Industriledaren och vargdebattören Karl Hedin skriver i ett brev till Justitiekanslern varför han anser att JK bör inleda en granskning av vad som drabbat honom under rättsprocessen han gått igenom. Foto: Jan Henricson

Uppmaning till JK att granska avlyssning i Hedinfallet

JK har all anledning att granska hur det gick till när åklagaren fick tillstånd att avlyssna industriledaren och vargdebattören Karl Hedin. Inte minst beroende på att JK tidigare kritiserat Västmanlands tingsrätt för att inte följa regelverket vad gäller ärenden om telefonavlyssning. Det skriver Karl Hedin i ett brev till Justitiekanslern.

Justitiekanslern, JK, svarade i förra veckan på en skrivelse från Karl Hedin och hans advokat Sven Severin, där de båda önskar att Hedinfallet granskas i flera avseenden.

Svaret blev nej. JK har inte har för avsikt att inom något av utpekade områden granska polis, åklagares och domstolars agerande i Hedinfallet. Karl Hedin får heller inget möte med myndigheten för att berätta om det han anser vara ett rättsövergrepp. Kommunikation med JK sker skriftligt, meddelade JK kort.

Skriver i stället

Nu tar Karl Hedin fasta på JK:s svar. Får man inte prata går det ju alltid att skriva, och i ett brev som avsändes på självaste nationaldagen beskriver Hedin några av de övergrepp som har drabbat honom.

Hur han kastades i fyllecell, fördes till domstol iförd hand- och fotfängsel i häktets gröna kläder och genom fotografier i lokal- och rikspress visades upp som en skurk, och hur detta drabbade hans företag.

Karl Hedin belyser också hur han under häktningsförhandlingen inte fick möjlighet att försvara sig då han inte fick lyssna på eller läsa utskriften av avlyssningen av samtalet han hade med sin syster. Ett telefonsamtal som låg till grund för att han häktades. Något som senare visade sig vara på felaktiga grunder.

Hänvisar till varandra

Han förklarar också varför han anser att det finns anledning för JK att inleda en granskning.

Karl Hedin ägnar en hel del av brevet åt telefonavlyssningen han utsattes för i början av utredningen, under våren och sommaren och hösten 2018.

Han ifrågasätter hur den ena myndigheten efter den andra – numera också JK – hänvisar till den andra för att inte behöva inleda en granskning.

Inte imponerad

Både riksdagens tillsynsmyndighet i avlyssningsfrågor, SIN, och numera JK hänvisar till att Riksåklagaren redan gjort en utredning om hur det gick till när beslutet om avlyssning togs.

Vad har då RÅ gjort, som undanröjer behovet för SIN och JK att agera, frågar Karl Hedin i brevet och det är tydligt att han inte är särskilt imponerad av Riksåklagarens utredning, där det inte framgår på vilka grunder beslutet om att tillåta avlyssning togs eller finns något protokoll från Västmanlands tingsrätt där frågan hanterades.

JK hittade brister

Karl Hedin påminner om att Justitiekanslern i en tidigare granskning av Västmanlands tingsrätt, funnit anmärkningsvärda brister i domstolen då man inte fört protokoll i samband med avlyssningsmål.

Hedin skriver:

”Om det nu, vilket allt tyder på, trots det tidigare klara påpekandet från JK:s tillsynsavdelning, ändå inte finns något protokoll över handläggningen av åklagarens begäran och rättens beslut om avlyssning av mig, önskar jag att JK som tillsynsmyndighet hanterar detta tjänstefel på relevant sätt, då denna handläggning egentligen innebär ett uppenbart trots mot JK, som ansvarig tillsynsmyndighet.”

Ifrågasätter dom

I brevet ifrågasätter Karl Hedin också om en dom i ett tjänstefelsärende av Högsta domstolen som RÅ hänvisade till för att inte behöva inleda en förundersökning mot åklagare och domare i avlyssningsfrågan, kan innebära att en praxis uppstått. Något som RÅ hävdade.

Brevet avslutas med att Hedin emotser svar från JK, på hans begäran om en utredning av tillståndet att avlyssna hans telefon, liksom frågan om den dom i Högsta domstolen som RÅ hänvisar till, verkligen kan ha inneburit att en praxis inrättats.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev