Efter två och ett halvt år ser Karl Hedin slutet på rättsprocessen i och med att rättegången nu har startat. Foto: Pia Nordlander

Rättegången mot Karl Hedin har startat

På måndagen inleddes förhandlingarna i det så kallade Västmanlandsfallet i Västmanlands tingsrätt mot företagaren Karl Hedin och tre ytterligare personer. Efter en inledande diskussion beslutade domstolen att det inte finns något hinder mot att genomföra förhandlingen.

Åklagaren påstår att de åtalade gjort sig skyldiga till jaktbrott respektive förberedelse till jaktbrott och medhjälp till förberedelse till jaktbrott och att brotten är grova.

En av de första frågorna för tingsrätten att ta ställning till är hur rättegången påverkas av att den 49-åriga kvinna som också är åtalad, åklagarens huvudvittne, inte kommer att delta i förhandlingarna.

 

Trovärdig källa deltar inte i rättegång

Enligt advokat Thomas Jönsson som företräder kvinnan är hon intagen på slutenvård och hon mår för dåligt för att delta. Under dagen kommer han att lämna ett läkarintyg om den saken.

 

Finns möjlighet

Rättens ordförande började med att ta upp frågan om det går att genomföra rättegången.

– Vi måste utröna om det finns möjlighet att genomföra förhandlingen, sa rådman David Viktorsson Harrby.

Karl Hedins advokat Sven Severin menade att om kvinnan inte är närvarande kan man inte läsa upp vad hon tidigare sagt som vittne, och som åklagaren nu använder mot henne och de övriga åtalade.

 

Kort inledning

Advokat Thomas Martinson, som företräder kvinnans före detta make, menade att det inte går att genomföra förhandlingen om kvinnan inte är närvarande.

Miljöåklagare Lars Magnusson var även han tveksam till om rättegången kunde genomföras och såg  problem med att hålla förhandlingen utan kvinnan på plats.

 

Överläggning

Efter en kortare diskussion drog sig rätten tillbaka för att fundera på om det är möjligt att fortsätta. Det hade då gått cirka 15 minuter efter att förhandlingen börjat.

Efter överläggning kom tingsrätten fram till att rättegången ska fortsätta, att kvinnans frånvaro inte utgör något hinder för att genomföra förhandlingen.

 

Sakframställan

Åklagare Lars Magnusson.

När förhandlingen fortsatte började åklagare Lars Magnusson sin sakframställning mot de åtalade, som samtliga förnekar brott.

Åklagaren inledde med att beskriva hur den misstänkta jakten skulle ha gått till enligt polisens vittne.
Det skulle röra sig om ”utspridda grupperingar som ska utrota vargen”.
Som bevis pekade åklagare på att man lagt ut sand i vägkorsningar för att se eventuella vargspår och att man kartlagt hur vargar rör sig, vilket visats e-postmeddelande.

 

Förgiftning

Åklagaren gick sedan vidare med att citera hur Karl Hedin i en av sina böcker beskriver hur gift har använts för att döda varg i Finland, Ryssland och Estland.

2012 hittades hundmat preparerad med cyanid i Virsbo. På Hedins marker hittades en död räv och en död varg, och enligt åklagaren visar analyser att i varje fall räven hade dött genom cyanidförgiftning.

 

Bilder och skisser

Efter en kortare paus fortsatte rättegången med att åklagaren visar bild och skiss över de misstänkta makarnas villa. Han visar också vapenskåpet där man hittade giftet karbofuran samt råttgiftet warfarin under diskbänken i makarnas hem.

De båda giftpreparaten är inte längre godkände, de förbjöds 2012 respektive 2014.

 

Förgiftat kött

Åklagaren visade en bild på en köttklump som innehöll karbofuran som polisen beslagtagit.

Kvinnan har i de inledande förhören hävdat att maken kört ut med snöskoter och lagt ut förgiftade köttklumpar som dagen efter hämtades in igen.

Giftet hade de kommit över genom att det lämnats i deras postlåda. Makarna var nyfikna på vem som hade lämnat giftet, hävdar åklagaren som menar att Karl Hedin kan ha lagt giftet i brevlådan när han besökte paret.

 

Läste i brev

Förmiddagen fortsatte med att åklagaren läste ur de brev som kvinnan skickat till honom där hon tar tillbaka de uppgifter hon tidigare lämnat. Där hon hävdar att hon vittnat falskt för att sätta dit sin man, för att på så sätt komma över hans tillgångar.

Han läste också de delar ur breven där kvinnan ifrågasätter förundersökningen, varför den inte läggs ner, och varför häxjakten på de misstänkta tillåts fortsätta.

 

Dramatisk utveckling i jakthärvan i Västmanland

Försvaret protesterar

Efter lunchen fortsatte förhandlingen med att åklagare Lars Magnusson berättade att man hittat lodjursblod på knivar och jaktkläder. Han visade också bilder på ett skjutet lodjur.

Försvaret invände att åklagaren påstår något ingen av de åtalade är misstänkt för, och ifrågasatte varför det togs upp.

När åklagaren var klar med sin framställan frågade Karl Hedins advokat, Sven Severin, om åklagaren vet vilken koncentration det hittade giftet har. Det vet inte åklagaren, endast vad det väger.

 

Budkaveln går

Advokat Sven Severin.

Sven Severin beskrev sedan vem Karl Hedin är och berättar om hur väl insatt Hedin är i allt som rör jakt, inklusive varg.

Enligt Severin är det helt naturligt att om varg finns i trakten, så är det en självklarhet att människor i bygden blir extra vaksamma.

– Kreatur tas in, budkavlen går och hundar kopplas och stängsel ses över, sa Sven Severin.

 

Fått fiender

Advokaten förklarade att Karl Hedin aldrig har förordat olagliga metoder för att minska vargstammen. Han berättade om Hedins bokutgivning och det engagemang han visat när jägare gripits och i vissa fall åtalats för jaktbrott i Lillhärdal och Alfta.

Sven Severin påpekade att Hedin flera gånger uttalat att den telefonavlyssning som förekommit vid dessa rättegångar varit olaglig, något som gett honom fiender bland REMA-åklagare och NOA-poliser.

 

Klassiskt fel

Sven Severin pekade på att åklagaren gjort ett klassiskt retoriskt argumentationsfel, då han menar att man ska tro den medåtalade kvinnan i vissa fall men inte i andra.

Att Karl Hedin telefon kopplats upp mot en av basstationerna, som åklagaren tagit upp, är att den täcker området där hans konferensanläggning i Snytsbo ligger och där han ofta vistas och ibland övernattar.

Att det en gång 2012 hittades en köttklump med gift i i skogen har ingenting med Karl Hedin att göra enligt advokaten.

– Min klient äger 40.000 hektar mark, alltså 40.000 fotbollsplaner, och han kan inte hålla rätt på vad som händer där, sa Sven Severin.

 

Ingen tanke

Severin gick igenom det som hände fredagen den 26 oktober 2018 då Karl Hedin var ute i skogen utanför Virsbo vid lunchtid för att lyssna efter varg.

Man skulle följande dag ha en representationsjakt i området med ett antal jakthundar och det gick inte att släppa hundar om det fanns varg i markerna.

– Kontorsklädd och utan något fungerande vapen var han därför ute i skogen under nästan en timme och lyssnade efter varg, men någon tanke på att jaga varg hade han inte, menar Sven Severin.

– Karl Hedin har förhörts vid sex tillfällen men inte någon gång lämnat motstridiga uppgifter, sa advokat Sven Severin.

 

Ingenting som kan kopplas till jaktbrott har hittats hos Karl Hedin. Foto: Pia Nordlander

I gruvhål

Ingenting som kan kopplas till jaktbrott har hittats hos Karl Hedin, trots att man genomsökt hans hem och övriga fastigheter och lokaler.

– Man har till och med varit nere i gamla gruvhål och letat efter död varg men utan resultat.

Hur kommer det sig att vi sitter här, undrade Severin retoriskt.

– Vi har en kvinna som har en psykiatrisk diagnos som gått sjukskriven sedan flera år. Hon har stulit pengar ur makens företag, och diktat upp denna historia för att komma ur den knipa hon försatt sig i. Karl Hedins namn har använts för att öka polisens och åklagarens intresse, förklarade Sven Severin.

 

Hot och utpressning

Severin berättade att kvinnan påstått att hon led av en hjärntumör, något som hon lurat i hela familjen för att kunna åka till Västerås och träffa NOA-polisen.

Vidare gick Severin igenom det han sa var en förvanskning, som NOA-polisen gjorde sig skyldig till vid utskriften av det inspelade samtalet mellan Karl Hedin och hans syster den 26 oktober.

– Det felet fick till följd att Karl Hedin häktades på felaktiga grunder när han greps den 26 oktober 2018 och senare häktades.

 

Hunden kände inget

Severin tog också upp, att trots åklagarens uttryckliga order så beslagtogs inte makens jaktkläder vid den första husrannsakan.  Trots att polisens specialtränade karbofuranhund passerat mannens upphängda jaktkläder på någon halvmeter reagerade den inte.

– Vi kan därmed dra slutsatsen att det inte fanns något gift i kläderna vid den första husrannsakan.

 

Ny vändning i Västmanlandfallet: Huvudvittnet misstänkt för stämpling till mord

Avslutningsvis gick Sven Severin igenom det som uppdagats om att kvinnan försökt leja någon att mörda hennes make.

– Därmed menar jag att kvinnan saknar all trovärdighet, avslutade Sven Severin.

 

Känt press

Advokat Thomas Jönsson. Foto: Pia Nordlander

Advokat Thomas Jönsson företräder den medåtalade kvinnan som själv inte är på plats.

Advokaten sa att sedan 2012 har hon känt press från andra personer vilket gett utmattningssymtom som övergått i depression.

– Det är märkligt att polisen vid NOA inte gjorde något för att få bort giftet från fastigheten, så det inte skulle användas. Det kanske fanns en annan agenda än att rädda djur, sa Thomas Jönsson.

Han påpekade att det även hållits förhör med kvinnan, utan att hon fått veta att hon sagt saker som kan göra att hon själv blir misstänkt.

 

Märklig hund

Även advokat Thomas Jönsson påpekar det märkliga i att polisens utbildade karbofuranhund inte markerade för gift i makens jaktkläder, vilket rimligen tyder på att de inte innehöll något gift.

NOA-polisen underblåste en hotbild mot kvinna för att få henne att stanna kvar som vittne i utredningen, enligt advokaten.

Rättens ordförande påpekar att det vore mycket bra om kvinna själv kunde komma till rätten.

– Jag är ingen läkare men kvinnan riskerar att förlora sin kognitiva förmåga om hon utsätts för den stressen som ett förhör skulle innebära. Att hon då inte skulle ha förmågan att ta vara på sin rätt, svarade advokat Thomas Jönsson.

Efter att rådman David Viktorsson Harrby sagt att tingsrätten på nytt ska överväga hur förhandlingen ska kunna fortsätta utan att den åtalade kvinnan medverkar, avbröts rättegången för dagen. Den återupptas i morgon, tisdag.

 

Leif Andersson

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev