Industriledaren Karl Hedin fortsätter oförtrutet sin kamp för upprättelse och för att bli fri från anklagelserna om grovt jaktbrott.

Industriledaren Karl Hedin fortsätter oförtrutet sin kamp för upprättelse och för att bli fri från anklagelserna om grovt jaktbrott. Foto: Jan Henricson

Karl Hedin ger inte upp – begär att polis och åklagare utreds

Premium

Industriledaren Karl Hedin ger inte upp sin kamp för att bli rentvådd från anklagelserna om grova jaktbrott. Efter att i detalj gått igenom vad som föregick att han häktades begär nu Hedin tillsammans med advokaten Sven Severin, att miljöåklagarens och polisens agerande utreds.

Jan Henricson Publicerad 20 januari 2020 - 10:45

I anmälan, eller begäran om utredning som den kallas, uppmärksammas en lång rad felaktigheter som Hedin och Severin anser att miljöåklagare Lars Magnusson och utredande poliser begått under förundersökningens gång.

Det handlar om tjänstefel, underlåtenhet att avvärja rättsfel, olaga frihetsberövande och bevisförvanskning.

Anmälan är ställd till Polismyndigheten, Särskilda utredningar samt Särskilda åklagarkammaren.

 

Hyser hopp

Sven Severin.

Karl Hedins advokat Sven Severin har gott hopp om att deras begäran ska få resultat, och att alla de märkliga omständigheter som framkommit under det senaste dryga året ska utredas i grunden.

– Jag skulle bli djupt besviken om vår begäran inte föranleder någon åtgärd. Vi pekar i vår genomgång på så många oriktigheter att det borde ligga i myndigheternas intressen att gå till botten med vad som hänt. Om inte annat för att undvika att fler drabbas av samma sak, säger Sven Severin.

 

” Jag skulle bli djupt besviken om vår begäran inte föranleder någon åtgärd.”

Sven Severin

 

I anmälan som omfattar 15 sidor, plus bilagor i form av bland annat protokoll från domstolsförhandlingarna, går Karl Hedin och Sven Severin i detalj igenom de omständigheter som ledde fram till att Hedin häktades i oktober förra året, och vad som hänt i utredningen efter det.

 

Gift och telefon

Sammanfattningsvis kan sägas att deras begäran om utredning är indelad i två delar.

Dels de misstankar som riktas mot Karl Hedin om förberedelse till grovt jaktbrott och förgöring, grovt brott, där miljöåklagare Lars Magnusson hävdar att han bidragit till att giftet karbofuran skulle läggas ut i naturen i syfte att döda varg. Dels de uppgifter, i huvudsak vad som sades i ett avlyssnat telefonsamtal och hur polis och åklagare hanterade det, som ledde fram till att Hedin på felaktiga grunder tvingades tillbringa flera veckor i Kronobergshäktet i Stockholm, misstänkt för att ha skjutit en varg.

Provläs lanseras på Svenskjakt.se

Enligt Sven Severin har man gått igenom samtliga händelser och skeenden mycket noga, och man har också låtit andra jurister granska materialet.

– De delar Karl Hedins uppfattning att åklagares och polisers agerande behöver utredas, säger Sven Severin.

 

Ändrat vittnesmål

Vad gäller giftet, som i anmälan kallas karbofuranmisstankarna, är huvudsaken att åklagarens så kallade trovärdiga källa, och närstående till henne, i flera brev tagit tillbaka sina uppgifter, utan att det fått några konsekvenser. Vittnet har också beskrivit att hon på olika sätt manipulerats och förletts av polisen till att lämna de osanna uppgifterna om Karl Hedin.

Karl Hedin i exklusiv intervju: ”De försökte knäcka mig”

I anmälan skriver Hedin och Severin att åklagaren efter dessa brev måste ha kommit till insikt om att karborufanmisstankarna saknar grund. Genom att inte lägga ner utredningen i den delen har miljöåklagaren gjort sig skyldig till underlåtenhet att avvärja rättsfel, alternativt tjänstefel, anser de.

– Numera måste det stå klart även för Lars Magnusson att Karl Hedin utan förskyllan blivit inblandad i vad som närmast kan betraktas som en familjetragedi, sägs det i anmälan.

 

Risk för hundar

För Karl Hedins del är anklagelserna kränkande och han har tagit mycket illa vid sig. I anmälan sägs att det är helt orimligt att han skulle ha ägnat sig åt förgöring, mot bakgrund av att han är natur- och djurvän och med tanke på risken för att annat vilt och utöver det hans egna jakthundar skulle riskera att förgiftas.

Chefsåklagaren: Inga fel i polis och åklagares agerande

– Det är anmärkningsvärt. En åklagare ska om han bedömer att det inte kan bli en fällande dom lägga ner förundersökningen. Med tanke på vad som framkommit i breven från huvudvittnet kan inte jag förstå hur en åklagare kan tro sig kunna styrka brott, säger Sven Severin.

 

”Med tanke på vad som framkommit i breven från huvudvittnet kan inte jag förstå hur en åklagare kan tro sig kunna styrka brott.”

 

Ändrat innehåll

Den andra, mer omfattande delen, av anmälan handlar om det omtalade avlyssnade telefonsamtalet mellan Karl Hedin och hans syster som hölls samma dag som han greps, den 26 oktober 2018.
När Hedin senare häktades var det detta telefonsamtal som var Lars Magnussons tyngsta bevisning. I det, hävdade han, framgick att Karl Hedin hade skjutit en varg.

Åklagaren: Karl Hedin fortfarande misstänkt för grovt jaktbrott

Närmare ett år senare, i samband med att Karl Hedin begär att få tillbaka beslagtagen egendom, gör sig åklagaren omaket att själv lyssna på det inspelade samtalet.

Och då är det som tidigare betecknats som ohörbart fullt hörbart. Något som gör att misstankarna inte längre gäller att Karl Hedin har skjutit en varg, utan att han har tänkt att göra det, vilket betyder att han i flera veckor varit häktad på felaktiga grunder.

Bättre hörlurar tips till polisen

När Karl Hedin så sent som i december förra året själv får lyssna på inspelningen har han inga problem med att höra vad som sägs. I den i övrigt snustorra anmälan tillåter han och advokaten sig i det sammanhanget att bli lite roliga då de skriver:

”(…) han utan svårighet kunde konstatera att det inte kan ha förelegat några svårigheter – ens för en lomhörd polisanställd eller en hörselsvag åklagare – att höra Karl Hedins yttrande om att man bara stod och väntade och ingenting såg.”

 

Många frågor

Karl Hedin och Sven Severin menar att detta måste utredas ur flera aspekter. Misstankar som tjänstefel, bevisförvanskning samt olaga frihetsberövande riktas inte bara mot åklagaren utan också mot utredande poliser.

Kärnfrågan är hur det egentligen gick till under den korta tid, en dryg timme, mellan att Karl Hedin talade med sin syster och åklagaren beslutade att han skulle anhållas. Och vad visste åklagare och polis om vad som egentligen sägs i telefonsamtalet? Visste de redan då eller i samband med häktningsförhandlingen att Karl Hedin inte hade skjutit någon varg?

Jakthärvan i Västmanland: Nya misstankar mot tre av männen

I anmälan ställs fler frågor:

Vilket underlag presenterades för Lars Magnusson innan han beslutade att Hedin skulle anhållas? Hur fick han kännedom om vad som sades under samtalet? Var föredragningen från utredande polis muntlig eller skriftlig? Vem föredrog ärendet? Spelades det korta samtalet upp för Lars Magnusson?

I anmälan framförs flera tänkbara alternativ till vad som föregick anhållande, gripande och häktning. Ett exempel är att Lars Magnusson varit medveten om vad som faktiskt sades under samtalet mellan Karl Hedin och hans syster.

Om så varit fallet har åklagaren i flera fall gjort sig skyldig till uppsåtligt olaga frihetsberövande, eller ett straffbart tjänstefel, menar anmälarna.

 

Ansvar utkrävs

Men inte ens om åklagaren varit okunnig om vad som egentligen sades under samtalet kommer han undan ansvar, hävdar Karl Hedin och Sven Severin. Hedin förnekade redan i de inledande förhören att han skjutit en varg, då han inte visste att han varit avlyssnad, vilket om inte annat borde fått åklagaren att själv lyssna på inspelningen.

”Moment 22 i rättsapparaten”

Utan att förvissa sig om vad som yttrades under det korta samtalet har åklagaren inför häktningsdomstolen hävdat att Karl Hedin sagt till sin syster att han skjutit gråben.

”I bästa fall har då Lars Magnussons underlåtenhet att redogöra för Karl Hedins yttrande om att man bara stod och avvaktade och ingenting såg, inte skett medvetet”, skriver man i anmälan och drar efter ett utvecklande resonemang slutsatsen:

”Med hänvisning till det anförda ifrågasätter Karl Hedin om inte Lars Magnussons underlåtenhet att i tid lyssna på inspelningen bör konstituera ansvar för ett av oaktsamhet begånget tjänstefel.”

 

Oprövad misstanke

Enligt Sven Severin är det mycket viktigt att åklagares och polisers agerande utreds.
– Vi pekar på graverande misstag som fått till följd att en person frihetsberövats under lång tid på felaktiga grunder. Att det hela drar ut på tiden och inte kommer till ett avslut är också anmärkningsvärt. Månader och år går utan att det händer någonting, säger Sven Severin.

 

”Vi pekar på graverande misstag som fått till följd att en person frihetsberövats under lång tid på felaktiga grunder.”

 

Miljöåklagarens försvar, att misstanken om att Karl Hedin hade för avsikt att döda varg den där dagen i oktober 2018, också hade lett till att han häktats, ger Sven Severin inte mycket för.

– Så kan man inte resonera. Den misstanken har ju inte ens prövats av domstolen under en häktningsförhandling, säger Sven Severin som tillsammans med Karl Hedin som avslutning på sin begäran om utredning skriver:

”Milt uttryckt är det nu på tiden att ansvarig åklagare antingen lägger ner förundersökningen med avseende på kvarstående brottsmisstankar mot Karl Hedin eller fattar beslut i åtalsfrågan.”

Kommentera artikeln

Vad tycker du? Här kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Du behöver skapa ett konto och logga in först.
Tänk på att hålla god ton, inte byta ämne och visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln.
Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort.
Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen Svenskjakt.se.

Visa kommentarer

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Senaste nytt

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Mina artiklar

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev

Svensk Jakt på Instagram