Justitiekanslern har inte för avsikt att inleda någon granskning av det omdiskuterade Hedinfallet. Industriledaren Karl Hedin, till höger får heller inget möte med ansvariga på myndigheten. Hedin anser genom sin advokat att miljöåklagare Lars Magnusson, till vänster, har begått en mängd fel i fallet. Foto: Marie Gadolin, Pia Nordlander

Justitiekanslern säger nej till Karl Hedin

Justitiekanslern, JK, säger nej till industriledaren Karl Hedins önskemål om ett möte, där han ville utveckla vad han utsatts för i det så kallade Västmanlandfallet. JK har heller inte för avsikt att gå vidare med något av de klagomål Hedin framfört på hur han behandlats av rättsväsendet.

Svenskjakt.se har tidigare berättat om brevet, eller skrivelsen, till JK där Karl Hedin genom sin advokat Sven Severin ber om ett sammanträffande, för att få tillfälle att utveckla det de ser som rättsövergrepp under förundersökningen, som drevs av miljöåklagare Lars Magnusson.

I brevet tecknade Sven Severin i fyra punkter en sammanfattning av vilka fel som har begåtts under processen. Dessa handlar bland annat om olagligt genomförd telefonavlyssning som ledde till att Karl Hedin på felaktig grund häktades under en månads tid, samt plantering av bevis i samband med en husrannsakan.

Vill inte mötas

Justitiekanslerns svar på brevet kan sägas vara en lista med vad JK inte befattar sig med. JK skriver att man i princip aldrig granskar bedömningsfrågor som görs av myndigheter och domstolar, eftersom dessa ska göra sådana självständigt. 

JK förklarar också att handläggningen i ärenden som detta sker skriftligt, och att man därför inte har någon möjlighet till ett sammanträffande, något som Karl Hedin önskade.

Andra instanser

En kontroll som JK emellertid har gjort är att man inhämtat Riksåklagarens beslut att inte inleda förundersökning, efter att Karl Hedin anmält åklagare Magnusson samt domaren vid Västmanlands tingsrätt för tjänstefel, i samband med att avlyssningen av hans telefon begärdes och beviljades.

Enligt JK har Riksåklagaren gjort en utförlig bedömning av ärendet, då denne kom fram till att tjänstefel kan ha begåtts men att det i så fall var så ringa att det inte var straffbart eller föll inom ramen för allmänt åtal. 

Likaså har allmänhetens ”säkerhetsventil” vid sådana här ärenden – Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, SIN, – kontrollerat saken, motiverar JK att man inte inleder en granskning av Hedinfallet.

Fram och tillbaka

Riksåklagarens beslut att inte inleda någon förundersökning motiveras avslutningsvis med att SIN genomfört en kontroll av ärendet.

SIN, å sin sida, skriver när de beslutar att avsluta ärendet, att Riksåklagaren inte funnit anledning att inleda förundersökning, och att man därför inte har någon skyldighet att gå vidare med anmälan.

Nu har alltså ytterligare en myndighet, JK, sällat sig till de andra två, med korshänvisningar för att inte inleda en granskning av den omdiskuterade rättsprocessen mot industriledaren och vargdebattören Karl Hedin.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev