fredag 14 juni

Opinion

Människor ute i bygderna kan vara akademisk skolad och besitta stora erfarenhet, skriver debattören som undanber sig Länsstyrelsen i Västra Götalands översitterifasoner.

Människor ute i bygderna kan vara akademiskt skolade och besitta stora erfarenhet, skriver debattören som undanber sig Länsstyrelsen i Västra Götalands översitterifasoner. Foto: Jan Henricson

Debatt: ”Råder demokrati hos länsstyrelsen i Västra Götaland?”

Kräver Länsstyrelsen i Västra Götaland att personer som ska arbeta med älgförvaltningen är ja-sägare och nickedockor? Frågan behöver ställas efter att länsstyrelsen ratat en representant som jägare och markägare röstat fram.

En stor del av arbetet kopplat till älgförvaltning sker ideellt genom jägare som bedriver olika former av inventeringar, analyser, planering samt tillhörande möten.

Älgförvaltningen utgår från en ordning där jägare och markägare tar ansvar på ideell basis och där befattningar väljs av medlemmarna. Så långt är det i sin ordning.

Oklara grunder

Men det verkar som om länsstyrelsen har svårt när en demokratiskt vald person är stridbar och faktabaserad. Nyligen ansåg länsstyrelsen i Västra Götaland att den befattningshavare som jägare och markägare röstat fram inte dög. Detta på mycket oklara grunder.

Personen är villig, är vald, har innehaft befattningen förut, men förefaller obekväm för länsstyrelsens personal.

Behöver synas

Krävs det ja-sägare och nickedockor för att frid ska råda, det vill säga att länsstyrelsen inte blir ifrågasatt, eller vad är det frågan om?

Förväntar sig länsstyrelsen att ideellt arbete bara ska skötas och att åsikter och kritisk granskning är skäl att refusera en demokratiskt utsedd befattningshavare? Man kan undra om detta tål syn.

Demokratiska val

Kritisk granskning och transparens är väl rätt grundläggande i myndighetsutövning. I varje fall var det så sist jag kontrollerade.

Nej, Länsstyrelsen i Västra Götaland: ovett till er och lär er att demokrati innebär att den ”lilla människan” kan komma till tals genom demokratiska val, hur obekvämt det än råkar vara. 

Kräver skärpning

För övrigt så kan folk ute i bygden både vara akademiskt skolade som ni och ha erfarenheter som är värdefulla och är större än era.

Delta i debatten

  • Skriv en debattartikel – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
    debatt@svenskjakt.se
  • Du måste bifoga dina kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer. Detta eftersom redaktionen måste veta vem du är (kontaktuppgifter publiceras inte).
  • Skribenter som skriver under med sitt riktiga namn prioriteras.
  • Om du önskar skriva under signatur ska det tydligt framgå. Du får inte använda en signatur som är ett riktigt personnamn, men som du inte själv heter.
  • Flera införanden av samma debattör i samma ämne är aktuella om det tillförs nya fakta eller argument i texten.
  • Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.