Karl Hedin, till höger, förbereder sig nu på att lämna in ett skadeståndskrav på staten. I ett brev till JK skriver hans advokat Sven Severin, till vänster, att grova övertramp av regelverket har begåtts under rättsprocessen mot hans klient. Foto: Pia Nordlander

Karl Hedin förbereder skadeståndskrav på staten

Industriledaren Karl Hedin förbereder nu ett skadeståndskrav på staten, för det rättsövergrepp han utsatts för. I ett brev till Justitiekanslern jämnar hans advokat Sven Severin väg för det som ska komma.

Mellan raderna i det brev som Sven Severin skickat till Justitiekanslern, JK, kan man förstå att Karl Hedin har krav på att staten ska ersätta honom med mer, än det som vanligtvis betalas ut till människor som frihetsberövats i häkte, och som senare friats i domstol.

Hänvisar till dom

Sven Severin tecknar i brevet en kort sammanfattning av vad som drabbat hans klient. Han tar avstamp i den friande domen i Västmanlands tingsrätt, där domstolen avvisar den bevisning som miljöåklagaren Lars Magnusson förde fram och där han ansåg att Karl Hedins åsikter i vargfrågan skulle ligga honom till last.

Severin citerar ur domen:

”Som bevisning i detta mål har åklagaren bland annat lagt fram relativt omfattande skriftlig bevisning med bäring på Karl Hedins åsikter om vargförvaltningen i riket. Huruvida Karl Hedin eller någon annan av de tilltalade har, eller har gett uttryck för, åsikter om vargförvaltningen är i princip utan betydelse för domstolens bedömning av åtalen. Domstolen kommer inte i detta mål, eller i något annat mål, lägga den tilltalades politiska åsikter till grund för bedömningen av ett åtal.”

Angelägen granskning

Vidare skriver Sven Severin att hans klient anser att hans ärende inte enbart handlar om att han satt häktad under en månads tid, för att senare frias i två instanser, utan också att han utsatts för ”grova övertramp av regelverk och åsidosättande av den objektivitet som ska prägla myndighetsutövning”.

De missförhållanden som man hänvisar till i brevet, anser Karl Hedin är något som Justitiekanslern har anledning att granska, att det faller under dennes tillsynsverksamhet.

”Grova övertramp av regelverk och åsidosättande av den objektivitet som ska prägla myndighetsutövning”.

Ur Karls Hedins brev till JK

Vantolkade bestämmelser

I fyra punkter ger Sven Severin exempel på vad hans klient vill fästa JK:s uppmärksamhet på.

Dessa är:

Att Rättegångsbalkens bestämmelser vantolkats medvetet, vilket inneburit att Karl Hedins telefon avlyssnats utan stöd i lagen.

Det felaktigt transkriberade telefonsamtalet som tolkades som att Hedin skjutit en varg, och som innebar att han häktades i en månads tid.

Att ett falskt PM tillförts förundersökningsprotokollet.

Arrangerad husrannsakan

Slutligen tar man upp den beryktade Västeråsresan som ett anmärkningsvärt exempel på hur Polis och Åklagare missbrukade tvångsmedel för att skaffa bevis mot Karl Hedin och hans medåtalade.

Det handlar om en arrangerad husrannsakan där beslag gjordes av egendom som erbjudits polisen på annan ort, men som på polisens uppmaning placerades i en misstänkts bostad för att påträffas där senare.

Vill ha möte

Brevet, eller skrivelsen till JK, avslutas med att Karl Hedin önskar ett personligt möte med Justitiekanslern för att få tillfälle att redogöra för sina erfarenheter.

Någon summa på vad Karl Hedin anser att skadeståndet ska uppgå till nämns inte i skrivelsen.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev