsälar i länet. I Sverige fick man då fälla 1500 sälar, att jämföra med årets tilldelning på 750 gråsälar.

Vi fyller inte tilldelningen och en stor anledning till det är att vi har reservat och sälskyddsområden där vi inte får jaga.

Samtidigt som vi konstaterar att vi måste reglera sälbeståndet ser vi också till att freda dem, trots att de redan är fredade genom en reglerad jakt.

Magra sälar

Den ökade mängden säl i kombination med minskade fiskbestånd gör också att sälarna inte hittar den föda de behöver. De letar sig därför längre in i vikarna.

Sälarna är magra när vi fäller dem, mer utpräglat magra i Gävleborg än i resten av landet, och är ofta drabbade av parasiter och magsår. Sälen mår helt enkelt inte bra.

Tydlig regering

Regeringen har varit tydlig med att vi behöver jaga säl, såväl gråsäl som vikare och knubbsäl.

Inför årets beslut om licensjakt slopades jakten på knubbsäl och vikare och tilldelningen på gråsäl halverades.

Naturvårdsverket begärde inför beslutet in synpunkter och Jägareförbundet, Jordbruksverket och flera länsstyrelser var starkt kritiska till förslaget.

Trots detta blev utfallet en kraftigt minskad möjlighet till jakt – och således en minskad möjlighet till förvaltning av sälen.

Rädda fisk och säl

Att jaga säl är både kostsamt och komplicerat. Vi behöver åtgärder för att säkerställa att jägare vill jaga säl i längden.

Vi behöver en långsiktig förvaltning och ökade möjligheter att jaga sälarna där de är.

Allt för att rädda fiskbeståndet i Östersjön men också för att få en sälstam som mår bra och har god kvalitet, det vi eftersträvar i all viltförvaltning.

Delta i debatten

  • Skriv en debattartikel – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
    debatt@svenskjakt.se
  • Du måste bifoga dina kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer. Detta eftersom redaktionen måste veta vem du är (kontaktuppgifter publiceras inte).
  • Skribenter som skriver under med sitt riktiga namn prioriteras.
  • Om du önskar skriva under signatur ska det tydligt framgå. Du får inte använda en signatur som är ett riktigt personnamn, men som du inte själv heter.
  • Flera införanden av samma debattör i samma ämne är aktuella om det tillförs nya fakta eller argument i texten.
  • Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.