Skriften som åklagaren åberopar som bevis för att Karl Hedin (till höger) förespråkar illegal jakt på varg, är i själva verket skriven av hans kamrat Björn Törnvall. Något som denne är beredd att vittna under ed om i hovrätten om det skulle behövas. Foto: Jan Henricson & Pia Nordlander

Åklagarens bevis mot Karl Hedin felaktigt

Ett av åklagaren Lars Magnussons bevis mot företagsledaren och vargdebattören Karl Hedin är en skrift som är hämtad ur hans dator, med vilken åklagaren vill visa att Hedin förespråkar illegal jakt på varg. Ett problem med beviset är att det inte författats av Karl Hedin, utan av en kamrat till honom.

Åklagare Lars Magnusson.

Under förhandlingen i Västmanlands tingsrätt ägnade miljöåklagare Lars Magnusson lång tid åt att läsa högt ur ”Nytt initiativ i vargfrågan”, som påträffats i Hedins dator. I skriften sägs att man kan välja två vägar till förändring, varav den andra är ”den som vi nu beträtt”.

Med det finner åklagaren det styrkt att Karl Hedin förespråkar illegal jakt på varg.

 

Samma bevis

Åklagarens hänvisning till Karl Hedins uppfattning om vargförvaltningen var det som föranledde tingsrätten att påpeka att svenska domstolar inte dömer människor på grund av deras politiska åsikter.

Det hindrar emellertid inte Lars Magnusson från att åberopa samma bevisning igen, i överklagandet av den friande domen till Svea hovrätt.

Nu framkommer nya omständigheter, som inte var kända av försvaret under rättegången i tingsrätten. Skriften som åklagaren anser bevisa att Karl Hedin förespråkar illegal vargjakt är nämligen inte skriven av Hedin, utan av en kamrat till honom.

 

Gamla kamrater

– Det är jag som har skrivit allt det åklagaren läste upp i tingsrätten. Och det är jag beredd att intyga under ed i hovrätten om det skulle behövas, säger vargdebattören Björn Törnvall.

Törnvall och Hedin är gamla kamrater som länge stått på barrikaderna i vargdebatten. Tillsammans har de bland annat skrivit boken De jagade jägarna, som handlar om Lillhärdalfallet, där jägare som åtalades för grovt jaktbrott friades av både tingsrätt och hovrätt.

 

Ett resonemang

– Vi förde ett allmänt resonemang om hur vi tyckte att jägarnas organisationer skulle kunna agera i vargfrågan. Bland annat om bidragen ur Viltvårdsfonden som vi anser begränsar organisationernas möjlighet att föra jägarnas talan. Efter vårt samtal fäste jag det på pränt. Att jag innan jag skickade det till Karl skrev båda våra initialer under kan man väl närmast betrakta som en ren artighet, eftersom den uttrycker bådas åsikter, säger Björn Törnvall.

 

Sveriges väg

Törnvall menar också att orden om vilka vägar som är möjliga, ”den som vi nu beträtt” inte kan tolkas som att det är han och Karl Hedin som gett sig ut för att skjuta varg.

– Där finns inget om att någon av oss förespråkar illegal rovdjursjakt. ”Den väg vi nu är inne på” som jag hänvisar till, det vill säga illegal jakt på rovdjur, syftar på utvecklingen i Sverige, och är grundat i forskarnas väl kända men överdrivna påståenden om att det skjuts väldigt många vargar illegalt. Inget annat, säger Björn Törnvall.

 

Lyfts i hovrätt

Karl Hedins försvarsadvokat Sven Severin kände inte till att det inte var hans klient som författat åklagarens bevismaterial, när förhandlingen hölls i tingsrätten.

Advokat Sven Severin. Foto: Pia Nordlander

– Nu avvisade ju rätten den delen mycket tydligt, så det kanske inte skulle haft någon betydelse, men visst är det anmärkningsvärt att Karl Hedin inte är författaren till det åklagaren bedömer vara viktig bevisning.

– Vi kommer givetvis att lyfta den saken i hovrätten. Att Karl Hedin inte är upphovsman till åklagarens bevis fogas nu till alla andra fel som begåtts under den här utredningen och i det här åtalet, säger Sven Severin.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev