Karl Hedin i samband med rättegången i Västerås tingsrätt.

Karl Hedin i samband med rättegången i Västerås tingsrätt. Foto: Pia Nordlander

Åklagare vill se Karl Hedin i fängelse

Karl Hedin och hans anställde ska dömas till minst sex månaders fängelse för att ha jagat varg i Västmanland den 26 oktober 2018. Det yrkar miljöåklagare Lars Magnusson. Åklagaren anser också att företaget AB Karl Hedin ska tilldömas en företagsbot för att brottet har skett inom bolagets näringsverksamhet.

Lars Magnusson. Foto: Marie Gadolin

Miljöåklagare Lars Magnusson säger att anledningen till att han väckte åtal i giftdelen är att hans trovärdiga vittne och hennes man berättade att det kommit gift till deras hem i samband med att Karl Hedin besökt dem.

Att giftet lagts i portionspåsar var en försvårande omständighet. Förklaringen som kommit efteråt är enligt åklagaren absurd, att kvinnan skulle spelat upp detta för sin man så långt efteråt.

– Att hunden missade giftet kan bero på att den var dåligt tränad eller hade en dålig dag, säger åklagaren.

Vittnet som ändrade sig

Lars Magnusson går över till att förklara varför hans vittne ändrade sig. Det hade hon varnats för av polis och hans kollega Åse Schoultz, Hon utsattes för en oerhörd press, menar åklagaren.

Han för ett resonemang om makarnas ekonomi, och han lyfter att hon blev anmäld för stämpling till mord som något mycket anmärkningsvärt.

– Om jag hade tillåtits att spela upp hennes förhör hade tingsrätten kunnat bilda sig en egen uppfattning om hennes förmåga.

Med det lämnar han över åtalet vad gäller giftdelen till tingsrätten för bedömning.

Om föredrag

Åklagaren går över till jaktdelen, och börjar med att ställa frågan vem är Karl Hedin.

– Han ogillar inte bara rovdjurspolitiken, utan söker med sina föredrag en acceptans hos åhörarna för att det är den lokala vägen man ska gå. Frågorna han ställer avser leda till svaret att det är den illegala vägen man bör gå, säger Lars Magnusson.

Åklagaren tar också upp paragraf 28 och hur den ska tillämpas. Han menar att den inte är svår att tolka, men hur tillämpningen presenterats i detta mål är inget omedelbart förestående angrepp.

Ser det som otroligt

Åklagaren säger att Karl Hedin den 26 oktober var i skogen i hopp om att han skulle få en varg inom skotthåll. Han går över till de avlyssnade samtal och säger med skärpa att han inte har förvanskat några samtal.

Hedinrättegången dag 5: En lektion i att jaga älg i vargland

Lars Magnusson säger att man får utgå från att Karl Hedin lever som han lär, och med tanke på att han sagt att man ska ha grejer med sig när man är i skogen, har han haft vapen för vargjakt med sig de aktuella dagen.

– Att Hedin skulle varit utan vapen i skogen är alltför otroligt för att det ska vara rimligt. Påståendet att han var klädd i kontorskläder och lågskor har bara verifierats av hans anställde, säger Lars Magnusson.

Samtal om pass

– Samtal som Hedin hållit visar att han tar lätt på när paragraf 28 kan tillämpas. Det kan man ta hänsyn till efter att vargen är skjuten.

Åklagaren fortsätter med att lyfta fram det som han anser vara bevis för att Karl Hedin ägnar sig åt illegal jakt. Det handlar om samtal om att man ska sitta på pass på förmiddagen, att man ska vara beväpnad, och att det finns en vargåtel på marken.

– Det man nu säger, att man var ute för att lyssna efter vargyl. 30-åringen hade sin studsare med sig. Att Karl Hedin hade det står klart efter att han både för sin syster samt ytterligare en man säger att han står på pass.

Ser en bekräftelse

– Det som slutligen bekräftar det hela är samtalet med systern där han säger att han haft fingret på avtryckaren och att det är varg som jagas. Ingen kan tro att det är ett skämt.

Åklagaren menar också att Karl Hedin varit medveten om att han kan vara avlyssnad. Det är därför han ändrar sig när systern inte uppfattar ordet gråben, utan ändrar sig och säger, såna där du vet.

Hedinrättegången dag 4: De avlyssnade samtalen i centrum 

Att applikationen WhatsApp använts är ytterligare bevis, anser åklagaren.

– Karl Hedin har själv sagt att de pratar på appen för att inte bli avlyssnade av polisen.

Aldrig tvivlat

Magnusson säger att han från första början aldrig har tvivlat på att Karl Hedin och 30-åringen jagat varg den 26 oktober. Han menar att om det bara gällt den delen så hade han kunnat väcka åtal inom häktningstiden.

Försvarsadvokaten: Ingen möda har sparats för att komma åt Karl Hedin

Han tar också på sig äran av att ha upptäckt den felaktiga återgivningen av det avlyssnade samtalet.

Lars Magnusson anser att Karl Hedin och hans anställde ska dömas till fängelse i minst 6 månader. Han säger också att brottet begåtts inom näringsverksamheten för AB Karl Hedin, med tanke på vikten av att det är vargfritt i markerna i samband med bland annat representationsjakter.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev