onsdag 22 maj

Opinion

Ledamöter i älgförvaltningsgrupperna sker inte genom något röstningsförfarande, utan dessa utses av länsstyrelserna. Något som ingår i vår demokratiska process, skriver debattören.

Ledamöter i älgförvaltningsgrupperna sker inte genom något röstningsförfarande, utan dessa utses av länsstyrelserna. Något som ingår i vår demokratiska process, skriver debattören. Foto: Ingemar Pettersson

Debatt: ”Länsstyrelsens beslut ingår i vår demokratiska process”

REPLIK. Att bli utsedd till ledamot i en älgförvaltningsgrupp föregås inte av ett röstningsförfarande utan en nominering från intresseorganisationer och därefter ett beslut från länsstyrelsen om att man är utsedd. Ofta utser länsstyrelsen de som nominerats, men inte alltid, skriver debattören i en replik till en debattartikel där det demokratiska i processen ifrågasattes.

I enlighet med jaktförordningen utser länsstyrelsen ledamöter i älgförvaltningsgrupper.

Ledamöter i älgförvaltningsgrupper väljs inte. Kandidater nomineras av sina respektive intresseorganisationer, medan det är länsstyrelsen som utser.

Vårt mål är att grupperna ska ha så bra förutsättningar som möjligt att utföra sitt gemensamma och viktiga arbete.

Oro för demokrati

I debattartikeln Råder demokrati hos länsstyrelsen i Västra Götaland? uttrycks oro över att arbetet med länets älgförvaltning skulle ske på ett odemokratiskt sätt.

Bakgrunden är länsstyrelsens uppdrag att utse ledamöter i länets älgförvaltningsgrupper.

Nominerad men inte vald

Det är länsstyrelserna som, utifrån bestämmelserna i jaktförordningen, utser älgförvaltningsgruppernas ledamöter. Jägarorganisationerna och markägarorganisationerna nominerar kandidater för sina respektive intressen, till länsstyrelsen.

När vi utser ledamöter är det vårt mål att skapa så bra förutsättningar som möjligt för det viktiga arbete som grupperna gemensamt ska utföra.

Att bli utsedd till ledamot i en älgförvaltningsgrupp föregås inte av ett röstningsförfarande utan en nominering från intresseorganisationerna och därefter ett beslut från länsstyrelsen om att man är utsedd.

Ofta utser länsstyrelsen de som nominerats, men inte alltid.

Samarbete med många

Älgförvaltningsgrupperna har en viktig roll och ett stort ansvar. Det ställer höga krav på ledamöterna.

De behöver förstås, som insändaren nämner, ha god kunskap om förvaltning av vilt generellt och om sitt älgförvaltningsområde, samt koppling till de intressen man representerar.

Utöver det krävs också god förmåga till samarbete inom älgförvaltningsgruppen, förmåga att väga av olika, ofta motstående, intressen, en vilja att arbeta utifrån den av riksdagen beslutade älgförvaltningen, samt en god förmåga till samverkan med de älgskötselområden och licensområden som berörs.

Demokratisk process

Även om beslut att utse ledamot inte föregås av ett röstningsförfarande ingår förfarandet i vår demokratiska process. Skulle någon inte vara nöjd med länsstyrelsens beslut av att utse ledamöter finns möjlighet att överklaga till Naturvårdsverket. I år har också detta skett, men ärendena är ännu inte avgjorda.

I flera av Västra Götalands älgförvaltningsgrupper finns vakanta poster, och därför har länsstyrelsen bett intresseorganisationerna att fortsätta sitt arbete med att nominera kandidater för att posterna ska kunna tillsättas löpande.

Delta i debatten

  • Skriv en debattartikel – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
    debatt@svenskjakt.se
  • Du måste bifoga dina kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer. Detta eftersom redaktionen måste veta vem du är (kontaktuppgifter publiceras inte).
  • Skribenter som skriver under med sitt riktiga namn prioriteras.
  • Om du önskar skriva under signatur ska det tydligt framgå. Du får inte använda en signatur som är ett riktigt personnamn, men som du inte själv heter.
  • Flera införanden av samma debattör i samma ämne är aktuella om det tillförs nya fakta eller argument i texten.
  • Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.