Läs också Efter hävt beslag – Polisen omhändertar Hedins vapen