Läs också Försvarsadvokaten: Ingen möda har sparats för att komma åt Karl Hedin