Läs också Miljöåklagare polisanmäld för tjänstefel