Dagen före årets älgjaktstart i södra Sverige har Förvaltningsrätten i Falun beslutat att Karl Hedin får tillbaka sina vapen. Foto: Kjell-Erik Moseid och Pia Nordlander

Ny dom: Karl Hedin får tillbaka sina vapen

Förvaltningsrätten i Falun har beslutat att industriledaren Karl Hedin ska få tillbaka de vapen som varit i polisens förvar i tre år vid det här laget. I en kommentar till Svensk Jakt säger Karl Hedin att han är lättad, och att han hoppas ha sina vapen redan imorgon, då älgjakten börjar i södra Sverige.

Turerna kring Karl Hedins vapen har varit många, allt sedan de omhändertogs av polis i samband med att Hedin greps i oktober 2018, misstänkt för grovt jaktbrott, för att ha jagat och dödat varg.

Efter att Hedin i alla delar frikändes av Västmanlands tingsrätt i en uppmärksammad dom, har han kämpat för att få sina vapen tillbaka.

Efter hävt beslag – Polisen omhändertar Hedins vapen

Polisens vägran

Polismyndigheten i region Bergslagen har emellertid vägrat att ta något nytt beslut i vapenfrågan. Man har hänvisat till att domen är överklagad och att det skulle strida mot det allmänna rättsmedvetandet om vapnen återlämnades.

Karl Hedin och hans advokat nöjde sig inte med det, utan begärde på nytt att polisen skulle pröva omhändertagandet. I första hand motiverade man det med den tydligt friande domen i tingsrätten. Beslutet om vapnen är ett interimistiskt beslut som ska omprövas om nya omständigheter tillkommer, argumenterade man.

Från polisens sida blev det återigen kalla handen, och Karl Hedin vände sig då till förvaltningsrätten.

Beslaget av Karl Hedins vapen fall för förvaltningsrätten

Beslut och beslut

Och nu blir det lite krångligt. Hedins begäran gick ut på att domstolen skulle anmoda polisen att ta ett nytt beslut, som var möjligt att överklaga.

Förvaltningsrätten väljer emellertid att lämna den begäran därhän, och betraktar istället hans inlaga som ett överklagande av omhändertagandet.

Med ett liknande resonemang och med hänvisning till diverse paragrafer och rättsfall konstaterar man att det Polismyndigheten beslutade, att inte ta ett nytt beslut om ett omhändertagande, ändå måste ses som ett sådant beslut.

Karl Hedin begär korrekt polisbeslut om sina vapen

Inte sannolikt

När förvaltningsrätten tolkar Karl Hedins begäran som ett överklagande på ett överklagbart polisbeslut kommer man fram till följande slutsats:

”Förvaltningsrätten konstaterar att Västmanlands tingsrätt har frikänt Karl Hedin från de åtal som väckts mot honom. Oaktat den omständigheten att brottmålet mot Karl Hedin ännu inte slutligt avgjorts kan det, med hänsyn till vad som framkommer i domen från tingsrätten, inte längre anses sannolikt att Karl Hedins tillstånd att inneha vapen m.m. kommer att återkallas vid en slutlig prövning. Polismyndighetens beslut av den 28 juni 2019 att omhänderta Karl Hedins vapen, ammunition och tillståndsbevis ska därför upphävas.”

 

En sten borta

Svensk Jakt når Karl Hedin på telefon strax efter att han tagit del av förvaltningsrättens utslag:

– Man ska inte sälja skinnet förrän björnen är skjuten, för domen går ju att överklaga. Men bortsett från det känns det som att en av stenarna är borta. Att jag får tillbaka mina vapen betyder mycket.

Eftermiddagen ska han ägna åt att försöka lokalisera sina vapen, och förhoppningsvis få igen dem redan idag, torsdag.

– Det blir först när jag har dem i bilen som det kommer att kännas riktigt bra. Förhoppningsvis får jag det idag, för som bekant börjar älgjakten imorgon, säger Karl Hedin.

Nytt nej om Karl Hedins vapen

Kräver tillstånd

Förvaltningsrättens dom kan överklagas till kammarrätten. Om polisen väljer att gå vidare dit krävs det emellertid prövningstillstånd för att ärendet ska tas upp till behandling.

– Jag hoppas att Polismyndigheten accepterar förvaltningsrättens utslag. Om så inte skulle vara har jag svårt att se att de får prövningstillstånd, säger Karl Hedin.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev