Särskilda åklagarkammaren har inlett en förundersökning om tjänstefel mot två ledande poliser som arbetar med förundersökningen mot Karl Hedin och flera andra män. Foto: Mostphotos

Poliser misstänks för tjänstefel i Hedinfallet – förundersökning pågår

Två ledande poliser i förundersökningen mot Karl Hedin är misstänkta för att ha begått tjänstefel i sitt arbete. Överåklagare Martin Tidén vid Särskilda åklagarkammaren bekräftar att en förundersökning har påbörjats.

En förundersökning har inletts om tjänstefel har begåtts av två poliser som arbetat med misstankarna mot företagaren Karl Hedin och fyra andra män hösten 2018. Misstankarna gäller att bevis, på polisens uppmaning, kan ha placerats ut inför en husrannsakan.

– Jag kan bekräfta att jag är förundersökningsledare för den förundersökningen, säger överåklagare Martin Tidén vid Särskilda åklagarkammaren till Svensk Jakt.

Enligt Martin Tidén har Karl Hedin framfört uppgifter om att oegentligheter förekommit i samband med NOA-polisens utredning av de jaktbrott som Hedin är misstänkt för.

De båda poliserna arbetar vid inom gruppen för artskydds- och kulturarvsskyddsbrott vid Polisens nationella avdelning, och har varit ledande i förundersökningen mot Karl Hedin och de övriga misstänkta.

 

Anmälan från brev

En anmälan om tjänstefel upprättades efter att Karl Hedin skrev ett öppet påminnelsebrev till rikspolischef Anders Thornberg den 17 juli.

I brevet som resulterade i anmälan om tjänstefel skriver Karl Hedin:

”Jag hävdar dessutom att bevisförvanskning förekommit i ytterligare ett fall i ärendet. Två anställda utredare inom NOA:s Artskydds- och kulturarvsbrottsgrupp har överenskommit med ett vittne, ”en trovärdig källa”, om att denna skulle placera ut manipulerade falska bevis på ”rätt” plats i en misstänkts hem. Detta för att ”bevisen” vid en senare utförd, utlovad upprepad husrannsakan skulle hittas. Uppenbarligen för att en person utan skuld, skulle kunna misstänkas för brott han troligen inte begått. Detta utomordentligt märkliga agerande har i förundersökningen hittills berättats om av den ”trovärdiga källan” och nu har såvitt jag förstår, 2020-07-16 i ett förhör nu bekräftats av de aktuella utredarna hos NOA.”

 

Kläder preparerades

Det handlar alltså om att polisens så kallade trovärdiga källa, som är gift med en av de misstänkta männen, inför polisens andra husrannsakan i makarnas hem hade preparerat makens jaktkläder med gift.

Vid polisens första husrannsakan, som gjordes den 27 oktober, hittades inget gift i mannen jaktkläder. Därför preparerade hustrun kläderna för att polisen vid ytterligare en husrannsakan skulle hitta ”bevisen”.

De anklagelser som Karl Hedin framför i sitt brev till rikspolischefen har nu resulterat i en anmälan om misstänkt tjänstefel mot de två NOA-poliserna, samt att en förundersökning har inletts.

 

Tidigare misstankar

Överåklagare Martin Tidén har tidigare utrett två fall där NOA-polisen förvanskat avskrifter från den telefonavlyssning man bedrev mot Karl Hedin.

Trots att det som stod i polisens utskrift av de inspelade samtalen inte stämde överens med vad som gick att höra från banden väcktes inget åtal.

Västmanlandfallet: Ansvarig chef på polisen förhördes inte

Så här sa chefsåklagare Martin Tidén till Svensk Jakt den 14 april, i samband med att utredningen om de förvanskade avskrifterna lades ned.

– Jag gjorde den bedömningen att den omständigheten, att man hört fel på det sättet man hade gjort, inte är en sådan oaktsamhet som når upp till straffbar oaktsamhet. Och framför allt inte efter utslag i Högsta domstolen och den praxis som utvecklats, att det i princip krävs att man misstänker att man hört fel men skiter i det.

 

Alltså, att polisen misstänker att man hört fel men struntar i det?

– Ja precis, den oaktsamheten skulle kunna vara brottslig, men nu var det inte så i det här fallet utan man har lyssnat och hört fel.

 

Tar lång tid

Enligt chefsåklagare Martin Tidén krävs det att misstankarna når upp till skälig misstanke för att väcka åtal mot Noa-poliserna, och det gjorde de inte när det gällde de felaktiga avskrifterna.

Beträffande de giftpreparerade kläderna vill han inte uttala sig idag utan hänvisar till förundersökningssekretessen.

 

När räknar du med att vara klar med den nu pågående förundersökningen?

– Ring om en månad.

 

En månad, men förra gången var du ju klar på mindre än en vecka?

– Ja, det kan vara klart i morgon men det tror jag inte. Ring om två veckor då, säger chefsåklagare Martin Tidén.

 

Leif Andersson

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev