Jan-Olov Ragnarsson, tidigare ordförande i Jägareförbundets valberedning. Foto: Martin Källberg

Valberedningen: ”Vi försökte lösa låsningarna”

Premium

Valberedningens tankar om en öppen process i valet av ny ordförande bidrog till öppen strid i Jägareförbundet. Men låsningarna och sprickan fanns där sedan tidigare.
– Vi hittade ingen dyrk som passade, konstaterar Jan-Olov Ragnarsson, tidigare ordförande i Jägareförbundets valberedning.

Tidigare förbundsordförande Torbjörn Larsson har riktat skarp kritik mot valberedningens sätt att arbeta. Men att leta syndabockar är vare sig konstruktivt eller nödvändigt, enligt Jan-Olov Ragnarsson, och att lägga all skuld på valberedningen är att blunda för de underliggande problemen.

Historisk årsstämma: Jägareförbundet djupt splittrat

Som valberedningens tidigare ordförande tar han visserligen på sig ett ansvar för hur processen genomförts, men menar samtidigt att det var ett nära nog omöjligt uppdrag att hitta lösningar som alla kunde acceptera.

 

Grundförslaget: ”En kompromiss”

Valberedningens grundförslag vill han ändå framhålla som en kompromiss, där det ursprungliga upplägget med Per Klingbjer som ordförande skulle vägas upp med att behålla Henry Sténson som ledamot, i en styrelse med representanter från båda sidorna i den interna konflikten.

Därför vill inte Jägareförbundets ordförande fortsätta

Ett förslag som skulle förankras i länen genom en öppen process.

Det gick sådär, menar Jan-Olov Ragnarsson.

– En del tolkade det som att valberedningen skulle lägga förslag och därefter ändra sig efter hur vinden blåste. Så var aldrig tanken, vi menade att vi genom att lägga förslag tidigt öppnade för att man skulle få möjlighet att prata med kandidaterna. Många gjorde också det, säger Jan-Olov Ragnarsson.

 

Förbundet ej moget

För valberedningen var det ett nytt sätt att jobba, med en tanke om en mera modern och demokratisk metod för att förankra tankar om tilltänkta kandidater, både som ordförande och ledamöter.

Så ska en ny förbundsordförande utses – intern referensgrupp utsedd

I efterhand kan Jan-Olov Ragnarsson konstatera att Jägareförbundet inte var moget den typen av metoder eller resonemang. Dessutom under pandemi, där fysiska möten inte kunde genomföras.

– Vi har alla vår läxa att göra, men vi har saknat att sitta vid samma bord och föra bra samtal. Det är i kaffepausen som information byts, säger Jan-Olov Ragnarsson.

Valberedningens utmaning: Nå enighet om namnförslagen

 

Förvärrats under flera år

Backar vi bandet så grundlades den interna konflikten i förbundet för flera år sedan. Den förvärrades under hösten 2020 och fram till årets stämma har positionerna varit låsta.

Försök har gjorts för att lösa konflikten, och valberedningen var givetvis väl medveten om situationen.

Jakten på ny förbundsordförande pågår för fullt – flertalet önskar intern lösning

Därför bildades också en referensgrupp, men syfte att bistå valberedningen i den svåra uppgiften att navigera på en minerad spelplan, samtidigt som kravet var att föreslå förtroendevalda som kunde accepteras på stämman.

 

”En del tolkade det som att valberedningen skulle lägga förslag och därefter ändra sig efter hur vinden blåste. Så var aldrig tanken.”
Jan-Olov Ragnarsson

 

– Vi i valberedningen skickade ut en förfrågan om en referensgrupp redan våren 2020, där vi ville ha en representant för varje valregion. Dessutom frågade vi Björn Sprängare om han kunde delta. Sprängares uppgift var i första hand att finnas tillgänglig för att informera kandidater till ordförandeposten om uppdraget, säger Jan-Olov Ragnarsson.

 

Sköld lämnade referensgruppen

Övriga i gruppen var Birgitta Isaksson, Jägareförbundet Norrbotten, Johan Lundberg, Jägareförbundet Gävleborg och Leif Thomsen, Jägareförbundet Östergötland.

Initialt fanns Jägareförbundets generalsekreterare Bo Sköld med i referensgruppen, men han valde relativt snabbt att hoppa av uppdraget, efter att det riktats kritik mot att Sköld skulle sitta med i en grupp vars uppgift var att hitta hans nya chef.

Jakten på förbundets nya ordförande

Jan-Olov Ragnarsson menar att det aldrig var tanken.

– Bo Sköld fanns med för att informera om tjänstemannaledet och funktionerna på Öster Malma, inte alls för att utse sin chef, säger Jan-Olov Ragnarsson.

 

Referensgruppen hittade Klingbjer

På ett övergripande sätt skulle referensgruppen bistå och stötta valberedningen, och även de kandidater som fanns tillgängliga för valberedningen.

 

”Vi fick en del namnförslag, och det var referensgruppen som föreslog Per Klingbjer.”
Jan-Olov Ragnarsson

 

Men referensgruppen gjorde mer än så.

Förslaget om Per Klingbjer som ny ordförande kom från referensgruppen.

Han föreslås bli Svenska Jägareförbundets nya ordförande

– Vi fick en del namnförslag, och det var referensgruppen som föreslog Per Klingbjer, säger Jan-Olov Ragnarsson.

Fram till dess var Henry Sténson det starkaste kortet. Med Klingbjer som ett alternativ ändrades förutsättningarna, och också det uttalade målet att finna en intern lösning i valet av ordförande.

Vad vill du som ordförande i Jägareförbundet?

 

Intern eller extern lösning?

Väl medveten om att flera län fortfarande hade Henry Sténson som sitt förstaval lanserades Per Klingbjer ändå som valberedningens förslag till ny ordförande.

Två kandidater till ordförandeposten bäddar för strid

Jan-Olov Ragnarsson. Foto: Lars Nilsson

– Vi använde referensgruppen som ett bollplank, och det blev allt tydligare att man ville ha en extern lösning. Då ville vi sätta ihop ett starkt lag, med ett lagarbete där vi såg att Henry Sténson skulle vara en viktig kugge. Det accepterade Sténson, säger Jan-Olov Ragnarsson.

Enligt Ragnarsson skulle Henry Sténson, om han inte blev vald som ny ordförande, då behålla sin plats som styrelseledamot.

Med enkel matematik över antalet delegater på stämman och hur rösterna skulle fördelas fanns det en knapp majoritet för Per Klingbjer.

Valberedningens ordförande: Ett olyckligt avhopp

När Klingbjer hoppade av sin kandidatur stod valberedningen i ett läge där det helt enkelt inte fanns tid att ta fram förslag på ett nytt namn. Dessutom fanns Henry Sténson som många ville se som ordförande.

Valberedningens kandidat hoppar av nomineringen som ordförande

 

Rubbad maktbalans

Den maktbalans som valberedningen försökt åstadkomma rubbades, och i rask takt lanserades två nya förslag till ordförande. Jonas Paulsson, och därefter Peter Eriksson, som också valdes vid stämman.

Valberedningen: Henry Sténson föreslås som ny ordförande i Jägareförbundet

– Vi har mycket att lära av det här, och det är på många sätt olyckligt och tråkigt. Vi i valberedningen tog vårt ansvar för att bygga ett starkt lag, men jag kan självklart konstatera att stämman inte hade samma uppfattning om val av ordförande, säger Jan-Olov Ragnarsson.

Valberedningens ordförande: Fanns ett namn kvar

Vid personvalen under stämman fanns ingen vilja till kompromisser, försoning eller breda lösningar, och heller ingen respekt för valberedningens förslag.

Den majoritet som valde Peter Eriksson som ny ordförande såg också till att stänga dörren för Henry Sténson och flera andra.

 

”Det var tre enkla punkter. Respekt för de människor som ställde sig till förfogande, respekt för stämman genom att inte komma med förslag i elfte timmen, och respekt för Jägareförbundets bästa.”
Jan-Olov Ragnarsson

 

 

”Tre enkla punkter – respekt”

Enligt Jan-Olov Ragnarsson var det givetvis i demokratisk ordning, men långt ifrån de tre punkter valberedningen flaggat för att man ansåg att alla skulle respektera.

En uppmaning som valberedningen tidigt riktade till alla län, till alla delegater och förtroendevalda, med möjlighet att påverka valen och årsstämman.

Stor förändring av valberedningen föreslås

– Det var tre enkla punkter. Respekt för de människor som ställde sig till förfogande, respekt för stämman genom att inte komma med förslag i elfte timmen, och respekt för Jägareförbundets bästa. Här var vi tydliga och valberedningen försökte lösa låsningarna, men vi hittade ingen dyrk som passade, säger Jan-Olov Ragnarsson.

 

Viljan att ena tyngre

De hårda slitningarna och personangreppen ser han som olyckligt och tråkigt och ett tecken på den spricka som finns i förbundet.

Iacobaeus ny ordförande i valberedningen

Men Jan-Olov Ragnarsson menar att det som väger tyngre är en vilja att ena och samla ihop förbundet.

– Jag tror inte att den här situationen kommer att upprepa sig. Det är många som måste fundera på sin roll, som medlem och som förtroendevald. Vi ska prata om våra roller och federationen, och alla är ense om att vi behöver ett starkt Jägareförbund, säger Jan-Olov Ragnarsson.

 

 

 

Valberedning fram till årsstämman 2021

Den valberedning som valdes vid årsstämman 2020 och verkade fram till årsstämman 2021 hade följande sammansättning.

Ordförande: Jan-Olov Ragnarsson

Norra valregionen: Evelina Åslund-Bäck, Sven Norgren

Mellersta valregionen: Jimmy Pettersson (avliden 30 april 2021), Per Torsell

Södra valregionen: Magnus Hesse, Frederik Kjellson

 

Nuvarande valberedning

Den valberedning som valdes vid årsstämman 2021 har följande sammansättning.

Ordförande: Anders Iacobaeus

Norra valregionen: Karl-Johan Ottosson, Anna Kumpula Kostet

Mellersta valregionen: Emil Stolpe Nordin, Jack Junel

Södra valregionen: Frederik Kjellson, Carl Dahlöf

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev