Åklagaren Lars Magnusson (lilla bilden) redogjorde för bland annat ”gråbenssamtalet” under sin sakframställan i Hedinrättegången. Foto: Pia Nordlander och Marie Gadolin

Hedinrättegången dag 4: De avlyssnade samtalen i centrum 

Under den fjärde rättegångsdagen i Västmanlands tingsrätt ägnade åklagare Lars Magnusson förmiddagen åt att försöka visa att Karl Hedin och hans anställde, en 30-årig man, jagade varg en oktoberdag 2018. Eftersom det inte finns några konkreta bevis för att så var fallet understryker åklagaren sin tes genom att spela upp avlyssnade samtal och läsa högt ur skrifter där Hedin är medförfattare.

Åklagare Lars Magnusson har ett svårt jobb framför sig i Västmanlands tingsrätt. Trots ett omfattande letande hittades aldrig någon död varg, eller rester av en sådan, efter att Hedin och hans anställde greps den 26 oktober.
Under utredningens gång har det också framkommit att samtalen som spelats in återgetts fel när de skrivits ut. Åklagaren har därför tvingats ändra sina misstankar från att de båda männen har dödat varg, till att de haft för avsikt att göra det.

 

Avlyssnade samtal

Därför ägnades förmiddagen åt att spela upp flera samtal där Hedin pratar med, som det tycks, avlägset bekanta som ringer för att prata varg samt jaktkamrater, anställda och med systern.
Sammanfattningsvis kan sägas att uppspelningarna bekräftar det Karl Hedin själv har sagt vid många tillfällen. Vargen inkräktar för mycket på bland annat jakten. Han vill att det ska vara så få vargar som möjligt.
Efter varje samtal sammanfattade åklagaren vad Hedin hade sagt. Till exempel i ett samtal med en jaktkamrat som ringer och berättar om vargobservationer som gjorts, då Karl Hedin frågar om de har grejer med sig när de är ute och gör pass. ”Det ska man alltid ha.”
– Jag drar slutsatsen att KH med grejer menar vapen och ammunition, konstaterar Lars Magnusson.

 

Varg diskuteras

Ytterligare samtal där Karl Hedin diskuterar varg spelas upp i tingsrätten. Bland annat ett där Karl Hedin vid ett samtal inför en kommande jakt säger:
– När du snackar med gubbarna att om vi har hundarna lösa och det kommer en varg då får dom fan ta mod till sig och skjuta den.
Åklagaren ägnar lång tid åt vad som hände den 26 oktober, dagen då han anser att Hedin och hans anställde jagade varg. De åtalade hävdar att de var i skogen en kort tid mitt på dagen för att lyssna efter vargyl, eftersom en större jakt skulle genomföras i området de följande dagarna.
Åklagaren anser att genom det som sägs i kontakterna mellan bland annat Hedin och hans anställde visar att de inte var ute för att lyssna efter varg, utan för att jaga.

 

Försvårande omständighet

Han använder också samtalslistor ur mobiltelefonerna som visar vilka kontakter som har gjorts mellan de åtalade i applikationen WhatsApp, som inte kunde avlyssnas. Att de samtalat genom appen och inte genom vanlig telefon är en försvårande omständighet, enligt åklagaren.

 

Felaktig återgivning

Det omtalade samtalet mellan Karl Hedin och hans syster spelas upp. I själva verket rör det sig om flera samtal, och sms, varav ett i vilket Karl Hedin viskar att han står på pass tilldrar sig åklagarens särskilda intresse.
Samtalet som inte återgavs korrekt vid häktningsförhandlingen, där Karl Hedin i själva verket säger att de inte har sett något, tas också upp av åklagaren. Han säger emellertid inget särskilt om vilken betydelse den felaktiga återgivningen av samtalet haft för utredningen.

 

Långt och länge

Lars Magnusson fortsätter med att läsa högt och länge ur skrifter där Karl Hedin är medförfattare, och från föredrag som han har hållit, där den förda vargpolitiken diskuteras, och vad som kan göras för att få en bättre förvaltning och därmed färre vargar i landet.
Åklagaren sammanfattar:
– Det är alltså det omtalade gråbenssamtalet som gör att insatsen sätts igång. Det är bråttom. Tillslaget måste genomföras för att hitta den dödade vargen innan den bränns i sågverkspannan i Karbenning.

”Nya hisnande turer i Västmanlandsfallet”

Enligt åklagaren är det en försvårande omständighet att det när Hedin grips finns laddade vapen i bostaden, som inte är något brott i sammanhanget, men kanske intressant.
Därmed är åklagarens sakframställan avslutad.

 

Advokatens tur

Försvarsadvokaten Sven Severin inleder sin sakframställan med att kort konstatera att han ska visa att Karl Hedin lika gärna kunnat befinna sig i Kungsträdgården. Det var aldrig aktuellt att jaga någon varg.
– Den som är insatt i vad jakt innebär, och i synnerhet jakt på varg, framstår det som uppenbart att någon jakt inte förekom under de omständigheter som rådde vid lunchtid den 26 oktober 2018.

 

Kort besök

Sven Severin använder sig av en Powerpointpresentation för att gå igenom vad som hände under den aktuella dagen. Han säger att Karl Hedin själv vill skapa sig en uppfattning om det finns varg i området, inför en kommande jakt.
Hedin gör ett kort besök i skogen. Genom att själv kontrollera med mastuppkopplingar som finns i förundersökningen har han kommit fram till att han inte befann sig i området mer än 35 minuter. Han var klädd i kontorskläder och lågskor, utan vapen för att skjuta varg.

 

Bössa och skott

Enligt försvarsadvokaten har Karl Hedin själv för polisen berättat att han hade med sig en hagelbössa i bilen. Patronerna låg emellertid kvar i företagets konferensanläggning där Hedin också har en arbetsplats. Där togs senare hagelpatronerna i beslag.
– Eftersom Karl Hedin var jaktledare var det självklart att skaffa sig ett underlag för att göra en bra bedömning inför jaktdagarna, säger Sven Severin.

 

Goda råd

Försvaret spelar upp telefonsamtal som hölls på kvällen, innan Karl Hedin gripits, men efter att hans anställde hämtats in av polisen, med anhöriga till 30-åringen.
I samtalen ger Hedin goda råd till hur 30-åringens familj ska agera. Han har inte gjort något, det är bara nys, men det är viktigt att han får en bra advokat, säger Karl Hedin och tipsar om namnet Sven Severin.
Han visste alltså inte då att han själv var misstänkt och bara en kort stund senare också skulle gripas.
– Handlar det om att det hörts vargar yla? Kan det bero på att han haft skott i bilen? Jag fattar ingenting, säger Hedin i samtalet med 30-åringens anhöriga.

 

Dramatiskt gripande

Ett långt samtal spelas upp, på försvarets begäran. Det som hålls mellan Karl Hedin och 30-åringens sambo där hon berättar om dramatiken när polisen slog till i samband med att de var på hemväg efter att ha varit i livsmedelsaffären.
Karl Hedin säger flera gånger att 30-åringen inte har gjort något och han berättar vad sambon har att förvänta sig med husrannsakan då datorer och vapen kommer att beslagtas.
Efter det berättar Hedin om vad som hänt i tidigare fall då jägare gripits, anhållits och häktats.

 

Hedin grips

En knapp halvtimme efter det här samtalet grips Karl Hedin av nationella insatsstyrkan. Anledningen är samtalet han tidigare under dagen hållit med sin syster.

Advokat Sven Severin. Foto: Pia Nordlander

– Hon har sms:at frågan jagar du älg. Karl Hedin svarar med en tumme upp, säger Sven Severin.
Enligt advokaten framgår det att det är ett skämtsamt samtal, och det är inte första gången han skämtar med henne när det är tal om jakt. När storfiskaren talar om, och så vidare.

 

Ifrågasätter utskrift

Varför skulle Karl Hedin viska när han sitter i sin bil? Han vet ju inte om att han är avlyssnad, säger Sven Severin som går över till själva beslutet att gripa Karl Hedin:
”Det är solklart, de har skjutit en varg”, står det i advokatens PP-presentation.
Han fortsätter med att analysera vad som sas på bandet. Den centrala frasen som ”vi såg ingenting” är inte svårt att höra.
– Inte ens för mig som har en hörselskada. Ändå blev det fel, vilket ledde fram till att min klient häktades, säger Sven Severin.

 

En förutsättning

– Den enda möjliga bevisning med bäring på åtalet är samtalet Karl Hedin höll med sin syster. Det övriga som åklagaren lagt fram under förmiddagen bevisar ingenting, säger Sven Severin.
Att man använder applikationen WhatsApp är inget märkligt. Särskilt inte i glesbygd där datortrafik har en mycket bättre täckning än den vanliga telefonen.
– Är man i de västmanländska skogarna kan WhatsApp vara en förutsättning för att kunna genomföra ett samtal.

 

Delar av samtal

Beträffande de uppläsningar som åklagaren gjort av vad Karl Hedin och andra skrivit, konstaterar Severin att det är resonemang som förts om vad som kan göras för att få en förändring av vargpolitiken, men som inte har någon bäring på vad som hände den 26 oktober 2018.
Han säger också att samtalen som spelats upp är utdrag och inte återger hela konversationer. Han ber rätten att lyssna på vad som verkligen sägs.
Exempelvis när åklagaren påstår att Hedin ”uttryckt missnöje över att ingen av de beväpnade jägarna sköt vargar vid det tillfälle som avhandlas i samtalet”.
– Det stämmer inte. Påståendet är direkt felaktigt, och endast en konklusion utifrån åklagarens tes, nämligen att åklagaren tror att Karl Hedin önskar att jägare ska ta lagen i egna händer. Ingenstans i samtalet sägs att vargar ska skjutas, säger Sven Severin.

 

Kunde kollas

30-åringens försvarsadvokat, Göran Witt-Strömer, höll en kort sakframställan där han bland annat beskrev vilka arbetsuppgifter hans klient har som anställd i AB Karl Hedin.

Göran Witt-Strömer. Foto: Pia Nordlander

Mot bakgrund av att han är delaktig i att planera jakten är det inte alls konstigt att han beger sig till skogen för att lyssna efter varg, eftersom det får så stor inverkan på den kommande jakten, slår advokaten fast.
Advokaten hänvisar till samtal mellan Hedin och 30-åringen som åklagaren tog upp, där det ingenstans sägs något om att det jagas varg.

 

Kritiserar åklagaren

Förhör med Karl Hedin tar nu vid. Han säger inledningsvis att det tycks som att det enligt åklagarens sakframställan inte är okej att ha en åsikt, inte okej att skydda sin hund.
– Sedan handlar det om att jag under 35 minuter skulle ha jagat varg. Jag har svårt att förstå hur man kan komma till den slutsatsen.
Åklagaren ställer frågor om vad vargförekomsten betyder för Karl Hedins jaktintresse.
– Att jag riskerar att få min hund dödad.

 

Inga nyheter

Karl Hedin får berätta om vilken påverkan vargförekomsten har för landsbygdsbefolkningen. Han får sedan ge sina minnesbilder av vad som hände under förmiddagen den 26 oktober.
Det framkommer inget nytt under Hedins berättelse. Han går igenom vad som tidigare sagts, om att det hörs vargar yla och att han som jaktledare om möjligt ska kontrollera om det finns varg i området, vilket kan få stor betydelse för kommande jakt.
Efter att ha varit i skogen en kort stund, åker han till Fagersta för att äta lunch, och för att köpa fikabröd till eftermiddagens affärsmöte.
– Det kan lätt kontrolleras genom att följa hur jag förflyttar mig genom telefonens uppkoppling mot olika master, säger Karl Hedin. Sedan åkte jag hem och packade inför morgondagens jakt. Så var det.

 

En hagelbössa

Åklagaren ställer frågor om vad som händer i skogen när Karl Hedin och 30-åringen träffas. Det handlar om detaljer om vad som sas, och åt vilket håll de kör efter det korta mötet. Varför de möttes där de möttes, och varför de körde just dit.
Åklagaren: Var det för att ni trodde att det var där varg befann sig?
Hedin: Ja, det var ju där någonstans som det hade hörts varg yla.
Frågor följer om varför Hedin hade en hagelbössa i bilen. Den hade han med sig för att det var meningen att skjuta lerduvor på företagets anläggning.
Åhörarna får nu en inblick i hur Karl Hedins vapengarderob ser ut. En laddad studsare som beslagtogs i Hedins hem ägnas särskild uppmärksamhet. Varför var den laddad, undrar åklagaren?
– Ja, jag brukar göra det. Ladda magasinet.
Åklagaren: Varför låg det en lös patron i handskfacket på din Volvo?
Hedin: Ja, du, den har kanske hamnat på golvet och så har någon plockat upp den och lagt den i handskfacket.

 

Foto: Pia Nordlander

Märkta vargar

Åklagaren vill ha en förklaring till vad Karl Hedin menar när han i ett samtal pratar om märkta vargar.
Åklagaren: Är det ett problem med märkta vargar?
Hedin: Det är väl inget problem. Inte om vargen inte anfaller en hund.
Ett samtal där uppringaren inte är nöjd med att någon tittat på åtta vargar och inte gör något och Karl Hedin svarar att det är så man ryser, föranleder frågor.
– Jag sa så för att jag tycker att jägaren skulle ha agerat. Han skulle meddelat hundförarna att koppla. Han skulle skjutit ett varningsskott.
Lars Magnusson läser ur ett tidigare förhör där Hedin sa att han sagt att han rös för att det var att det var åtta vargar som syntes, och han undrar varför han har ändrat sig.
– So what? Men jag förstår inte var du vill komma. Jag förstår inte skillnaden mellan vad du säger. Men man kan rysa åt åtta vargar och också att man har dem in på knutarna.

 

Rädd om hundar

Åklagaren: Du har dem själv inpå knutarna?
Hedin: Ja, det kan man också rysa åt.
Åklagaren: Gör du något åt det?
Hedin: Ja, vi försöker skydda oss på olika sätt. Vi har informationskedjor, vi spårar av när det är snö, vi försöker hålla koll. För vi gillar inte att våra hundar blir uppätna. Vi vill inte att våra familjemedlemmar ska bli vargmat.
Åklagaren: Vad menar du när du säger att om det kommer en varg, får de ta mod till sig att skjuta den.
Hedin: Jag menar att om det kommer en varg som förföljer min hund måste de gripa in.

 

Hypotetisk fråga

Lars Magnusson går igenom hur planerna för jakten som skulle genomföras dagarna efter den påstådda tjuvjakten. En hypotetisk fråga för den blev ju aldrig av, svarar Karl Hedin.
Åklagaren: Vad menar du när du säger att det är blandat folk som ska delta i jakten?
Hedin: Men det är ju inte jag som säger det, det är ju den jag pratar med. Det kan inte jag ta ansvar för, svarar Karl Hedin som förklarar hur han skulle göra mindre såtar, minska antalet hundar som användes och kontrollera vägarna efter färsk vargskit innan jakten.
Karl Hedins berättelse utvecklas med hjälp av åklagarens frågor till en liten föreläsning om vad man ska tänka på och hur man ska lägga upp jakten om det är risk för att det finns varg i området.

 

Inte många vargar

En lång del av förhöret ägnas åt vad Karl Hedin sa till sin syster, det åklagaren själv kallar för det omtalade gråbenssamtalet. Lars Magnusson ifrågasätter Karl Hedins förklaring att han har skämtat med systern, att det är därför han uttalar sig kryptiskt om vad han gjorde i skogen.
Åklagaren: Din syster tror du jagar älg, och hon frågar vilken i ordningen det var du sköt. Då svarar du, jag har inte skjutit så många sådana där. Vad menar du med det?
Hedin: Att jag inte har skjutit så många vargar.
Åklagaren: Vad menar du med att du satt med fingret på avtryckaren?
Hedin: Jag ville väl göra det lite spännande för henne.

 

Skärper tonen

Åklagaren: Efter att du sagt att det var gråben, så ändrade du dig och sa att det var sådana vi brukar få på kameran. Kan du förklara det.
– Samtalet startade med att hon frågade om älg, sedan kan man säga att det blev en liten frågelek. Jag skämtar med henne och viskar för att göra det spännande. Du har nog uppfattat det där samtalet helt fel. Att jag inte säger varg är ju en del i frågeleken. Jag hade ingen tanke på att jag var avlyssnad.
Karl Hedin skärper tonen och säger att han inte kunde föreställa sig att han var övervakad när han pratade i telefon.
– För mig var det fullständigt otänkbart. Det var ju dessutom olagligt. Jag trodde ni följde lagen.

 

Irriterad Hedin

Stämningen i rättssalen blir ansträngd när åklagaren påstår att ordet kungen, som Hedins syster säger under samtalet, är en omskrivning för att han har skjutit en varg.
– Men jag har ju inte gjort det. Det var ju du som påstod det och genom det fick mig insydd under tortyrliknande former i 31 dagar, säger Karl Hedin upprört.
Avslutningen av förhöret ägnas åt vad Karl Hedin sagt under sina föreläsningar, och vad han författat i den skrift som åklagaren läste under förmiddagen.
Åklagaren menar att det av presentationen framgår att det är den lokala förvaltningen som är det som Hedin förespråkar under sina föredrag.
Åklagaren: Du har skrivit att det finns två vägar att gå, en går vi på nu, är det lönt att hitta en ny. Vad menar du?
Hedin: Det är inte svårt att förstå. Det betyder vad det står. Jag kan säga att vargpopulationen troligtvis förvaltas via lokal förvaltning, så att den balanseras. Det är den väg vi går på nu.

 

Jargong förklaras

Försvarsadvokaten Sven Severin fortsätter med frågor till Karl Hedin. Med frågorna vill han bland annat förklara hur jaktjargonen går, vad som kan uppfattas som en sak av en oinvigd betyder något annat för den som är insatt i jakt.
Severin går sedan över till ”gråbenssamtalet” och frågar varför han säger gråben och inte varg och varför han viskar när han pratar med sin syster.
Hedin: För att göra det spännande. Vilket är lite larvigt, men så var det.
Karl Hedin säger att han gjort en presentation där han förklarar det skämtsamma samtalet eftersom det blivit så centralt i utredningen. Genom att visa vad som är sant, och vad som är osant, själva blandningen, ska det framgå att han skämtar.

 

Politikens inflytande

På vidare frågor från advokaten säger Karl Hedin att han inte hatar varg. Han hatar inga djur.
– Men vi har ett problem med vargförvaltningen som den ser ut i dag, och det måste vi göra något åt.
Han fortsätter med att berätta om hur han ser på problemet, och vad som behöver göras för att det ska lösas. Det blir en rätt så komplicerad genomgång, om EU:s direktiv och hur politiken kan anpassas till dessa för att vargpopulationen kan hållas mindre.
Karl Hedins slutsats blir att om politiken gör sitt så behöver vi inte ha mer än 100 vargindivider i Sverige. Han säger att det ska till ett riksdagsbeslut för att nå dit.
– Jag förespråkar verkligen inte att varg ska jagas illegalt. Men jag har sagt att om det inte görs något politiskt får vi en sådan situation även i Sverige.

 

Karl Hedin påpekade att han inte förespråkar illegal jakt på varg. Foto: Pia Nordlander

Nytt förhör

Efter några kompletterande frågor från övriga advokater är det dags för 30-åringen, som är anställd hos AB Karl Hedin, att svara på frågor. Åklagare Lars Magnusson börjar med det man närmast kan kalla formalia, om 30-åringens utbildning, hans arbetsuppgifter som är förvaltning av skog, jakt, fiske och en del väghållning.
Åklagaren: Vi har hört att du utfodrar vargar?
30-åringen: Ja, jag kör ju slaktrester till skogen.
Lars Magnusson övergår till att prata om de vargar som 30-åringen har sett på bilder från åtelkameror den 25 oktober.
30-åringen: Ja, det är ju bilder på allt vilt.
Åklagaren: Men det är bilder på vargar, är det sådana som ska gå på åtelplatserna?
– Ja, men det där är ju bilder från viltstigen. Det kan komma vildsvin där också, de äter också på åtelplatsen.

 

Bild i appen

Efter det får 30-åringen berätta om vad som hände den 26 oktober, dagen då åklagaren hävdar att han jagade varg.
Det han säger är väl känt vid det här laget. Att han tog hand om en trafikdödad älg, att han fick samtal om att det kan ha varit vargar som ylat där de ska jaga dagen därpå, och att han begett sig till skogen för att själv lyssna och titta efter spår av varg, att Karl Hedin kom till skogen för att också lyssna.
En stund senare åkte han därifrån för att äta lunch och sedan fortsätta med förberedelser inför jakten, berättar 30-åringen.
Åklagaren frågar varför han ringde till Karl Hedin på WhatsApp och får svaret att det kan bero på att han hade appen uppe, efter att ha skickat en bild på den döda älgkalven till en jaktkompis.

 

Pressad i cellen

Åklagaren: När du hördes av polisen var det mycket svårt för dig att medge att du var ute och lyssnade efter varg på Karl Hedins uppdrag. Varför?
30-åringen: Jag var otroligt pressad. Jag var kastad i en fyllecell och det var svårt att tänka klart. Att jag sa att jag inte visste något om vargylen var fel.
Åklagaren: Trots att du visste att så var fallet, sa du inte att det var fler personer i skogen. Varför sa du inte det?
30-åringen: Jag var otroligt pressad. Jag hade blivit ryckt från min sambo och två små barn, så det var väl inte så märkligt. Nu har jag ju sagt hur det var.

 

Hårda frågor

Lars Magnusson går hårt åt 30-åringen om vad han kommer ihåg nu, vad han inte berättade under tiden han satt häktad och vad han sagt i förhör efter det
Åklagaren vill ha en detaljerad redogörelse för vad som hände när 30-åringen träffade Karl Hedin i skogen. Han svarar på frågor om vad som sas, åt vilket håll de körde och på vilka vägar, och vad han själv gjorde när han var ute ur bilen efter att Hedin och han kört åt olika håll.
– Jag var ute och lyssnade om jag hörde några vargar.
Åklagaren: Varför har du inte nämnt något om att Karl Hedin var klädd i kontorskläder och lågskor förrän i ett senare förhör?
30-åringen: Det har väl inte varit aktuellt. Jag har svarat på frågor.

 

Vildsvin och räv

När 30-åringens advokat Göran Witt-Strömer tar över ställs frågor om vilka instruktioner han har fått av Karl Hedin den där dagen.
Göran Witt-Strömer: Skulle du ha kunnat åka till skogen för att lyssna även om Karl Hedin inte sagt att du skulle göra det?
30-åringen: Ja det hade jag säkert gjort.
Han får sedan frågor om vilka djur som synts på bilder från åtelkamerorna. Det har varit mängder av olika vilt. Särskilt intressant är vildsvin, men det förekommer också älg, rådjur, räv och varg på bilderna. Varg har han fått bilder på 20–30 gånger.

 

Särskilt intresse

Åklagaren tar vid med fler frågor. Lars Magnusson är särskilt intresserad av om 30-åringen har hört något om att det hittats färsk vargskit i området där det skulle jagas. Det framgår emellertid inte varför det har så stor betydelse i åklagarens bevisning.
Åklagaren: Nu när du hör det, skulle det vara intressant att titta närmare på om vargskit som hade hittats var färsk.
30-åringen: Jag är ju ingen expert, men man får ju titta och så blir det en gissning.
Åklagaren: Du har i samtal sagt att det var lite fart i området. Vad menade du då?
30-åringen: Ja, att vargar hade hörts yla.
Åklagaren: Är det fart?
30-åringen: Ja, jag sa ju så då.

 

Två dagar kvar

Efter det är dagens förhandling slut. Rättegången fortsätter på torsdag eftermiddag med förhör av kallade vittnen, för att fullföljas på fredagen med slutpläderingar av åklagare och advokater.

 

 

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev